П'ятниця, 06 квітня 2018 09:14

УПЧ Ірен Роздобудько. «Що може пензлик?» Історія про Катрусю Білокур. Автор - учитель ТЗОШ№16 Р.В.Петрокушин

Тема. Ірен Роздобудько. «Що може пензлик?»  Історія про Катрусю Білокур.

Мета:

-        ознайомити п’ятикласників із твором сучасної української письменниці І.Роздобудько, дати уявлення про дитячі роки української художниці Катерини Білокур;

-        розвивати навички переказувати твір, характеризувати героїв, уміти виділяти головне;

-        виховувати спостережливість, прагнення пізнавати нове і незвичайне, прищеплювати любов до мистецтва.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: тексти оповідань, дидактичний мультимедійний матеріал, репродукції картин К.Білокур, запис пісні «Чи я в лузі не калина була?» у виконанні Оксани Петрусенко, путівник учня, картки самооцінювання.

Випереджувальні завдання: прочитати розділи «Про те, як Катруся розмовляла з квітами», «Катруся робить пензлика», «Як Катруся в ополонку стрибнула», «Як Катруся молилася на Чернечій горі», «Лист у майбутнє»; підготувати інсценівку «Катруся і Незнайомець».

Методи й прийоми роботи: асоціювання, виразне та пошукове читання, рольова гра, кольоропис, метод «ПРЕС», піраміда позитивних відчуттів.

Міжпредметні зв’язки: українська мова, образотворче мистецтво, музика.

         

Епіграф:                                                                        

Доля випробовує тих, хто надумав дійти якоїсь                                                                                                                                           великої мети. Але сильних духом не злякає ніщо!

                            Катерина Білокур

ПЕРЕБІГ УРОКУ

А. ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

І. Мотивація навчальної діяльності.

 • З’ясування емоційної готовності учнів до сприйняття змісту уроку.

-        Діти, з яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок? За допомогою яких кольорів відобразите свій емоційний стан?Адже більшість кольорів викликають у нас певні відчуття. Тож виберіть той колір, який асоціюється з вашим настроєм.

 • Опертя на субєктивний досвід.

-        Які асоціації викликає у вас слово «мрія»?

-        Про що ви мрієте?

Отже, кожен має заповітну мрію і хоче, щоби вона справдилася .

Ми сьогодні опрацюємо твір відомої української письменниці Ірен Роздобудько із серії «Життя видатних дітей», дізнаємося, якою ж була мрія маленької дівчинки Катрусі Білокур, як вона йшла до неї, що робила, аби та стала дійсністю. Ми побачимо репродукції картин великої української художниці і переконаємося, що мрії збуваються. Лише слід пам’ятати: до мрії треба наполегливо йти, безупинно працювати над собою. Мрії підкорюються сміливим і сильним духом.

 • Зверніть увагу на епіграф сьогоднішнього уроку, прочитайте його. Це уривок із щоденникових записів Катерини Білокур. До нього ми ще повернемося наприкінці уроку. А зараз запишіть тему та епіграф у зошити.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 • Робота з «Путівником учня». Позначте в загальному переліку цілей уроку ті, що є важливими особисто для вас.
 • Доповнення загального переліку власними цілями уроку.

На основі вивчення теми я зможу:

пояснити…

розкрити…

назвати…

схарактеризувати…

аргументувати…

дати власну оцінку

          Найактивніші учні протягом уроку отримають у дарунок з «Чарівної палітри» кольорові краплинки та здобудуть звання «Найактивніший», «Найартистичніший», «Найуважніший», «Найкращий оповідач», «Найкращий читач», «Відкриття уроку».

Б. АНАЛІТИЧНО-ПОШУКОВИЙЕТАП

ІІІ. Засвоєння нових знань, формування опорних умінь і навичок.

         Вступний розділ «Кілька запитань від автора» готує нас до сприймання твору. Тож послухайте його. А заодно розгляньте малюнки художників нашого класу.

-        Виразне читання вступного розділу «Кілька запитань від автора» у виконанні вчителя (звучить у записі).

-        Сформулюйте тему твору Ірен Роздобудько? (Дитинство Катерини Білокур, шлях, який вона пройшла до своєї мрії).

-        Пошукове читання розділу «Про те, як Катруся розмовляла з квітами». На кожне з поданих запитань знайдіть у тексті цитатну відповідь.

-        Чим була вражена Катруся, коли вийшла в садок?

Словникова робота. Перехоплює подих – хто-небудь починає важко дихати від сильних переживань, хвилювань.

-        Зачитайте діалог квіток, який почула дівчинка.

-        «Портрет» якої квітки намалювала Катря на білому полотні?

Словникова робота. Призьба – невисокий, переважно земляний насип вздовж стін біля хати знадвору.

-  Що сталося із цим портретом?

