Тема:   Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів Мета: систематизувати й узагальнити знання із фразеології, розкрити функціонально-стилістичні можливості лексичних та фразеологічних одиниць; удосконалювати вміння використовувати фразеологізми в мовленні; збагатити словник новими фразеологізмами та крилатими висловами; розвивати творче мислення, комунікативну активність; удосконалювати творчі здібності учнів, аргументовано доводити свою думку,збагачувати й активізувати словниковий та фразеологічний запас учнів. створити умови для активної роботи; забезпечити умови для формування мовної компетентності комунікативно доцільно вживати фразеологізми;через роботу з медійними матеріалами пояснити учням одну з поширених маніпуляцій – зміну акцентів на увагу; сприяти формуванню ключових компетентностей; спонукати до розвитку емоційного інтелекту; виробляти стійку мотивацію й свідоме прагнення до…
Тема. Уживання фразеології в різних стилях. Багатозначність, синонімія, антономія фразеологізмів. Мета: систематизувати й поглибити знання про фразеологію, набуті в середніх класах, удосконалювати вміння стилістично доцільно використовувати сталі словосполучення в усному й писемному мовленні, розвивати оргдіяльнісні вміння, розширювати світогляд учнів, заохочувати до освоєння виражальних можливостей української мови. Тип уроку: урок узагальнення знань і мовленнєвого розвитку. Форми і методи роботи: інтерактивні методи та прийоми, лексико-стилістична, творчо-дослідницька та перекладацька лабораторії, завдання творчо-дослідницького характеру виконують методом випереджувального навчання. Обладнання: фразеологічні словники, індивідуальні роз даткові картки з ілюстраціями фразеологізмів, комп’ютер. Перебіг уроку І. Мотивація навчальної діяльності, цілевизначення, планування, з’ясування емоційної готовності. Фразеологізми – іскрометні скарби…