Четвер, 05 квітня 2018 09:36

Твір - роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі за простим планом. Автор - учитель ТЗОШ№28 Н.Н.Мельничук

Тема. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі за простим планом

Мета: допомогти шестикласникам зібрати матеріал для твору – роздуму про вчинки людей, підготуватися до його написання, розвивати вміння  виражати в письмовій формі суттєві ознаки тексту- роздуму, добирати точні й образні слова, складати план висловлювання, дотримуватися чіткої послідовності викладу.

 Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, таблиця «Типи та стилі мовлення», картки з індивідуальними завданнями.

Епіграфи до уроку:

                                               Віддай людині крихітку себе,

                                               За це душа наповнюється світлом.

                                                                                                 Л. Костенко

                                               Щоб судити про людину, принаймні треба увійти в таїну її думок, її нещастя, її хвилювань.О. Бальзак

                                                                                              Перебіг уроку

I. Організаційний етап. Ознайомлення учнів із темою та кінцевою метою уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Повторення вивченого про стилі та типи мовлення. Робота з підручником (таблиця «Стилі мовлення») або роздавальний матеріал – таблиця «Стилі і типи мовлення».
 2. 2.Гра «Ти – мені, я – тобі».

- Які стилі мовлення ви знаєте?

- Яка сфера функціонування кожного з них?

- Які типи мовлення вам відомі?

-В чому полягає особливість тексту-роздуму?

- Які види роздумів вам відомі? (при необхідності звернутися до матеріалу підручника).

- Зі скількох частин складається розгорнутий роздум?

- Яка складова частина упускається в стягненому роздумі?

- Які слова поєднують тезу та докази?

- Якими словами можна приєднати висновок у тексті-роздумі?

Інформація для учнів: розгорнутий роздум найчастіше вживається в текстах наукового та ділового стилів мовлення. Стягнений роздум використовується в художньому, публіцистичному та розмовно-побутовому стилях.

Особливості художнього стилю мовлення.

Художній стиль використовується в художніх творах. Його мета – намалювати живу картину, зобразити предмет, подію, передати почуття. Висловлювання образне, емоційне. Вживаються емоційно забарвлені слова. Тут можливі поєднання елементів усіх стилів літературної мови, а також діалектизмів, жаргонізмів та інших складників. Найхарактернішою ознакою цього стилю є гранична чуттєва конкретність при відтворенні образів людей та явищ навколишньої дійсності, глибока виразність, емоційність, картинна мальовничість. Зображальна функція художньої літератури вмотивовує широке використання специфічних засобів (лексичних, фразеологічних, синтаксичних): синонімів, антонімів, паронімів, стилістичних фігур.

III. Підготовка до написання твору. Систематизація матеріалу за блоками.

 1. Завдання на розвиток мислення і мовлення. Прочитати тези. Пояснити їх зміст, підібрати аргументи.

- Вік прожити – не поле перейти, тому що…

- Найдорожчою людиною для кожного є мати, тому що…

- Не родись красивим, а родись щасливим, тому що…

- Найкращий учитель – книга, тому що…

2. Робота в групах з текстами – зразками.

Прочитати текст, визначити, до якого типу мовлення він належить. Які думки він у вас викликає?

 • .Яво! - кричу у відчаї – Яво! Хапайся за цямрини, помагай, бо я в небо злітаю!

       Зрозумів, видно, Ява ситуацію, послухав мене, бо п’ятки мої знову      

торкнулися землі. А тут я ще й ногою зачепився за корінь. Закректав я з усіх сил – от-от жили, як струни, з дзенькотом полопаються, - і з колодязя, мов булька з носа, повільно з’явилася Явина голова.

 • І раптом гостре почуття неприязні пронизало Альтова. Подумав, що, можливо, оцей школяр із порваним портфелем обдарований тим, чим наділені справжні майстри. Уже й зараз бачить світ інакше, ніж інші, для нього по пустиреві ходять олені…Можливо, цей дар пропаде даремно, бо людина не завжди здогадується, що вона – трохи не така, як інші. Але може статись не так – вона здогадається…
 • Усі тут харчуються власним «я». Коли воно вичерпується, яянин умирає, проте «я» кожного із Ян таке невичерпне, що всі тутешні мешканці майже вічні. Мене опали немощі тільки тому, що я чужинець і справжнім яянином так ніколи й не став, хоч і прожив тут майже весь свій вік.
 1. Стисло переказавши текст від третьої особи, виконати завдання до вправи.

Коментар учителя ( або робота зі словником). Учинок – це дія, що складається з таких елементів: мотиву (спонукання зацікавленості), наміру, мети, власне дії, наслідків, самооцінки людиною власного вчинку та її ставлення до оцінки навколишніх.

   Поведінка – це сукупність учинків людини, здійснюваних нею протягом відносно тривалого періоду. Поведінка охоплює всі вчинки людей в цілому незалежно від того, є вони навмисними чи ненавмисними.

IV. Виконання ситуативних завдань

1. Ви, звичайно, читали казку «мудра дівчина» і добре її пам’ятаєте. Уявіть собі, що ви її розповіли малюкам, а вони не зрозуміли, чому дівчину назвали мудрою. Як ви їм це поясните? Яким типом мовлення скористаєтеся і чому?

2. Текст якого типу ви будете створювати, готуючи твори на такі теми: «Як я допоміг людині», «Як ми одного разу ходили по гриби», «Як я навчився плавати»? Згадайте, які місця розповіді потребують особливого контролю.

3. Ознайомтеся з невеличкою замальовкою «Як я одного разу допомагав бабусі». Удоскональте текст. Для цього зробіть з нього художню розповідь, показуючи дії детальніше.

