Тема. Вживання великої літери. Лапки у власних назвах. Мета: -        систематизувати матеріал про вживання великої літери й лапок у власних назвах, розглянути складні випадки правопису; -        удосконалювати орфографічні навички і вміння; -        формувати вміння обґрунтовувати вибір написання відповідним правилом; -        розвивати пам’ять, мислення, увагу; -        виховувати любов і повагу до рідного краю, його історії та культури.                     Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань, умінь і навичок.                     Вид уроку: урок-екскурсія.                     Методи й прийоми роботи: розповідь, спостереження й аналізу мовних явищ, метод вправ; тестування, прийом «Незакінчене речення», «Лови помилку!», різні види граматичного розбору (синтаксичний, фонетичний, морфемний),…
Тема. Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки при звертанні. Тренувальні вправи. Мета: -        поглиблювати знання про звертання, аналізувати їхню стилістичну роль; -        правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки; -        удосконалювати вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань; -        розвивати творчі вміння перебудовувати прості неускладнені речення на речення зі звертаннями; -        розвивати культуру спілкування; -        виховувати любов до України, почуття відповідальності за долю своєї держави. Тип уроку: урок застосування здобутих знань, умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвої компетенцій). Епіграф уроку:                                                                                                                                      Можна все на світі вибирати, сину,                                                                   Вибрати не можна тільки Батьківщину.                                                                                                        Василь Симоненко ПЕРЕБІГ УРОКУ…
Тема. Способи дієслів. Тренувальні вправи. Мета: поглибити свої знання про особливості цієї граматичної категорії дієслів, навчитися утворювати форми дієслів різних способів;             розвивати логічне мислення, усне і писемне мовлення школярів, підвищувати культуру мовлення учнів; виховувати в учнів позитивне сприйняття світу, навчити бачити «зорі навіть в буденних калюжах». Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок. Епіграф уроку:                                                                                                                                                                     Життя таке чудове – не змарнуй його!                                                                                                              Мати Тереза ПЕРЕБІГ УРОКУ І. Організаційний момент. ІІ. Перевірка домашнього завдання.         (Робота в домашніх групах).           Учні зачитують дібрані речення із дієсловами різних способів. Кожна група робить висновок про активність вживання дієслів певного…
Тема уроку. Узагальнення та систематизація вивченого про прикметник. Мета уроку: -        узагальнити й систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови; -        вдосконалювати усне і писемне мовлення шестикласників; -        виховувати в учнів любов до рідної природи, вміння бачити її неповторність і незвичайну красу за будь-якої пори року. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань. Епіграф уроку:                                                                                                    Природа – мудра.                                                                                                   Все створила мовчки. Ліна Костенко ПЕРЕБІГ УРОКУ І. Організаційний момент.                     Вступне слово вчителя. (Музичне тло – «Весняна інтродукція». Соло на етнічній сопілці – М.Блощак, вокал – Руслана).         Ось і минула зима з тріскучими морозами, білосніжними заметілями,…
Сторінка 1 із 5