-  Яка квітка підморгнула дівчинці?

-  Доберіть влучний підпис-цитату до малюнка, яким проілюстровано в книжці цю історію.

Теорія літератури.

1. Пригадайте, що таке казка. Доведіть, що твір Ірен Роздобудько – казка.

(Казка – твір, у якому розказується про вигадані, фантастичні події.

Літературна казка – казка, складена однією людиною – письменником.)

Коментар учителя. Сама Ірен Роздобудько визначає жанр твору як казка у передмові до книги.

 1. Які інші літературні казки ви знаєте?

( «Фарбований Лис» І. Франка, «Цар Плаксій та Лоскотон»                  

В. Симоненка, «Домовичок з палітрою» М. Павленко, «Дев’ять братів і

десята сестриця Галя» Марка Вовчка)

3. Якою мовою написаний твір - прозовою чи віршованою?

  (Прозова мова – така, що має вільний, неорганізований ритм, нагадує розмовну мову. Віршована мова – це мова упорядкована, ритмічна. Рядки – короткі, об’єднані у строфи, є рима.)

Моделювання ситуації.

А чи хотіли б ви побачити Катрусю Білокур? Тож уявіть собі…

Рольова гра «Катруся і Незнайомець»

Обмін враженнями від побаченого.

-Чим вразив вас інсценований уривок?

-Чи переконливі були учні, які виступали в ролях Катрі та Незнайомця?

Опрацювання розділу «Катруся робить пензлика».

Переказування розділу від І особи (ланцюжкове).

«Обмін враженнями» від розділу «Як Катруся в ополонку стрибнула».

Особисто мене дуже схвилювали події, про які йдеться в розділі «Як Катруся в ополонку стрибнула». А вас?

 1. Стисло перекажіть зміст цього розділу.
 2. Дайте свою оцінку вчинку Катрі.
 3. Як по-іншому можна було добитися розуміння з боку батьків?

Робота в групах. Руханка.

          Кожна група повинна скласти і записати питання за змістом твору, які б починалися словами «Хто..?», «Де...?», «Навіщо..?». Потім обмінюються ними з іншими групами. Взаємоопитування за складеними запитаннями.

         

Пошукове читання розділу «Як Катруся молилася на Чернечій горі»

 1. З якими словами звернулася Катря до Тараса Шевченка?
 2. Яку відповідь вона почула?
 3. Чи знайшла Катруся в житті тих добрих людей у своєму житті? Кого саме?

          Послухайте фрагмент пісні у виконанні Оксани Петрусенко і подивіться репродукції картин Катерини Білокур.

        

          «Кольоропис». Словесно «намалюйте» характер головної героїні твору. (Тлумачення кольорів на слайді).

Свій вибір вмотивуйте.

 • Жовтий – щастя, тепло , сонце.
 • Синій – духовність, чесність,вірність.
 • Зелений – символізує життя, любов, природу і мудрість.
 • Червоний – краса, радість, життя і здоров’я.
 • Салатовий – символ влади.
 • Білий - чистота, духовність.
 • Чорний – страх, невідомість, таємничість.
 • Золотий – успіх, багатство.
 • Бузковий – сором’язливість, мрійливість.
  • То які риси характеру притаманні Катрусі?   (Скромність, духовність, душевна чистота, сором’язливість, мрійливість, наполегливість, працьовитість).

-                 

Епіграф уроку – це уривок із щоденникових записів Катерини Білокур. Знайдіть ці слова в розділі «Лист у майбутнє», зачитайте їх повністю.

-Чи погоджуєтеся ви зі словами художниці?

Учні, використовуючи метод «ПРЕС», висловлюють своє ставлення.

 • Я вважаю…
 • Тому, що…
 • Наприклад…
 • Отже
 • Сформулюйте ідею твору Ірен Роздобудько.

У житті завжди треба ставити перед собою мету і прагнути досягнути її.

В. РЕФЛЕКСИВНО-ТВОРЧИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

 • Заповнення карток самооцінювання.
 • Піраміда позитивних почуттів.

Упродовж уроку ми всі активно працювали, здобували знання, а тепер побудуємо піраміду позитивних почуттів. (Кожен учень по черзі за бажанням, поклавши свої руки на руки присутніх, повідомляє, чим від збагатився на уроці:

 • почув…
 • уявив…
 • зрозумів, що…
 • дізнався…
 • навчився)
 1. Домашнє завдання.

          Обов’язкове: написати невеликий твір-міркування на тему «Що потрібно в житті, щоби досягти успіху?»

          За бажанням:

1) узяти уявне інтерв’ю в Катерини Білокур;

2) знайти додаткову інформацію про Катерину Білокур та її твори в Інтернеті.

Акмеологічна скарбничка

 • У житті завжди треба ставити перед собою мету і прагнути досягнути її.
Прочитано 123 разів