Календарно-тематичне та поурочне планування вчтель здійснює в довільній формі, зокрема з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області є неприпустимим. Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну,науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання. Вчитель має право на…
Орієнтовний календарно-тематичний план з української мови для 11 класу (рівень стандарту).
Календарне планування з української мови для 10 класу за оновленою програмою (філологічний профіль)
Орієнтовні календарно-тематичні плани з української мови та літератури для 10 класу (за новою програмою).
  Календарно-тематичне планування уроків української мови у 8 класі (2 години на тиждень) на 2017 – 2018 н. р. Календарно-тематичне планування уроків з української літератури в 7 класі (2 години  на тиждень) на 2017 – 2018 н. р. Календарно-тематичне планування уроків української літератури у 8 класі (2 години на тиждень) на 2017 – 2018 н. р.