Мета: повторити та узагальнити вивчене про частини мови, формувати вміння розпізнавати в реченнях частини мови, розрізняти самостійні та службові частини мови; розвивати увагу та спостережливість, культуру усного та писемного мовлення; виховувати потребу відчувати й цінувати красу природи. Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок (формування мовленнєвої компетенції). Засоби навчання: підручник, роздавальні матеріали, ІКТ. Епіграф до уроку:  Дивосвіт, дивосвіт… Хто придумав оцей світ? Землю красну отаку У зеленому вінку? Всі ці квіти, і ліси, І пташині голоси? Ліс, і річка, і поля – Це ж усе моя земля! Л. Забашта                                           Перебіг уроку І. Організаційний етап. ІІ.…
  Тема. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України. Мета: домогтися розуміння учнями значення мови у житті суспільства, ролі української мови як державної  в Україні; розкрити поняття мовлення, види мовленнєвої діяльності; викликати інтерес до мовних проблем; виховувати національну гідність, повагу до мови як національного скарбу  й символу державності. Обладнання: тлумачні словники, схеми «Українська мова» і «Види мовленнєвої діяльності». Хід уроку І. Вступне слово вчителя. Дорогі друзі! Усі ви любите казку Р.Кіплінга «Мауглі». Про що вона? Очевидно, вам відомі випадки з життя, коли діти зростали серед диких тварин. Повернені в суспільство, ці діти так і не змогли стати…
Уроки 1-2 Тема. Написання слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів. Орфограми у словах іншомовного походження. Мета: навчити правильно вимовляти і вживати слова іншомовного походження; вміти виділяти в запозичених словах орфограми, обґрунтовувати їх, користуватися словником іншомовних слів; розвивати зв’язне мовлення; прищеплювати любов до української мови. Тип уроків: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь та навичок. Вид уроку: практичне заняття. Обладнання: підручник, словник іншомовних слів, презентація. Перебіг уроку І. Організаційний момент. ІІ. Актуалізація опорних знань. Проблемне запитання.  Які існують шляхи  поповнення лексичного запасу будь-якої мови? ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності. Слово вчителя. (Текст, написаний І.Вихованцем.) Сьогодні навіть важко уявити собі, що…