Понеділок, 24 травня 2021 11:54

Цикл уроків з теми "Прикментик"

Урок № 1 ПРИКМЕТНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ Мета уроку: поглибити знання учнів про прикметник як частину мови; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти прикметник від інших частин мови; правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль; удосконалювати навички правильного й доречного використання прикметників в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити шестикласників із святами й народними обрядами листопада; розвивати пам’ять, спостережливість; виховувати мовленнєву культуру учнів. Внутрішньопредметні зв’язки: Лексикологія: засвоєння нових слів і фразеологізмів. Культура мовлення і стилістика: уживання слів відповідно до їх значення, засвоєння складних випадків слововживання. Тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами повторення. Обладнання: підручник,…
ТЕМА. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки. синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах МЕТА. повторити і поглибити знання про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх синтаксичну роль у реченнях, правильно писати іменники-власні назви; сприяти усвідомленню ролі іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення; розвивати увагу та спостережливість, уміння робити висновки й узагальнювати, дослідницький інтерес та творчі вміння; виховувати повагу до українського слова, любов до рідної землі, своєї малої батьківщини, відчуття…
Тема уроку. Узагальнення та систематизація вивченого про прикметник. Мета уроку: -        узагальнити й систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови; -        вдосконалювати усне і писемне мовлення шестикласників; -        виховувати в учнів любов до рідної природи, вміння бачити її неповторність і незвичайну красу за будь-якої пори року. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань. Епіграф уроку:                                                                                                    Природа – мудра.                                                                                                   Все створила мовчки. Ліна Костенко ПЕРЕБІГ УРОКУ І. Організаційний момент.                     Вступне слово вчителя. (Музичне тло – «Весняна інтродукція». Соло на етнічній сопілці – М.Блощак, вокал – Руслана).         Ось і минула зима з тріскучими морозами, білосніжними заметілями,…
Тема. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі за простим планом Мета: допомогти шестикласникам зібрати матеріал для твору – роздуму про вчинки людей, підготуватися до його написання, розвивати вміння  виражати в письмовій формі суттєві ознаки тексту- роздуму, добирати точні й образні слова, складати план висловлювання, дотримуватися чіткої послідовності викладу.  Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, таблиця «Типи та стилі мовлення», картки з індивідуальними завданнями. Епіграфи до уроку:                                                Віддай людині крихітку себе,                                                За це душа наповнюється світлом.                                                                                                  Л. Костенко                                                Щоб судити про людину, принаймні треба увійти в таїну її…
Тема.  Робота над помилками, допущеними в письмовому творі.Тренувальні вправи. Мета: розвивати мовлення і логічне мислення школярів, уміння виділяти  головне в тексті, точно передавати інформацію; шляхом аналізу           письмового твору запобігати помилковому написанню слів із вивченими орфограмами, виробляти вміння підбирати слова-синоніми, найбільш доречні в даному висловлюванні. Закріпити вміння учнів виділяти числівники з-поміж інших частин мови, які можуть мати числове значення,визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль та виражальні можливості, виховувати почуття любові до навчання. Епіграф:                                               Учення в щасті прикрашає, а в нещасті – утішає.                                                                                         Народна творчість I.Організаційний етап. II.Аналіз учнівських творів. Робота над помилками, допущеними у творі. 1.Редагування речень. Вправа «Мовна лікарня». Знайти…
Написання не з іменниками Мета: повторити й поглибити вивчене про іменник, удосконалювати навички написання не з іменниками, визначення їх ролі в реченні; розвивати творче вміння, використовувати іменники з не у власних висловлюваннях; виховувати у школярів любов до природи, шанобливе ставлення до батьків. Тип уроку: урок поглиблення вивченого. Форма уроку: урок-дослідження. Хід уроку І. Організаційний момент. ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання. З поданих текстів вибрати ті слова, які стосуються не як частки і як префікси. (неприязнь, нерозуміння, небезпека, нероба, не друг, а ворог, нехтувати, ненавидіти, не розуміти, тощо). 1. Чому ви обрали саме ці слова? 2. Чим вирізняються обрані…
 6 клас  Тема. Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Складний план готового тексту. Мета: удосконалювати вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення почутого; розвивати вміння шестикласників уважно слухати, логічно та грамотно писати переказ, сприймати текст, розуміти його та докладно відтворювати; виховувати почуття гостинності, привітності, любові до України, українців, їхніх традицій і мистецтва, гордості за свій народ. Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок (формування комунікативної компетенції). Засоби навчання: текст переказу «Прочани», тлумачний словник української мови, експонати шкільного музею. Перебіг уроку І. Організаційний етап. ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань…
Сторінка 1 із 2