Грабовська  Олександра Миколаївна Застосовує на уроках        української мови та літератури  різноманітні методи та прийоми, спрямовані на формування критичного та креативного  мислення   учнів. Учитель прагне, щоб учні   збагачувалися  новими знаннями, прилучалися до невичерпного джерела народної   творчості, до  кращих  зразків української  та світової класики  через  активне,  творче, індивідуальне сприйняття пропонованої   нею  інформації, оптимально використовували      здобуті      знання      на практиці, аргументовано  і  коректно  обстоювали  власні   погляди  і переконання Балабан  Галина Михайлівна Використовує інтегрований підход на уроках словесності, забезпечує учням активну самостійність у творчому оволодінні знаннями, уміннями й навичками. Мотивації навчальної діяльності сприяють інтегровані уроки, на яких учителька використовує такі методи навчання: евристична бесіда, спостереження, випереджувальне…
Мельник Марія Іванівна Педагог, що має високу науково-теоретичну та фахову підготовку. Вчитель-новатор,  який глибоко знає предмет, постійно застосовує інтерактивні методи та ігрові технології, формуючи у дітей потребу у самостійному оволодінні знаннями та творчому переосмисленні засвоєного. У вчителя спостерігається науковий підхід до викладання мови і літератури, заняття завжди спрямовані на конкретний результат та всебічний розвиток особистості. Вчитель є умілим модератором навчально-пізнавальної діяльності учнів. Своєю поведінкою та  культурою спілкування визначає моральні орієнтири для колективу закладу, будучи хорошим прикладом для своїх вихованців. Зарихта Ольга Володимирівна Голова  предметної циклової комісії мовно-літературних дисциплін. Має високу науково-теоретичну та фахову підготовку. Постійно виступає на засіданнях предметної циклової…
Субота, 11 червня 2016 17:54

Класична гімназія

Божаківська Мирослава Олександрівна У своїй діяльності використовую інноваційні технології, зокрема особистісно зорієнтовані технології навчання. На уроках української мови підбираю різні види вправ і завдань, будую працю за логічним принципом: від простішого до складнішого. Приділяю велику увагу поясненню і розрізненню термінів. Під час проведення уроків української літератури пропоную учням завдання-дослідження, проблемні питання, творчі завдання. Загазей Оксана Михайлівна Серед форм і методів навчання надаю перевагу таким, які формують в учня основи критичного мислення, формування самостійних суджень. Серед таких методів провідне місце займають інформаційні технології. На уроках словесності постійно пропоную учням завдання-дослідження, проблемні питання, творчі завдання. Гринчук Ольга Болеславівна Мій досвід базується на…
Гуцал Марія Богданівна Постійно займається пошуковою та інноваційною діяльністю, цікавиться науково-методичними новинками в навчально – виховному процесі.  На уроках використовує інтерактивні форми та методи роботи, впроваджує передовий педагогічний  досвід, що дає змогу значно підвищити ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів. Таке навчання сприяє створенню умов для активної участі дітей у навчанні, стимулюванню міркувань, застосуванню засвоєних знань у розв’язанні життєвих завдань.На уроках велику увагу приділяє розвитку творчих і розумових здібностей школярів. В роботі з дітьми враховує вікові та психологічні особливості учнів; уміє актуалізувати попередній досвід шляхом проведення підготовчих вправ, попередніх дослідницьких завдань; повідомляє дітям яскраві, незвичайні відомості, факти, заохочує до…
Субота, 11 червня 2016 05:52

Технічний ліцей

Колісник Ірина Володимирівна Володіє сучасною методикою викладання української мови та літератури. Неодноразово була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської мови імені Т.Г.Шевченка, екзаменатором ЗНО.Керівник творчих робіт ліцеїстів І курсу. Кунцьо Надія Степанівна Голова методоб`єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури. Неодноразово була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської мови імені Т.Г.Шевченка, екзаменатором ЗНО.Керівник творчих робіт ліцеїстів І курсу.
«Старший вчитель» БудаОлександра Василівн Використання народознавчого матеріалу сприяє вихованню особистості, розвитку пізнавальної активності учнів «Старший вчитель» БуднікЛюдмила Богданівна Працюю з 1990 року. За час роботи випустила більше десяти медалістів. Один з них – Коцюба Олег – аспірант та викладач Гарвардського університету в галузі літературознавства - Жаровська Ніна Вікотрівна Застосовую елементи проектної технології, модульного навчання, групові методи роботи, мультимедійні форми, диференційований підхід «Старший вчитель» Лобас Надія Петрівна Впроваджую у роботу елементи особистісно орієнтованого та диференційованого навчання, формую ключові компетентності. Вчитель-методист Марусин Галина Іванівна Працюю над формування творчої , успішної, інтелектуально розвиненої особистості, вихованням людини з громадянською позицією, здатної до толерантного спілкування, конкретного вибору свого місця в житті.…
  Категорія ПІП вчителя Методична проблема Учитель-методист Шендеровська Люба Василівна Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості Старший вчитель Гандзій Наталя Богданівна Формування компетентісного орієнтованої особистості на уроках  української мови та літератури Старший вчитель, «вчитель- методист» Канак Валентина Миколаївна Творча компетентність як необхідний складник формування особистості Старший вчитель, «вчитель-методист» Сагайдак Вероніка Зіновіївна Упровадження креативних методів навчання на уроках української мови та літератури старший вчитель Чуба Марія Павлівна Креативні методики навчання на уроках української мови та літератури Старший вчитель Мужилівська Ольга Іванівна Формування інноваційної особистості учня шляхом розвитку креативної компетентності на уроках української мови та літератури». Старший вчитель, «вчитель-методист» Гунтик Ольга Василівна Виховання…
Сторінка 1 із 3