У пошуках Улісса: компаративний підхід до вивчення літератури. Лекцію читає Ростислав Семків, к. Ф. н., доцент кафедри літературознавства НаУКМА Жіноче питання як фінансове: «Інститутка», «Пігмаліон» і «Ляльковий будинок». Лекцію читає Ганна Улюра, к. ф. н., доцент Школи журналістики УКУ Сердешні оксани, дядьки-томи и читач, який чинить спротив. Лекцію читає Ганна Улюра, к. ф. н., доцент Школи журналістики УКУ
Що таке візуалізація і візуалізаційна освіта? Які бувають типи візуалізації? Які функції вона виконує? Як школярів навчити візуалізувати свої знання і дешифрувати різноманітні зразки навчальної візуалізації? Які прийоми роботи і види діяльності сприяють розвитку візуального мислення учнів покоління Z? За яких умов візуалізація стане помічником школяра в роботі над художнім твором, у розвитку пам’яті, уяви і фантазії, а головне – у вираженні власного «Я»? Саме цим питанням присвячено статтю доктора педагогічних наук, професора кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова Клименко Ж.В. «Дива візуалізації, або Як зробити знання видимими, а уроки літератури незабутніми», яка побачила світ у березневому…
Якими будуть уроки літератури Бачення літературознавця Дмитра Дроздовського Dmytro Drozdovskyi:?література для того, щоб подолати кризу гонитви за технологіями;?"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" і "печаль" літератури;?компетентність "уміння вчитися впродовж життя"; ?сформувати принцип "день не проходить без книжки";?електронні підручники й сільські школи у віддалених регіонах; ?можна прожити без ямбів і анапестів, але, наприклад, освідчуватися в коханні віршами Лесі Українки чи Івана Франка;?новий учитель народжується не з новим законом і не за наказом;?учитель не має знати все, а має бути готовим учитися;  ?не боятися обговорювати неоднозначні складні соціальні проблеми ("Місто", "Лісова пісня");?про зошити, які змінюють парадигму навчання;?вивчення української літератури не закінчується на уроці літератури;?не говорити…
Сто тридцять варіантів проведення самостійної роботи в процесі вивчення літератури Юрій БОНДАРЕНКО, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор педагогічних наук, дає оцінку методу самостійної роботи з позицій загальної дидактики та методики навчання літератури. Він демонструє широкий спектр різних видів названої діяльності, здійснюючи її систематизацію за напрямками і шляхами вивчення літературного матеріалу. Ключові слова: метод самостійної роботи, дидактика, методика літератури, напрями і шляхи вивчення літературного матеріалу, завдання, види, етапи, рівні самостійної роботи
ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЩО ФОРМУЄМО, ЩО І ЯК ПЕРЕВІРЯЄМО Й ОЦІНЮЄМО Анатолій ФАСОЛЯ, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України,  висвітлює ключові проблеми, пов’язані з упровадженням компетентнісного навчання у практику сучасної школи, визначає зміст читацької компетентності, доводить доконечну потребу формування її як якісної характеристики компетентного учня-читача. Ключові слова: компетенція, компетентнісне навчання, читацька компетентність, структура читацької компетентності, субкомпетентності
Сторінка 1 із 2