Фільтрувати матеріали за датою: грудня 2019

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим і як для держави, так і для системи освіти – відповідно національно-патріотичне виховання є важливим сектором освітнього процесу.Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання виховати громадянина-патріота нової формації – ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси. Завдання закладів освіти – побудувати виховну діяльність так, щоб її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови: володіння українською мовою та використання її у повсякденному спілкуванні повинно стати пріоритетним у виховній роботі з дітьми, оскільки мовне середовище має значний вплив на формування учня-громадянина, патріота України. Конституція України визначає українську мову як єдину державну мову в Україні та покладає на державу обов’язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» українська мова має домінувати в публічному просторі. Російська мова в Україні остаточно втрачає статус мови міжнаціонального спілкування. Ці функції новий мовний закон покладає виключно на українську мову. У Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» передбачено формування комфортного та функціонального україномовного середовища на всій території України, підвищення престижу і авторитетності української мови. Тернопільська обласна рада, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі, для захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, ухвалила рішення від 06 листопада 2018 року № 1171 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Тернопільської області».            Мораторій встановлено до моменту повного припинення окупації території України. Відповідно до вищезазначеного рішення рекомендуємо керівникам закладів освіти області:

 • обмежити використання російськомовного контенту на території освітнього закладу;
 • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді закладів освіти області щодо важливості і актуальності вивчення та повсякденного використання української мови в публічній та приватній сферах;
 • поглиблювати знання учнів про українську мову, її розвиток, місце серед інших мов світу;
 • працювати над удосконаленням культури мовлення, ознайомлювати громадян з мовними обов’язками та державними документами, що стосуються порушеного питання;
 • сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної пам’яті;
 • плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери на основі української мови; - через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, різних масивів національної культури і глибинної сутності життя українського народу;
 • проводити тематичні уроки, виховні години, виставки, вікторини, конкурси, круглі столи, диспути, години спілкування;
 • рекомендувати учням послуговуватися у мережі Інтернет інформаційно-довідкового контенту українською мовою;
 • активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського самоврядування та батьківської громадськості щодо формування мовного середовища;
 • розробити тематичні проекти для реалізації у закладах освіти.

Важливим аспектом національно-патріотичного виховання учнівської молоді є повага та любов до державної мови. У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.Ефективним є проведення бесід, тематичних виховних годин, упровадження виховних проектів: «Мова – диво калинове», «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо», «Я і моя родина», «Моя маленька батьківщина», «Славетні українці» тощо.У виховній роботі необхідно акцентувати увагу на відродження учнями народних традицій і звичаїв, з’ясування сутності українських обрядів, народних свят, легенд, переказів, ролі рідної мови в житті людини, народу.У 5-9 класах основна виховна мета полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої особистості. Тому одним із завдань виховної роботи є формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, руйнування стереотипу неповноцінності української мови, який упродовж попередніх поколінь з різних ідеологічних причин вкорінювали у свідомість українців. Аби учні сприймали українську мову як сучасну, європейську, багату, культурну, розвинену, треба широко й системно демонструвати повнокровність і спроможність державної мови в усіх сферах життя.

З цією метою доцільно проводити різні виховні заходи:

 • виставки: «Мова – душа народу» , «Не бійтесь заглядати у словник…»;
 • свята: «Рідна мова! Материнська, барвінкова, калинова», «Мова наша солов’їна», «Бережімо наш скарб – рідну мову», «Свято рідної мови», «Подорож у цікаву країну рідної мови», «Учи, знай поважай рідну мову», «Мова наша – серце наше»;
 • вікторини: «Як ми говоримо?», «Мовна скарбничка», «У світі цікавих слів і висловів»;
 • тематичні уроки: «Мова нас єднає», «Рідна мова», «Рідна мова – безцінна й невичерпна духовна скарбниця народу»;
 • відеоподорожі: «Виникнення та становлення державної мови», «Легенди минулих віків»;
 • конкурси читців-декламаторів поезії про мову: «Кращий знавець мови», «Слово до слова – складається мова», «Хто кращий?», «Звучи, рідна мово!».

Для учнів старшої школи рекомендується проводити заходи (підпорядковані єдиній виховній меті – шанувати, розвивати українське слово, дбати про красу і багатство української мови):

 • круглі столи, конференції, диспути;
 • КВК, брейн-ринги, квести: «Мова моя солов’їна», «Знавці рідної мови»;
 • проекти: «Мова – серце народу», «Рідне слово – о диво калинове».

