Українська мова У 2017-2018 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:   У 5-9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html);  у 10-11 класах - за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826. Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням:  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html Звертаємо увагу, що в 2017 році навчальну  програму з української…
Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році Збірник диктантів для ДПА з української мови (9 клас) Витяг з листа МОНУ від 13 березня 2017 року № 1/9-149 Загальні положення Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2016/2017 навчальному році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі — МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказу МОН України від 20.10.2016 №…
Інструктивно-методичні матеріали Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу з кожної назви підручників, що відповідає прогнозованій кількості учнів 8 класу цього загальноосвітнього навчального закладу у поточному навчальному році, та оформлення результатів вибору Конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурс) здійснюється з метою відбору якісного навчально-методичного забезпечення предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, мовами національних меншин та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням навчальних предметів згідно з переліком, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 19…
Середа, 22 березня 2017 22:19

ДПА з УМЛ у 2017 році

Положення про ДПА Звільнення від проходження ДПА Збірник диктантів для ДПА у 9 класі ДПА-2017 з української мови в основній школі (9 клас) ДПА-2017 з української літератури в основній школі (9 клас) ДПА-2017 з української мови у старшій школі (11 клас)
Понеділок, 20 лютого 2017 11:39

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ТА ЮВІЛЕЇ 2017 РОКУ

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ТА ЮВІЛЕЇ 2017 РОКУ
Сторінка 4 із 7