ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ ВІДЕО
   На перший погляд, робота з філологічно обдарованими  учнями не є складною. Бо із творчими дітьми набагато легше досягти успіху,  високого рівня знань. Та важливим є психологічний аспект роботи з такими школярами, бо вони є дуже вразливими, емоційними і часто досить замкненими. Нерідко їх здібності та таланти залишаються прихованими і незатребуваними. У колективі вони часом не відчувають підтримки та розуміння і не бачать шляху самореалізації. Поетичні та прозові проби дають шанс проявити себе. Діти стверджуються і згуртовують навколо себе однодумців, близьких по духу товаришів. Творчі проекти юних літераторів Чудовою можливістю проявити свої здібності й обдарування є створення юними літераторами проектів.…
Опис досвіду вчителя української мови і літератури вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель» Тернопільського технічного ліцею Колісник Ірини Володимирівна Підвищення орфографічної, лексичної, стилістичної грамотності учнів як засіб формування мовної компетентності на уроках української мови і літератури Тернопіль - 2016            На нинішньому етапі творення української нації не виникає сумнівів   щодо державного статусу української мови, її ролі та місця в структурі мовної освіти, життєвої необхідності досконалого володіння нею всіма громадянами України незалежно від національності.         Посилення уваги до мовної освіти на сучасному етапі розвитку національної школи викликане необхідністю формування особистості, яка  відзначається свідомим ставленням до рідної мови, високою культурою спілкування.                  Актуальність…