Урок позакласного читання. Тема. Огляд історичних творів сучасних авторів. Створення буктрейлера за романом П. Куліша «Чорна рада» Мета: ознайомити учнів з історичними творами сучасних авторів та формою презентації книги - буктрейлером; навчити виокремлювати ключові епізоди твору, розробляти сюжет буктрейлера, готувати презентаційні матеріали; розвивати критичне мислення, зв'язне мовлення дев'ятикласників; сприяти формуванню почуття відповідальності за долю народу, любові до Вітчизни, високих моральних якостей. Тип року: урок засвоєння нових знань. Форма проведення уроку: урок-творча майстерня зі створення буктрейлера. Засоби навчання: міні-виставка книг П. Куліша , історичні картини баталіста Артура Орльонова, мультимедійна презентація, дидактичний матеріал для роботи в групах. Випереджувальне завдання: підготувати матеріал про історичні…
 Тема.   Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Порівняльна характеристика дійових осіб. Роль і функції   пісень у драмі Мета (формувати компетентності): предметні:продовжити роботу над      драмою І. Котляревського «Наталка Полтавка»,навчати аналізувати   образ головної героїні та художні засоби, які використовує автор для  змалювання Наталки; характеризувати та порівнювати образи інших  головних дійових осіб драматичного твору, визначати мотиви їхньої  поведінки; ключові: навички аналізу дійових осіб драматичного  твору; комунікативні: розвивати вміння аргументовано доводити свою думку;  інформаційні: навички порівняння та зіставлення;   загальнокультурні: осмислювати важливість таких моральних чеснот,  як чесність, відданість, вірність у коханні, уміння відстоювати людськугідність. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручник, портрет І. Котляревського, картки…
Тема. Т.Шевченко. "І мертвим, і живим..." Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору. Мета: удосконалювати навички виразно й усвідомлено читати, коментувати, аналізувати ліричний твір; засобами виразного читання передати настроєві інтонації послання; розвивати вміння висловлювати власні думки, робити виважені висновки, проводити аналогії з реальним життям; виховувати активну громадянську позицію, патріотизм, почуття поваги до людської гідності, любові до України, рідного слова. Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації до послання. Теорія літератури: . Обладнання: портрет Т.Шевченка, «Кобзар», ілюстративний матеріал до послання. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь. ПЕРЕБІГ УРОКУ I.Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку. II.Перевірка…
Тема. «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості. Мета: ознайомити учнів із культурними й політичними чинниками, що спонукали Т. Шевченка до написання твору; поглибити вивчене про жанр послання; удосконалювати вміння виразно й усвідомлено читати ліричний твір, аналізувати його ідейно-художній зміст та визначати провідну думку; наголосити на значенні послання як програмного твору, в якому автор подає правдиву історію України і пропонує універсальний рецепт порятунку українців від комплексу меншовартості; розвивати інтерес учнів до образного слова; виховувати любов до України, її історії та культури, повагу до творів Т.Шевченка, бажання глибоко…
Тема: «Душі жіночої невипита криниця…» Доля жінки-матері у поемі Т. Шевченка «Катерина», «Наймичка» Мета: поглибити знання про життєпис і творчість письменника, допомогти учням усвідомити, чому Шевченко так уболівав за долю жінок, яким є художнє втілення цієї теми; удосконалювати навички виразного й усвідомленого читання, коментування змісту твору, аналізу ліро-епічного тексту, визначати тему, провідну думку, жанр, формувати вміння висловлення власної думки щодо прочитаного; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, милосердя, прагнення до дотримання загальноприйнятих моральних норм. З’ясувати особливості тематики жіночої долі у творчості Т.Г.Шевченка; розкрити ідейно-художній зміст та образи поеми «Катерина», показати трагізм дівчини-селянки та дітей-сиріт; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічність у…
Мета:        ознайомити школярів із живописною спадщиною   Кобзаря, викликати інтерес до цієї важливої сторінки його тяжкої і славної долі, навчити сприймати і розуміти твори мистецтва. Х  і   д       у  р  о  к  у          І Етап орієнтації          1. Мотивація наступної діяльності учителем, позитивна настанова на працю.          2. Орієнтація учнів у місці конкретного заняття в цілісному розділі.          - Якими були перші кроки Тараса в малюванні?          - Чого навчивсь у художника Ширяєва?          - Коли познайомився з Карлом Брюлловим?          - Якими були успіхи Шевченка -студента Петербурзької Академії художників?          3. Перегляд уроку про Шевченка-художника (уривок на 5 хвилин про Київський…