Мета: повторити та узагальнити вивчене про частини мови, формувати вміння розпізнавати в реченнях частини мови, розрізняти самостійні та службові частини мови; розвивати увагу та спостережливість, культуру усного та писемного мовлення; виховувати потребу відчувати й цінувати красу природи. Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок (формування мовленнєвої компетенції). Засоби навчання: підручник, роздавальні матеріали, ІКТ. Епіграф до уроку:  Дивосвіт, дивосвіт… Хто придумав оцей світ? Землю красну отаку У зеленому вінку? Всі ці квіти, і ліси, І пташині голоси? Ліс, і річка, і поля – Це ж усе моя земля! Л. Забашта                                           Перебіг уроку І. Організаційний етап. ІІ.…
  Тема. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України. Мета: домогтися розуміння учнями значення мови у житті суспільства, ролі української мови як державної  в Україні; розкрити поняття мовлення, види мовленнєвої діяльності; викликати інтерес до мовних проблем; виховувати національну гідність, повагу до мови як національного скарбу  й символу державності. Обладнання: тлумачні словники, схеми «Українська мова» і «Види мовленнєвої діяльності». Хід уроку І. Вступне слово вчителя. Дорогі друзі! Усі ви любите казку Р.Кіплінга «Мауглі». Про що вона? Очевидно, вам відомі випадки з життя, коли діти зростали серед диких тварин. Повернені в суспільство, ці діти так і не змогли стати…