Вівторок, 17 листопада 2020 15:08

Випробування "Дистанційний урок"

Сьогодні, 17.11.2020 року,  відбулося випробування "Дистанційний урок". Тема: "Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення". Дистанційні уроки демонстрували вчителі: Ситар В.(ТЗОШ№11), Палкова З. (ТЗОШ№23), Семенець Г. (ТЗОШ№4). Журі конкурсу №  з/п Прізвище, ім’я, по батькові членів  журі Посада, місце роботи Категорія, звання 1. Петришина Ольга Ігорівна, голова журі Завідувач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Кандидат філологічних наук, доцент  2. Грицак Наталія Русланівна Доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Кандидат філологічних наук, доцент  3. Петрокушин Руслана Володимирівна Директор Тернопільської спеціалізованої…
Тема:         Орфографічний словник.Орфограма (практично).Орфографічна помилка (практично), її умови позначення Мета:         сприяти поглибленню знань учнів про орфограму,орфографічну помилку; розвивати вміння та навички користуватися орфографічним словником, обґрунтовувати написання слів відповідними орфографічними правилами, помічати й виправляти орфоепічні і орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами;сприяти розвитку творчих умінь, культури мовлення, усвідомленню краси, естетичної довершеності української мови крізь призму народних традицій. Очікувані результати. учні: üзнають, що таке орфограма, орфографічна помилка; üвміють користуватися орфографічним словником, позначають орфографічну помилку; üпомічають і виправляють орфографічні і орфоепічні помилки, керуючись вивченими правилами; üскладають мікротексти на задану тему, використовуючи вивчені орфограми. Тип уроку:         поглиблення вивченого та формування нових знань.      Методи, прийоми і…
Тема: Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення. Мета : навчальна – узагальнити знання учнів про безсполучникові складні речення; закріпити навички правильного вживання розділових знаків та синтаксичного розбору безсполучникових складних речень; відпрацювати відповіді правописні уміння і навички; виховна – використовувати можливості дидактичного матеріалу для виховання бережливого ставлення до природи. розвивальна – розвивати вміння учнів знаходити і виправляти помилки в своєму і чужому мовленні; виробляти вміння використовувати у власному мовленні синтаксичні синоніми; Обладнання: Картки, схеми, підручник. Тип уроку: Урок узагальнення знань і умінь учнів. Форма проведення: Урок-спостереження. Хід уроку I.Перевірка домашнього завдання. Індивідуальні завдання трьом учням. За поданими смисловими відношеннями навести приклади БСР.…
ТЕМА. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки. синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах МЕТА. повторити і поглибити знання про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх синтаксичну роль у реченнях, правильно писати іменники-власні назви; сприяти усвідомленню ролі іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення; розвивати увагу та спостережливість, уміння робити висновки й узагальнювати, дослідницький інтерес та творчі вміння; виховувати повагу до українського слова, любов до рідної землі, своєї малої батьківщини, відчуття…
 Тема. Неологізми. Тренувальні вправи Мета: формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за активністю вживання, розрізня­ти слова, що є в повсякденному вжитку, і ті, які рідко використовуються в мовленні, поглиби­ти знання шестикласників про неологізми; удосконалювати навички використання нових слів; виховувати прагнення учнів до підвищення культури власного мовлення. Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвознавчої компетенцій). Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, тлумачний словник, словник іншомовних слів. Перебіг уроку Організаційний етап. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок та вмінь. Перевірка домашнього завдання. Повідомлення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і…
Тема. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми та історизми) Мета: ознайомити учнів з активною і пасивною лексикою, із застарілими словами та їх різновидами, новими словами; розвивати усне й писемне мовлення учнів, їх логічне мислення; виховувати любов та повагу рідного слова. Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок. Засоби навчання: підручник, словник, сигнальні картки різних кольорів. Епіграф до уроку: Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, Як їх почує! Тарас Шевченко Перебіг уроку I.Організаційний етап. Формування позитивної настанови. Учитель.Добрий день! В добрий час! Рада, діти, бачить вас! Ви…
Тема уроку. Способи дієслів(дійсний, умовний, наказовий).     Мета уроку.  Ознайомити учнів із способами дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль ; розвивати навички правильного і доречного використання дієслів в усному і писемному мовленні; розвивати увагу, художньо-образне мислення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи (тема « Я і рідна природа»); Внутрішньопредметні зв’язки Лексикологія: засвоєння прислів’їв і приказок, до складу яких входять дієслова дійсного, умовного й наказового способів. Культура мовлення і стилістика: уживання способів дієслів у художньому стилі. Міжпредметні зв’язки: українська література, образотворче мистецтво. Тип уроку:формування   компетентностей Обладнання: текст, картки з прислів’ями…
Сторінка 1 із 6