Четвер, 09 листопада 2017 16:58

З досвіду роботи вчителя УМЛ ТСШ№5 Стефанії Костинської

Презентація досвіду за теорією С.Подзмазіна

І. Етап орієнтації.

На цьому етапі

1) стараюся позитивно налаштувати учнів на роботу;

2) наголошую на важливості даного питання в цілому курсі;

3) пов’язую з практикою, де це можна застосувати.

Тема уроку. В. Стефаник. Новела «Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості.

ТЛ.: експресіонізм.

Мета уроку. Ознайомити учнів з трагедією переселення галицьких селян; розкрити ідейно-художній зміст новели; пояснити символічну назву твору; прищеплювати любов до рідного краю; виховувати свідомого, активного діяча своєї держави.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Звучить пісня Б. Лепкого «Чуєш, брате мій».

Робота в групах «Лови мить:

І група (завдання) – слухаючи пісню, запишіть асоціативний словесний ланцюжок.

ІІ група – записати кольорову гаму до пісні.

ІІІ група – який настрій навіює твір?

Робимо висновок: еміграція – чорний – сум.

Вчитель. Отже, мова на уроці піде про… (продовжують учні). «Мікрофон».

Тема уроку. Рід іменників. Іменники спільного роду.

Мета уроку. Повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення роду іменників, дати поняття про іменники спільного роду; виробляти вміння узгоджувати іменники спільного роду з іншими частинами мови, правильно вживати у своєму мовленні; виховувати любов до української народної творчості.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. «Взаємоопитування» у малих групах (Тема «Іменник як самостійна частина мови. Власні, загальні назви. Конкретні/абстрактні іменники. Істотні/неістотні. Збірні іменники).

2. Робота у великих групах. Визначити рід іменників.

І група. Озеро, туман, осінь, загадка, пісня, плакса, мороз, хліб, інженер, лікар, вікно.

ІІ група. Дзеркало, слово, невдаха, посол, верба, лівша, депутат, дерево, гілка, іній, веселка.

Вчитель: Якого роду слова лікар… тощо? Досвідчений (а) лікар.
Цей (я) плакса? Отже, мова на уроці піде про… (Оголошую тему).

ІІ. Етап визначення мети.

На цьому етапі

1) разом із учнями визначаємо особистісну мету на уроці;

2) допомагаю підвести до думки, що може дати дане заняття школяру в даний час, у майбутньому.

Тема уроку. Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу. Правопис дієприкметників.

Мета уроку. Поглибити знання учнів про дієприкметник як особливу форму дієслова, формувати навички визначати активні та пасивні; вміння знаходити їх у тексті; виробляти навички правильно писати, використовувати їх у мовленні; виробляти вміння добирати відповідники до активних дієприкметників теперішнього часу; виховувати повагу до історії свого народу.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

На цьому етапі

1) повторено теоретичний матеріал і домашню вправу перевірено (частину).

2) запропонована вправа, яка підводить до вивчення нової теми.

Вправа. Із почутого (невеликий за обсягом текст) тексту про славного Морозенка виписати дієприкметники (Засмаглий, скручений, палаючий, обгорілий).

Вчитель. Запитання: Визначіть, як відбувається позначувана дія: чи за участю самого предмета, чи під впливом іншого предмета?

ІІІ. Оголошення теми уроку.

Мету уроку визначаємо методом «Мікрофон». При цьому допомагаємо учням зрозуміти, доцільність вивчення даної теми.

Тема уроку. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка»
І.П. Котляревського – перший твір нової української драматургії. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя. Довготривале життя п’єси.

Мета уроку. Ознайомити учнів зі змістом п’єси, з’ясувати її новаторський характер, удосконалювати вміння аналізувати художній твір, образи, удосконалювати вміння визначати провідні риси характеру, розвивати творчі здібності учнів, вміння грамотно і зв’язно викладати думки, пробувати робити режисерські коментарі, формувати активну життєву позицію учнів.

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ Актуалізація опорних знань

З метою зекономити час на уроці, удосконалювати вміння і навички вибирати найважливішу інформацію до певної теми учні отримують випереджувальні завдання?

- Історія написання п’єси «Наталка Полтавка».

Прослухавши повідомлення, підходимо до оголошення теми уроку. Учні записують у зошити, обдумуючи мету.

Прийомом «Дивуй своєю цікавою метою» учні називають свою мету. Вчитель підводить до думки «Сценічне довголіття п’єси».

