Конспект уроку з української літератури. 10 клас Тема уроку:        Література рідного краю.                              Патріотична лірика Левка Крупи.     Мета уроку: донести до учнів особливості таланту митця, самобутню манеру його віршів; розвивати логічне мислення; формувати естетичні смаки; засобами художнього слова виховувати патріотичні почуття, усвідомлення власної громадянської позиції. Завдання уроку: Поглибити відомості про життя та творчість Левка Крупи Розвивати вміння висловлювати свої думки про автора, визначати художні засоби Розвивати образне та логічне мислення, культуру мовлення Виробляти вміння вести діалог, будувати монологічне висловлювання Насолоджуватися поезією, відчувати красу слова, вчитися бачити красу навколишнього світу і виробляти вміння передавати це за допомогою слова Тип уроку: урок…
Тема: «Чи кожен здатен винести свій хрест, ще за життя не лігши в домовину…» (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»). Мета уроку: у процесі опрацювання теми створити таку духовну атмосферу, яка ввела б старшокласників у світ болю й любові головного персонажа новели – Івана Дідуха. Крізь призму такого сприйняття формувати в учнів внутрішнє переконання в тому, що людина буває по-справжньому щаслива лише на своїй землі, що чужа земля часто стає могилою для тих, хто має велике й любляче серце; на основі віковічних традицій українців сприяти становленню в юних високих моральних принципів, збагачувати їхній ментальний досвід новими об'єктивними оцінками й поглядами. Як…
Тема: Трагедія Сави Чалого як зрадника національних інтересів свого народу. Утілення у творі народного погляду на зраду і побратимство. Проблема побратимства і зради у творі. Суперечливість і трагічність образу Сави Чалого. Мета: навчити учнів вести дискусію,розвивати уміння досліджувати поставлені питання, будувати власні висловлювання, доводити свою думку; виховувати справжній патріотизм, почуття побратимства, розкрити причини трагедії головного героя як неминучої плати за свої вчинки; розвивати і вдосконалювати навички аналізу літературного твору; виховувати в учнів почуття непримиренності до національної зради; усвідомити авторську ідею – осуд національної зради в будь-яких проявах. Обладнання: портрет письменника, ілюстративний матеріал до твору, книжкова виставка, мультимедійна презентація. Тип уроку: урок-підсумок;…
Урок літератури 6 (10) кл. профільний Тема уроку: “Талан” – драма з життя української інтелігенції, змалювання нелегкої долі акторів. Марія Заньковецька як прототип образу Лучицької. Морально-етичні проблеми сім’ї та становище українського театру за п’єсою. Мета: ознайомити учнів із соціально-побутовою драмою, допомогти усвідомити її ідейно-мистецьку цінність, розвивати навички виразного читання драматичних творів, їх аналіз: прищеплювати любов до театру, розвивати досконалість мистецтва, усвідомлювати, що життєва позиція кожного впливає на усього суспільства. Цілі Учні знатимуть: зміст драми; суть порушених у ній соціальних і морально-етичних проблем, цікаві факти з життя Марії Заньковецької. Учні вмітимуть: аналізувати соціально-побутову драму та характеризувати проблеми, порушені у ній, висловлювати…
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міської ради Тернопільської області      МЕТА: допомогти учням зрозуміти особливий колорит і чарівність Гуцульщини, осмислити працю і духовне життя її мешканців, розкрити фольклорні джерела повісті, загальнолюдські проблеми в ній, проаналізувати образи, допомогти усвідомити вагу справжніх духовних цінностей у житті людини; розвивати вміння аналізувати прозові твори, дослідницькі здібності, усне мовлення, уміння працювати з додатковою інформацією; виховувати естетичні смаки, бажання глибше вивчати духовний світ українців. УЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ: зміст повісті «Тіні забутих предків»; проблематику; образи; сюжетну лінію Іван – Марічка. УЧНІ ПОВИННІ ВМІТИ: аналізувати твір; пояснювати образи та символи твору; розкривати особливості світогляду героїв; розуміти суперечності між…
Тема. До поетеси за наукою любові. (Інтимна лірика Ганни Костів - Гуски). Література рідного краю. Мета: Навчальна: ознайомити учнів із творчістю поетеси Г. Костів-Гуски; розкрити світ почуттів і пристрастей, створений поетичною уявою мисткині; пояснити особливості творчості. Розвивальна: поглиблювати навички аналізу любовної лірики; розвивати навички виразного читання, вміння визначатися у власній думці; виробляти навички нестандартного бачення ситуації, креативного мислення. Виховна: виховувати повагу до найкращих людських почуттів; уміти прогнозувати власне майбутнє; переборювати труднощі і невдачі у коханні. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, урок-креативного аналізу поезії. Обладнання: мультимедійна презентація «У сяйві бабиного літа», виставка збірок поезій Г. Костів-Гуски, відеоінтерв'ю поетеси. Епіграф уроку:…
Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені…». Місце любовної теми у творчості Івана Франка. Автобіографічність поезій. Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.  
Тема. Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня». Історія створення. Суспільно-естетичне тло. Характер конфлікту. Сюжет і проблематика «Лісова пісня»-діамантовий вінець української літератури           Максим Рильський Формулюючи мету уроку,   його завдання, розробляючи модель, компонуючи методи і прийоми організації навчальної діяльності, передбачила і врахувала реалізацію комплексу навчальних цілей, виходила з тих чи інших критеріїв і завдань, які передбачені в науково-методичній проблемі «Текстоцентричний підхід до викладання української літератури».                     Виходячи з цього, мету уроку сформулювала так: Розкрити джерела (суспільно-історичні, світоглядно-біографічні) написання драми-феєрії; з’ясувати характер конфлікту; ознайомити учнів із сюжетом, означити найважливіші проблеми; поглибити уявлення про драматичний твір та його жанрові ознаки: конфлікт, форми відображення та психологічну…
Сторінка 1 із 2