Що таке візуалізація і візуалізаційна освіта? Які бувають типи візуалізації? Які функції вона виконує? Як школярів навчити візуалізувати свої знання і дешифрувати різноманітні зразки навчальної візуалізації? Які прийоми роботи і види діяльності сприяють розвитку візуального мислення учнів покоління Z? За яких умов візуалізація стане помічником школяра в роботі над художнім твором, у розвитку пам’яті, уяви і фантазії, а головне – у вираженні власного «Я»? Саме цим питанням присвячено статтю доктора педагогічних наук, професора кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова Клименко Ж.В. «Дива візуалізації, або Як зробити знання видимими, а уроки літератури незабутніми», яка побачила світ у березневому…
Неділя, 03 лютого 2019 20:48

Сучасний урок української мови

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ: ОСОБИСТІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ПРИНЦИП (вкладення) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ СУЧАСНОГО УРОКУ РІДНОЇ МОВИ (вкладення)
Якими будуть уроки літератури Бачення літературознавця Дмитра Дроздовського Dmytro Drozdovskyi:?література для того, щоб подолати кризу гонитви за технологіями;?"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" і "печаль" літератури;?компетентність "уміння вчитися впродовж життя"; ?сформувати принцип "день не проходить без книжки";?електронні підручники й сільські школи у віддалених регіонах; ?можна прожити без ямбів і анапестів, але, наприклад, освідчуватися в коханні віршами Лесі Українки чи Івана Франка;?новий учитель народжується не з новим законом і не за наказом;?учитель не має знати все, а має бути готовим учитися;  ?не боятися обговорювати неоднозначні складні соціальні проблеми ("Місто", "Лісова пісня");?про зошити, які змінюють парадигму навчання;?вивчення української літератури не закінчується на уроці літератури;?не говорити…
Сто тридцять варіантів проведення самостійної роботи в процесі вивчення літератури Юрій БОНДАРЕНКО, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор педагогічних наук, дає оцінку методу самостійної роботи з позицій загальної дидактики та методики навчання літератури. Він демонструє широкий спектр різних видів названої діяльності, здійснюючи її систематизацію за напрямками і шляхами вивчення літературного матеріалу. Ключові слова: метод самостійної роботи, дидактика, методика літератури, напрями і шляхи вивчення літературного матеріалу, завдання, види, етапи, рівні самостійної роботи
Сторінка 1 із 3