Тема:   Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів Мета: систематизувати й узагальнити знання із фразеології, розкрити функціонально-стилістичні можливості лексичних та фразеологічних одиниць; удосконалювати вміння використовувати фразеологізми в мовленні; збагатити словник новими фразеологізмами та крилатими висловами; розвивати творче мислення, комунікативну активність; удосконалювати творчі здібності учнів, аргументовано доводити свою думку,збагачувати й активізувати словниковий та фразеологічний запас учнів. створити умови для активної роботи; забезпечити умови для формування мовної компетентності комунікативно доцільно вживати фразеологізми;через роботу з медійними матеріалами пояснити учням одну з поширених маніпуляцій – зміну акцентів на увагу; сприяти формуванню ключових компетентностей; спонукати до розвитку емоційного інтелекту; виробляти стійку мотивацію й свідоме прагнення до…
ТЕМА: Безсполучникове складне речення. смислові відношення та інтонація у безсполучниковому складному реченні (за творами раннього періоду творчості Т. Шевченка). МЕТА: узагальнити і систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення на прикладі ранньої лірики Т.Г.Шевченка, поглибити елементи лінгвістичного аналізу ліричного твору; розвивати уважність, зосередженість, удосконалювати вміння виправляти мовленнєві, змістові, граматичні, пунктуаційні помилки, навички творчо-пошукової роботи; виховувати любов і повагу до історичного минулого нашого народу, до нев’янучої краси рідного слова. ТИП УРОКУ: Подорож – дослідження синтаксичним океаном безсполучникового складного речення (урок узагальнення та систематизації знань). ОБЛАДНАННЯ: портрет Т.Г.Шевченка, картина , опорна схема “Смислові зв’язки між простими реченнями у складному”,презентація, «Кобзар» Т. Шевченка,мультимедійний графопроектор,…
Тема уроку.Подорож в осінь зі способами дієслів Мета уроку:       ознайомити учнів із способами дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль способових дієслів; розвивати навички правильного і доречного використання способових дієслів в усному і писемному мовленні; розвивати увагу, логіко-асоціативну пам'ять, художньо-образне мислення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до видатних людей України;прищеплювати любов до прекрасного. Внутрішньопредметні зв’язки: Лексикологія: лексичне значення слів; засвоєння прислів’їв і приказок, до складу яких входять дієслова дійсного, умовного й наказового способів. Культура мовлення і стилістика: уживання способів дієслів у художньому стилі. Міжпредметні зв’язки: українська література, образотворче мистецтво. Тип…
Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв'язку (тренувальні вправи) Мета: поглибити знання учнів про складні речення з різними видами зв'язку(структуру, смислові відношення,засоби зв'язку); ознайомити з особливостями пунктуації в складних синтаксичних конструкціях міждвома сполучниками (сурядним і підрядним); удосконалити пунктуаційні вміння й навички вживативідповідні розділові знаки між частинами складнихречень з різними видами зв'язку; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги до українського художньогослова, його краси й сили. Внутрішньопредметні зв'язки: Культура мовлення і стилістика:інтонація складних реченьз різними видами зв'язку. Текст: складні речення з різними видамизв'язку в текстах художнього стилю. Міжпредметні зв'язки: використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література). Тип уроку:…
Тема. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок з теми «Прислівник» Мета: - узагальнити і систематизувати знання про прислівник як самостійну частину мови; - закріпити вміння визначати граматичні ознаки і синтаксичну роль; - розрізняти розряди прислівника, утворювати його ступені порівняння; - правильно писати прислівники; - з’ясувати, яку роль відіграють прислівники у тексті і взагалі у житті; - розвивати своє логічне мислення; - вчитися бачити прекрасне у звичайному; - виховувати любов до художнього слова. Обладнання. Мультимедійна презентація (Microsoft Power Point). Тип уроку. Систематизація і узагальнення вивченого матеріалу. Форма уроку: урок-мовний журнал, з використанням комп’ютерних технологій Обладнання: підручник, схеми, картки, комп’ютер, додатковий…
Понеділок, 24 травня 2021 11:54

Цикл уроків з теми "Прикментик"

Урок № 1 ПРИКМЕТНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ Мета уроку: поглибити знання учнів про прикметник як частину мови; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти прикметник від інших частин мови; правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль; удосконалювати навички правильного й доречного використання прикметників в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити шестикласників із святами й народними обрядами листопада; розвивати пам’ять, спостережливість; виховувати мовленнєву культуру учнів. Внутрішньопредметні зв’язки: Лексикологія: засвоєння нових слів і фразеологізмів. Культура мовлення і стилістика: уживання слів відповідно до їх значення, засвоєння складних випадків слововживання. Тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами повторення. Обладнання: підручник,…
Вівторок, 17 листопада 2020 15:08

Випробування "Дистанційний урок"

Сьогодні, 17.11.2020 року,  відбулося випробування "Дистанційний урок". Тема: "Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення". Дистанційні уроки демонстрували вчителі: Ситар В.(ТЗОШ№11), Палкова З. (ТЗОШ№23), Семенець Г. (ТЗОШ№4). Журі конкурсу №  з/п Прізвище, ім’я, по батькові членів  журі Посада, місце роботи Категорія, звання 1. Петришина Ольга Ігорівна, голова журі Завідувач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Кандидат філологічних наук, доцент  2. Грицак Наталія Русланівна Доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Кандидат філологічних наук, доцент  3. Петрокушин Руслана Володимирівна Директор Тернопільської спеціалізованої…
Тема:         Орфографічний словник.Орфограма (практично).Орфографічна помилка (практично), її умови позначення Мета:         сприяти поглибленню знань учнів про орфограму,орфографічну помилку; розвивати вміння та навички користуватися орфографічним словником, обґрунтовувати написання слів відповідними орфографічними правилами, помічати й виправляти орфоепічні і орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами;сприяти розвитку творчих умінь, культури мовлення, усвідомленню краси, естетичної довершеності української мови крізь призму народних традицій. Очікувані результати. учні: üзнають, що таке орфограма, орфографічна помилка; üвміють користуватися орфографічним словником, позначають орфографічну помилку; üпомічають і виправляють орфографічні і орфоепічні помилки, керуючись вивченими правилами; üскладають мікротексти на задану тему, використовуючи вивчені орфограми. Тип уроку:         поглиблення вивченого та формування нових знань.      Методи, прийоми і…
Сторінка 1 із 7