Можна запропонувати учням підготувати міні-презентації про значущість своєї рідної мови. Важливо, щоб навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Нормативні документи

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 16 липня 2019 року
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 4. Розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р «Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава»
 5. Рішення сесії Тернопільської обласної ради від 06листопда 2018 року № 1171 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Тернопільської області»
 6. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом МОН України від 16 червня 2015 року № 641 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29 липня 2019 року № 1038
 7. Стратегія національно-патріотичного виховання, затверджена Указом Президента України від 18 травня 2018 року № 286/2019
Опубліковано в На сторожі слова

7 грудня 2019 року в ТЗОШ№16 відбувся ІІ етап олімпіади з української мови й літератури.

ПРОТОКОЛ проведення ІІ етапу олімпіади  з української мови і літератури

Опубліковано в ОЛІМПІАДА
Четвер, 05 грудня 2019 09:08

Успішний старт

У вересні 2019 року успішно розпочали навчання перші групи філологів у системі курсової перепідготовки ТКМЦНОІМ: група з вивчення актуальних проблем сучасної методики викладання літератури та група з вивчення мовної комунікації в педагогічній діяльності.Умови навчання чудові. Заняття творчі, активні, креативні, атмосферні. Викладачі - Леся Гапон, Руслана Петрокушин, Ольга Зарихта.

 

Опубліковано в ФІДБЕК

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 №1419 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Опубліковано в шкільна документація

На виконання Указу Президента України від 22.03.2002р. №284 ,,Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості”, відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29.08.2003 №585/529/875, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2003 р. за №779/8100 (далі – Положення), листа Міністерства освіти і науки України від 08.11.2019 р. №1/9-694, ХIX Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом ,,Об’єднаймося ж, брати мої!”, наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації № 271-од/ від 18.11.2019 «Про проведення в області у 2019/2020 навчальному році деXIX Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» у 2019/2020 навчальному році  буде проведено ХIX Усеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» та присвячений Шевченківським дням (далі – Конкурс) на тему: «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» у такі терміни:

 • І етап – до 20 грудня  2019 року – в закладах загальної середньої освіти, за результатами якого слід визначити по одному переможцю в кожній номінації;
 • ІІ етап – 24 грудня 2019 року – в ТКМЦНОІМ, за результатами якого визначать по три переможці в кожній номінації.

Вимоги до оформлення робіт

 1.Загальні зауваги

XІХ Усеукраїнський конкурс учнівської творчості проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» та присвячений Шевченківським дням.

До участі в конкурсі приймають роботи на тему «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», які раніше не подавалися до участі в інших наукових і творчих конкурсах регіонального та державного рівнів.

Наголошуємо, що загальну тему «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...» не слід дублювати у назві конкурсної роботи.

Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

2. Номінація «Історія України і державотворення»

Роботи у номінації «Історія України і державотворення» повинні мати оригінальні назви, що відрізняються від загальної теми конкурсу («Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...»). У конкурсних роботах має бути висвітлено життєвий шлях відомих та маловідомих історичних постатей, політичних і громадських діячів рідного краю, які внесли значний особистий внесок у розвиток регіону, державного, духовного та культурного життя українського народу. У роботах також може бути описано діяльність місцевих організацій, пов’язану з процесами українського державотворення.

Конкурсні роботи з історії повинні мати дослідницький характер, із обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо) та складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження; основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновку; списку використаних джерел і літератури, укладеного відповідно до норм чинного Національного стандарту України.

До усіх конкурсних робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

Сруктура роботи:

 • вступ, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження;
 • основна частина (розділи повинні мати назву й обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини);
 • висновок;
 • список використаних джерел і використаної літератури, укладений відповідно до норм чинного Національного стандарту України.

Обсяг 15-25 сторінок.

До усіх творчих робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок.

3. Номінація «Література»

Творчі роботи у номінації «Література», за вибором автора, можуть бути різноманітними за жанром (есе, твір-роздум, нарис, стаття, етюд, новела, оповідання, поезія тощо), повинні мати своєрідні назви. Загальну тему «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...» не слід дублювати в назвах робіт. Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі.

4. Технічні вимоги

Текст творчої роботи з історії та літератури слід роздрукувати на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм.

Згідно з листом управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації № 04-25/3481-99 від 28.11.2019 «Про проведення ІІІ етапу XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», повідомляємо, що 15 грудня 2019 року в Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 (вул. Чубинського, 3) проводитиметься ІІІ етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Реєстрація (у фойє), урочисте відкриття – о 9.00 (в актовому залі); початок виконання конкурсних робіт – о 10.00; організаційне засідання членів оргкомітету – о 8.30; членів журі – о 12.00.

