Неділя, 03 лютого 2019 20:48

Сучасний урок української мови

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ: ОСОБИСТІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ПРИНЦИП (вкладення) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ СУЧАСНОГО УРОКУ РІДНОЇ МОВИ (вкладення)
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У статті Ірини КУЧЕРЕНКО, професора Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, розкрито сутність і специфіку категорійних понять «технологічний підхід», «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», «технологія уроку української мови»; розглянуто відмінні ознаки «технології» і «методики» навчання; схарактеризовано поняття «суб’єктний чинник» і «рефлексія»; встановлено основні етапи й функції технології сучасного уроку української мови. Ключові слова: технологічний підхід, освітня технологія, педагогічна технологія, технологія навчання, технологія уроку української мови, суб’єктний чинник, рефлексія, функції й етапи технології уроку.
Понеділок, 30 жовтня 2017 19:06

Сергій Омельчук

Дослідницький підхід до навчання мови: лінгводидактичний словник-довідник НОРМАТИВНЕ ВЖИВАННЯ МОВОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ В УМОВАХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ФОРМАТІ ЗНО
НАВЧАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКЦІЇ РІЗНОТИПОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІНАВЧАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКЦІЇ РІЗНОТИПОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