Фільтрувати матеріали за датою: квітня 2018

26 квітня 2018 року на базі ТЗОШ№23 проведено обласний семінар-практикум для методистів, які відповідають за стан викладання української мови і літератури, з теми "Інноваційні засади організації науково-методичної роботи з учителями-словесниками: з досвіду роботи Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу".

 Зміст роботи

І. Теоретична частина

1. Інноваційні засади організації науково-методичної роботи з учителями-словесниками в умовах запровадження нової української школи. Кондирєва Майя Миколаївна, методист ТОКІППО

2. Оновлена методична інфраструктура міста Тернополя.Литвинюк Галина Іванівна, директор ТКМЦНОІМ

3. Упровадження інтегративної стратегії професійного зростання учителів-словесників.Гапон Леся Олексіївна, методист ТКМЦНОІМ, кандидат філологічних наук

ІІ. Практична частина: з досвіду роботи педагогічних працівників Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23:

1. Підвищення ефективності освітнього процесу через упровадження в практику роботи школи новітніх знань і сучасних педагогічних технологій. Дмитрусь Олена Генріхівна, заступник директора з навчально-виховної роботи

2. Інноваційні форми методичної роботи з учителями-словесниками. Заяць Ірина Володимирівна, учитель української мови і літератури

3. Інноваційні аспекти в роботі вчителя-словесника щодо організації позаурочної діяльності з учнями.Тарасюк Лариса Анастасіївна, учитель української мови і літератури

4. Методична порадня «Як наповнити педагогічні інновації українознавчим змістом?» Палкова Зоряна Федорівна, Лисевич Любов Петрівна, учителі української мови і літератури

ІІІ. Підбиття підсумків роботи семінару: інтерактивна вправа «Дерево рішень (рекомендації щодо інноваційної організації науково-методичної роботи з учителями-словесниками)». Кондирєва М.М., методист ТОКІППО; учасники семінару-практикуму

Створення системи професійного та особистісного розвитку вчителя неможливе без тісної співпраці закладів загальної середньої освіти із науково-педагогічними установами та університетами.

Традиційно плідною є творча співпраця кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету із професійною спільнотою вчителів української мови і літератури.

26 квітня 2018 року професор кафедри, доктор філологічних наук Ірина Юріївна Шкіцька виступила з доповіддю в актовій залі управління освіти і науки Тернопільської міської ради на засіданні акмеоклубу вчителів-словесників міста. Ірина Юріївна висвітлила низку актуальних для сучасного вчителя-словесника проблем, а саме: тенденції розвитку сучасної комунікації, шляхи підвищення грамотності учнів, розвиток культури мовлення школярів, залучення учнів до творчої, проектної та науково-пошукової діяльності. Учителі словесності виявили щире зацікавлення і взяли активну участь в обговоренні доповіді.

Управління освіти і науки Тернопільської міської ради висловлює вдячність Ірині Юріївні Шкіцькій і сподівається на подальшу співпрацю.

24 квітня 2018 року  в актовій залі ТЗОШ №24 відбулася творча зустріч учителів-словесників із авторами підручників з української і зарубіжної літератури: Пахаренком В.І., Ніколенко О.М, Орловою О.В.

Пахаренко В.І. (український літературознавецьпоетперекладачпубліцистдоктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького) розповів про особливості реалізації змістових ліній програм (рівень стандарту і профільний рівень) з української літератури в підручнику «Українська література» для 10 класу.

 

Сучасний методист – креативний, налаштований на позитивні зміни, здатний імпровізувати, вміє зацікавити, мотивований на безперервний творчий саморозвиток і самоактуалізацію.

Це довели учасники Міжгалузевої лабораторії компетентного методиста ТКМЦНОІМ , що розпочала свою роботу 18 квітня 2018 року на 5 сесії Школи педагогів нової формації.

Тренінг «Науково-технологічний супровід експериментальної діяльності» для методистів ТКМЦНОІМ, Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола , позашкільних навчальних закладів міста Тернополя провела доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки й менеджменту ТНПУ імені Володимира Гнатюка, тренер Академії інноваційного розвитку освіти Оксана Боднар. Про мистецтво створення презентацій та етикетні маркери ведення блогів розповіла методист КМЦНОІМ Тетяна Нападій.

Учасники Міжгалузевої лабораторії поповнили свій методичний арсенал новими техніками, активно долучилися до аналітичної діяльності в групах, висловили свої міркування щодо актуальних тенденцій в контексті розбудови української школи, спроектували траєкторію особистого професійного зростання в парадигмі сучасної інноватики і виявили готовність до методичної творчості.

Сторінка 1 із 7