Учні - часники ІІІ (обласного) етапу ХX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

1 Дзюбан Анастасія Андріївна Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов 3клас
2 Матвіїв Софія Олегівна

Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня повного дня з поглибленим вивченням основ економіки

4клас

3 Ковальчук Богдан Олександрович Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 5клас
4 Гач Катерина Володимирівна Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка 6клас
5 Василишин Богдана Василівна Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка 7клас
6 Ляска Анастасія Вадимівна

Гімназія «Гармонія» Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола

8клас
7 Бугера Ірина Олександрівна

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького

9клас
9 Лукащук Василь Васильович Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов 11клас
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ
Дмитрусь Олена Генріхівна заступник директора Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 23
Дулиш Людмила Василівна учитель української мови і літератури Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 23
Коцяба Віра Юріївна учитель української мови і літератури Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів   № 23
Кордуба Наталія Ярославівна учитель початкових класів Тернопільської спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням економіки
Левицька Тетяна Миколаївна

учитель української мови і літератури Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 17 імені Володимира Вихруща

з поглибленим вивченням іноземних мов

Луканюк Марія Степанівна учитель української мови і літератури Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов
Марчук Ольга Михайлівна учитель української мови і літератури Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 11
Мохорук Степан Михайлович директор Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів №23
Ножак Людмила Вікторівна учитель української мови і літератури Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного
Простакова Наталя Михайлівна учитель української мови і літератури Тернопільського педагогічного ліцею
Пилипишин Ганна Іванівна учитель української мови і літератури Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів   № 23
Рачинська Галина Степанівна учитель української мови і літератури Тернопільського НВК «Школа – ліцей № 6 імені Назарія Яремчука»
Скурська Галина Михайлівна учитель української мови і літератури Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8
Стецик Наталя Петрівна учитель української мови і літератури Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов
Форманюк Зоряна Ярославівна учитель української мови і літератури Тернопільської класичної гімназії
Чирська Наталія Петрівна учитель української мови і літератури Тернопільської Української гімназії             ім. І.Франка
ЧЛЕНИ ЖУРІ
Грабовська Олександра Миколаївна учитель української мови і літератури Тернопільської Української гімназії   імені Івана Франка
Заброцька   Світлана Георгіївна учитель початкових класів Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземної мови
Злепко Галина Миколаївна учитель української мови і літератури Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов
Кунцьо Надія Степанівна учитель української мови і літератури Тернопільського технічного ліцею
Муляр Тамара Василівна учитель української мови і літератури Тернопільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-правовий ліцей № 2»
Сватенко Вікторія Володимирівна учитель української мови і літератури Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4
Стасіна Надія Миколаївна учитель української мови і літератури Тернопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22

 

 

Опубліковано в Петра Яцика

Розпочався ХІІІ Міжнародний конкурс з українознавства. До участі в Конкурсі запрошуються учні 8–11 класів закладів освіти усіх типів та форм власності України, учнівська молодь інших держав. Конкурс проводиться в два етапи: I етап (заочний) – до 25 лютого 2020 року; II етап (очний, м. Київ) – з 26 по 28 березня 2020 року.

 • Метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до пізнання України й українського світу через індивідуально-пошукові форми, розвиток інтелектуального потенціалу школярів на засадах українознавства. Участь у Конкурсі сприятиме формуванню національної ідентичності, визначенню ціннісних пріоритетів, повазі до своєї історії, традицій, розвитку мовних та культурних практик через дослідницьку роботу учнівської молоді.
 • Конкурс проводиться відповідно до Правил проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2013 р. за № 1228, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.09.2013 р. за № 1567/24099, та листа Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р. № 1/9–711 «Про організацію ХІІІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти».

Конкурс передбачає написання учасником науково-дослідної роботи українознавчого спрямування за одним із таких напрямів:

 • - українська державність: минувшина і сучасність; боротьба за українську незалежність та соборність у ХХ–ХХІ ст.;
 • - репрезентації національної пам'яті: події, постаті, місця, меморіальна героїка;
 • - українська культура: традиції, інновації та креативні практики; українці в світовій культурі: особистості, винаходи та мистецькі здобутки;
 • - Україна та світове українство; українська діаспора: соціокультурний вимір;
 • - українська мова, освіта та наука як чинники збереження української ідентичності;
 • - особливості екологічної культури населення України;
 • - інформаційна безпека в сучасному гуманітарному просторі України.

З Правилами проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів можна ознайомитися на сайті НДІУ (http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13- 55-49/2008-2015-02-04-16-12-11).

Конкурс проводиться в два етапи:

 • I етап (заочний) – до 25 лютого 2020 року;
 • II етап (очний, м. Київ) – з 26 по 28 березня 2020 року.

I етап (заочний) Конкурсу передбачає написання учнями 8–11 класів закладів освіти в Україні та за кордоном науково-дослідних робіт.

 • Завершені напрацювання учнів мають відображати самостійний творчо-пошуковий доробок, заснований на оригінальних джерелах.
 • Учасники Конкурсу можуть представляти карти, технологічні програми та схеми, розроблені статистичні таблиці.

