Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
МЕТОДИЧНИЙ ЛИСТ МОН України №1/9-301 від 28.04.2006 р  Вимоги до виконання письмових робіт учнів  загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класах  Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти зумовили перегляд вимог до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури. 1.Види письмових робіт. 1.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з української мови є: • класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені,…
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах Із додатку до листа Міністерства освіти і науки України    від 29.12.2006р. №1/9-795 Досвід проведення незалежного зовнішнього оцінювання переконливо засвідчує, що протягом навчального року вчителям-словесникам слід постійно  готувати учнів до такої особливої форми контролю, як тестування. Учителеві словеснику доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності. Іноді помилково всі…
Додаток 2 до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 Вступ Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304. Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно: ­ у 5 класах загальноосвітніх навчальних…
Додаток 2 до наказу МОНУ №996 Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та мов національних меншин Оцінювання результатів навчання української мови та мов національних меншин здійснюється на основі функціонального підходу до шкі­льної мовної освіти, яка має забезпечувати вміння учнів ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації, високу мовну культуру особистості, сприяти формуванню її громадянської позиції та національної самосвідомості. Функціональний підхід передбачає таке співвідношення мовної теорії й мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учня. В оцінюванні результатів навчання…
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ "05 " 05      2008                                                                                               №_371_ Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти         На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою поліпшення якості  освіти НАКАЗУЮ: 1. Затвердити загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти  (додаток 1). 2. Затвердити  критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  з предметів інваріантної складової навчального плану  загальноосвітніх навчальних закладів  середньої освіти  (додатки  2-20). 3. Опублікувати наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті “Освіта України”, розмістити на сайті міністерства. 4. Контроль за виконанням наказу…