Розвиток креативності на уроках літератури: актуальність та способи реалізації Критичне та креативне мислення: непереможне поєднання
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Тенденції розвитку методики навчання української літератури 
Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку Сучасні вимоги до уроку
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СУЧАСНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ: ОСВІТНІ ВИКЛИКИ, СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ
СПЕЦИФІКА УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ
Понеділок, 30 жовтня 2017 19:06

Сергій Омельчук

Дослідницький підхід до навчання мови: лінгводидактичний словник-довідник НОРМАТИВНЕ ВЖИВАННЯ МОВОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ В УМОВАХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ФОРМАТІ ЗНО
10 СПОСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ НА УРОКАХ 1. Телеграф – це прийом письмового опитування. Учитель готує картки з текстом, в якому слова складаються тільки з приголосних. Завдання учнів – відновити всі слова. Прийом ефективний, коли потрібно опитати знання базових термінів, понять, формулювань. 2. Все навпаки. Інтелектуальний ігровий прийом, що дозволяє провести опитування в цікавій формі. Суть в тому, що вчитель називає слова, а учні повинні назвати слово, протилежне за значенням. Цей прийом давно відомий учителям російської мови, які практикують його при вивченні антонімів.Але прийом можна урізноманітнити, зашифрувавши цілу фразу. Можна використовувати не тільки антоніми, а слова з того ж логічного ряду. Розгадавши фразу,…
Сторінка 2 із 3