ІІ етап (очний) Конкурсу передбачає: виконання письмових конкурсних завдань, публічний захист науково-дослідних робіт (до 8 хвилин) та виконання тестів з українознавства.

Для участі в Конкурсі до 25 лютого 2020 р. (включно) необхідно:

 • - в електронному вигляді пройти googlе-реєстрацію за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1IHTK_WA6Ayc3Zpi43qtWZCqn03ehCncY8 1wYwbVPicU/edit
 • - у паперовому варіанті надіслати заявку і науково-дослідну роботу за адресою: Науково-дослідний інститут українознавства, к. 301 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135. Форма заявки розміщена на сайті НДІУ (в рубрикаторі «Міжнародний конкурс» за посиланням: http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55- 49/1302-2010-03-11-13-09-11 ). 

Тема науково-дослідної роботи учасника (учасниці) не має дублювати назви напрямку дослідження.

 • При написанні науково-дослідної роботи необхідно звернути увагу на «Методичні рекомендації щодо виконання та захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства» (http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55- 49/1478-2011-02-03-12-56-19), «Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідної роботи для учнів» (http://ndiu.org.ua/images/stories/2016/konkurs/rekom-uch.pdf) та «Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідної роботи для вчителів» (http://ndiu.org.ua/images/stories/2016/konkurs/rekom-vch.pdf).
 • Приклади конкурсних письмових робіт попередніх років наведено на сайті НДІУ в рубрикаторі «Міжнародний конкурс». Список учасників ІІ етапу Конкурсу буде оприлюднено на сайті НДІУ за результатами рецензування науково-дослідних робіт 13 березня 2020 року.
 • Запрошення учасникам ІІ етапу Конкурсу будуть надіслані електронною поштою до 17 березня 2020 року (включно).
 • Запрошення розсилатимуться на ім’я директорів навчальних закладів.
 • Паралельно інформація про участь учнів у ІІ етапі Конкурсу буде розіслана на обласні інститути післядипломної педагогічної освіти.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 • 1. Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, шрифт Times New Roman – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,5 см. Поля: ліве – 3 см., праве – 1,5 см., верхнє і нижнє – 2 см.
 • 2. Текст обсягом 20–25 сторінок.
 • 3. Титульна сторінка має містити лише назву роботи без зазначення автора роботи та назви навчального закладу.
 • 4. Структура роботи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел і літератури, додатки (при наявності).
 • 5. Посилання виключно післятекстові; індекси посилань – у тексті в квадратних дужках (напр.: [2], [6, 2–4; 7, 10]; оформлення посилань згідно з правилами бібліографічного опису.
 • 6. Мова науково-дослідних робіт − українська.

7. Наукова робота має відповідати вимогам:

 • - важливість поставленої теми дослідження;
 • - виділення нового, що вносить в науку подана на конкурс робота;
 • - основні завдання роботи;
 • - характеристика використаних джерел (архівних, усних, фольклорнопольових, фотоматеріалів тощо);
 • - виклад основного матеріалу дослідження з науковим обґрунтуванням;
 • - висновки;
 • - ілюстративні (джерельні) додатки;
 • - список використаних джерел та літератури.

8. Електронний варіант конкурсної роботи прикріплюється під час заповнення googlе-форми.

9. Друкований варіант конкурсної роботи надсилається разом із заявкою за адресою: Науково-дослідний інститут українознавства, к. 301 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135.

Електронна адреса для запитань: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон для довідок:

 • (044) 236-01-02 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ),
 • (067) 454-90-45 (Газізова Олена Олександрівна),
 • (067) 961-16-62 (Бойко Тетяна Іванівна),
 • (099) 257-75-48 (Бойко Світлана Миколаївна)
Опубліковано в Інші конкурси

1 грудня 2019 року в Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступеня №13 імені Андрія Юркевича відбувся обласний етап Х Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.  У роботі  оргкомітету й журі конкурсу взяли участь учителі української мови й літератури міста міста Тернополя.

Переможцями обласного етапу стали:

6 клас

 • Іванюк Ілона, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст.№16 імені В.Левицького - диплом ІІ ступеня

7 клас

 • Бартіш Олена, Тернопільській НВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого" - диплом ІІІ ступеня.

8 клас

 • Дзюба Соломія, Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст.№29 з поглибленим вивченням іноземних мов - диплом І ступеня

9 клас

 • Сивак Валерія, Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка - диплом І ступеня

11 клас

 • Хмарук Світлана, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 - диплом ІІ ступеня

ЗПТО

 • Олійник Ірина, ДНЗ "Тернопільський ЦПТО" - диплом І ступеня
 • Чернявська Вікторія,ТВПУ сфери послуг та туризму - диплом ІІ ступеня

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

Опубліковано в Тараса Шевченка
Сторінка 2 із 2