Проблемне завдання: визначити хронологічні рамки. Діти називають 1819-2016 (і – вчитель наголошує - крапка чи ?)

ІІІ. Етап проектування.

На цьому етапі

1) проектую випереджувальні завдання як індивідуальні, так і групові;

2) повідомляю план роботи;

3) можу запропонувати учням внести свої корективи у план роботи.

Тема уроку. Не з дієсловами

Мета уроку. Зміцнювати навички правопису дієслів з Не разом та окремо; формувати вміння правильно писати дієслова з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати мовні явища, підвищувати спілкувальний етикет учнів.

Хід уроку

Серед різноманітних вправ на цьому уроці (творче спостереження з елементами аналізу, пошукові роботи (удосконалюють таблицю написання Не з дієсловами), гра «Хто швидше», вправ із підручника) учням пропонуюєтсья випереджувальне завдання.

І група. Знайти дієслова, що завжди пишуться з Не разом.

ІІ група. Знайти дієслова, що пишуться з Не разом і пояснити їх лексичне значення.

ІІІ група. Скласти кросворд Не з дієсловами (це використаємо на заключному етапі уроку).

Тема уроку. Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені». Місце любовної теми у творчості Івана Франка. Автобіографічність творів. Широка емоційність гами почуттів ліричного героя.

Мета уроку. Допомогти учням зрозуміти неперевершену красу інтимної лірики І.Франка; розвивати вміння і навички аналізувати вірші у поєднанні із життєвими фактами поета; відкрити учням світ людських почувань, прагнення особистого щастя; розвивати навички виразного читання; виховувати шанобливе ставлення до інтимних почуттів людей, чистоту і благородство почуттів.

Хід уроку

Проектуючи це урок, я зупинилася на випереджувальному завданні «Ти – режисер». Трьом учням запропоновано написати сценарій до кожної частини повісті-есе Р. Горака «Тричі мені являлася любов».

Аналізуючи жмутки «Зів’ялого листя» вплітаємо сценічні дійства із повісті-есе.

ІV. Етап організації виконання плану діяльності передбачає:

- вибираю варіанти і способи виконання навчальної діяльності ( усна чи письмова форма, типи завдань, індивідуальна чи групова робота, робота з текстом чи іншими засобами інформації);

- вибираю спосіб фіксації нового матеріалу (конспект, схема, таблиця, план);

- можна прислухатися до пропозицій учнів щодо завдань на уроці і способів їх виконання.

Тема уроку. Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль «Руської трійці» у національному духовному відродженні. М. Шашкевич «Веснівка».

Мета уроку. Ознайомити учнів із умовами розвитку української літератури на західних землях, розкрити значення «Руської трійці», прагнення Головацького, Шашкевича, Вагилевича у питанні національного відродження; ознайомити із творчістю М. Шашкевича; удосконалювати навички виразного читання; виховувати повагу до національної історії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма проведеня: урок-семінар

Хід уроку

На даному етапі уроку-семінарі пропоную учням (великі групи – ряди) конкретні питання. Слухаючи повідомлення, школярі фіксують інформацію тільки ту, що стосуються їхнього завдання. Це може бути у вигляді схеми, плану, конспекту). Обговоривши у групі, хтось доповідає.

Питання:

1. Історичні умови розвитку нової української літератури на Західній Україні.

2. «Руська трійця».

3. М. Шашкевич.

Тема уроку. Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами.

Мета уроку: поглибити знання учнів про складнопідрядні речення, їх види; розвивати вміння й навички визначати вид обставинної частини і конструювати такі речення; розвивати навички дослідницької роботи; виховувати почуття відповідальності за доручену справу.

Форма уроку: урок-дослідження.

Хід уроку

На даному етапі уроку використовую прийом «Спільний проект». Кожна група (2) отримує завдання.

1. До поданої частини підібрати або головну або підрядну. Визначити вид обставинної підрядної частин.

Школа завжди кличе…

… що навкруг земля моя хороша

… так що все виконаю вчасно і якісно.

V. На контрольно-оцінювальному та заключному етапі

1) залучаю учнів до контролю засвоєння матеріалу;

2) всі учні беруть участь у виправленні помилок і недоліків;

3) аргументують оцінку;

4) аналізують результат поставленої мети.

На цих етапах найпродуктивніші прийоми «Дерево рішеннь», «Незакінчене речення»:

1. … я дізнався… Отже, я знаю…

2. … я зрозумів… Отже, я вмію…

3. … я переконався… Отже, я впевнений…

4. … я замислився… Тому я хотів би…

Прочитано 137 разів