       Влітку я гостював у бабусі. Вона попросила мене повісити на кухні поличку для квітів. Я вибрав місце для полички. Потім я вдарив молотком по гвіздку, але промахнувся і вдарив по пальцю.

4. Прочитайте текст. Чи має рацію хлопчик? Чому?

                                                 Айстри

Побачив Сергійко у дворі сестру Юлю і одразу до неї.

   - Дивись, які насінинки, - і розтулив кулак. – З них айстри будуть. Дядько Семен дав.

   - Дай мені, - попросила Юля.

   - Не дам, я сам посаджу.

Дуже хотілося Юлі виростити свої квіти. Вона вже давно про це мріяла.

   - Хочеш, - запропонувала вона братові, - бери за них мої кольорові олівці.

   Повагався трохи Сергійко і згодився: виміняв олівці на кілька насінин , а решту собі залишив.

   Посадила   Юля насінинки в горщик. Щодня поливала. А як з’явилися стебельця – горщик на балконі поставила, щоб і сонце пестило квіти, і дощик напував. Чудові в неї виросли айстри! А Сергійкові насінинки так і залишилися лежати в коробочці.

   Прийшли якось до мами гості та й кажуть:

   - Гарні у вас квіти! Де ви їх дістали?

- Це мої квіти, - гордо сказав Сергійко.

А чи траплялися у вашому житті подібні випадки? Опишіть один із них, назвавши його «Присвоєна похвала» . Який стиль і тип мовлення слід використати для створення тексту подібного плану?

5. Проаналізуйте   текст вправи «Не піддався спокусі» ( з підручника)

Дайте усні   відповіді на запитання.

Чи були ви свідком благородного вчинку? Розкажіть про нього.

Який учинок ви вважаєте благородним і чому?

Чи доводилося вам спостерігати негідний вчинок? Розкажіть про нього.

Який учинок ви вважаєте негідним і чому?

Чи може один – єдиний випадок змінити життя людини? Наведіть приклади таких учинків.

Складання плану власного висловлювання (орієнтовного).

 1. Що, де й коли трапилося? З ким?
 2. Розкажіть детальніше про цю подію.
 3. Як я оцінюю цей учинок і чому?

                                             Опорні   слова

Людина, що відповідає моєму ідеалу: вірна, незрадлива, готова допомогти в біді, правдива, принципова, безкорислива, вдячна.

Людина, що не відповідає моєму ідеалу: зрадлива, легковажна, невірна, ненадійна, несправедлива, нещира, підкуплена, погана, потайна, Фальшива, холодна.

Сформулюйте самостійно тему твору-роздуму або скористайтеся рекомендованими учителем, підіберіть лексичний матеріал, складіть твір-роздум.

Рекомендовані теми:

- Пригода в лісі.

   - Порожнє гніздечко.

   -Якось, гостюючи в бабусі…

Домашнє завдання. Підготуватися до письмового твору-роздуму, продумати засоби зв’язку частин тексту, аргументи, художні засоби.

                                                             

Тема. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі за простим планом.

Мета: ознайомити учнів з вимогами до написання твору – роздуму про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі за простим планом, підвищувати мовну і мовленнєву культуру школярів, збагачувати словниковий запас, розвивати вміння правильно вибирати художні засоби.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

                                       Перебіг уроку

І. Організаційний етап. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 1. Розглянути таблицю, пригадати теоретичні відомості про стилі мовлення(додаток до уроку).
 2. Назвати особливості художнього стилю мовлення.
 3. Пригадати особливості побудови тексту-роздуму(теза, аргумент, висновок).

ІІІ. Робота над текстом учнівських творів: прослухати текст, визначити стиль і тип мовлення.

 1. Виділити в тексті мовні особливості художнього стилю.
 2. Які структурно-композиційні особливості властиві цьому тексту? Обґрунтуйте свою думку.

ІV. Самостійна робота. Написання твору-роздуму.

V. Підсумок уроку.

VІ. Домашнє завдання. Повторити особливості художнього стилю мовлення. Письмово підібрати синоніми до слів вірність, дружба, товариський. Скласти з ними речення.

Назва стилів  Види творів, у яких стиль реалізується  Основні ознаки стилів і жанрів мовлення 
Мета мовлення  Сфера спілкування  Форма реалізації стилю  Мовні особливості стилю 
Розмовний    обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи подання допомоги, виховний вплив  побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими  діалог  широко використовуються побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені й просторічні слова, звертання, вставні слова, неповні речення тощо 
Науковий  дисертація, монографія, стаття, підручник, лекція, відгук, анотація  повідомлення про результати наукових досліджень  наука, техніка, освіта  монолог  характерні мовні засоби: терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції; повні речення; логічність, точність, обґрунтованість викладу 
Офіційно-діловий  закон, кодекс, статут, наказ, указ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист тощо  регулювання офіційно-ділових стосунків  офіційно-ділові стосунки  монолог (діалог)  переважають стилістично нейтральні мовні засоби: стандартна канцелярська лексика, складні речення, немає емоційно забарвлених слів; виклад гранично точний 
Публіцистичний  виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, дискусія  обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку громадсько-політичне життя  монолог (діалог)  використовуються суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, вигуки, повтори; тон мовлення пристрасний, оцінний 
Художній  трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, поема, вірш, байка  різнобічний вплив на думки й почуття людей за допомогою художніх засобів  мистецтво слова  монолог  застосовуються всі мовні засоби, особливо широко — слово в переносному значенні 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                            

Прочитано 3833 разів