Тема уроку.Подорож в осінь зі способами дієслів Мета уроку:       ознайомити учнів із способами дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль способових дієслів; розвивати навички правильного і доречного використання способових дієслів в усному і писемному мовленні; розвивати увагу, логіко-асоціативну пам'ять, художньо-образне мислення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до видатних людей України;прищеплювати любов до прекрасного. Внутрішньопредметні зв’язки: Лексикологія: лексичне значення слів; засвоєння прислів’їв і приказок, до складу яких входять дієслова дійсного, умовного й наказового способів. Культура мовлення і стилістика: уживання способів дієслів у художньому стилі. Міжпредметні зв’язки: українська література, образотворче мистецтво. Тип…
Тема. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок з теми «Прислівник» Мета: - узагальнити і систематизувати знання про прислівник як самостійну частину мови; - закріпити вміння визначати граматичні ознаки і синтаксичну роль; - розрізняти розряди прислівника, утворювати його ступені порівняння; - правильно писати прислівники; - з’ясувати, яку роль відіграють прислівники у тексті і взагалі у житті; - розвивати своє логічне мислення; - вчитися бачити прекрасне у звичайному; - виховувати любов до художнього слова. Обладнання. Мультимедійна презентація (Microsoft Power Point). Тип уроку. Систематизація і узагальнення вивченого матеріалу. Форма уроку: урок-мовний журнал, з використанням комп’ютерних технологій Обладнання: підручник, схеми, картки, комп’ютер, додатковий…
Тема уроку. Способи дієслів(дійсний, умовний, наказовий).     Мета уроку.  Ознайомити учнів із способами дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль ; розвивати навички правильного і доречного використання дієслів в усному і писемному мовленні; розвивати увагу, художньо-образне мислення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи (тема « Я і рідна природа»); Внутрішньопредметні зв’язки Лексикологія: засвоєння прислів’їв і приказок, до складу яких входять дієслова дійсного, умовного й наказового способів. Культура мовлення і стилістика: уживання способів дієслів у художньому стилі. Міжпредметні зв’язки: українська література, образотворче мистецтво. Тип уроку:формування   компетентностей Обладнання: текст, картки з прислів’ями…
Тема. Повторення та узагальнення вивченого про дієприкметник. Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприкметник, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; удосконалити орфографічні та пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, пам’ять, стійку увагу, збагачувати активний словник учнів; виховувати любов і пошану до матері, формувати предметні компетенції( мовні, мовленнєві, комунікативні). Обладнання:опорні схеми; роздавальний матеріал(текст);сигнальні картки; уявний мікрофон; Рідна мова: Підручник для 7 класу ; тлумачний, орфографічний словники. Аудіозапис пісні «Два кольори». Презентація Тип уроку. Урок розвитку компетентностей. Епіграф                                                                            Любов до матері – молитва,                                                     Таємне дійство на вустах…                                                                                  І. Горбатий                                             Перебіг   у р о к у 1.Організаційна частина. 2.Повідомлення теми…
Тема. Способи дієслів. Тренувальні вправи. Мета: поглибити свої знання про особливості цієї граматичної категорії дієслів, навчитися утворювати форми дієслів різних способів;             розвивати логічне мислення, усне і писемне мовлення школярів, підвищувати культуру мовлення учнів; виховувати в учнів позитивне сприйняття світу, навчити бачити «зорі навіть в буденних калюжах». Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок. Епіграф уроку:                                                                                                                                                                     Життя таке чудове – не змарнуй його!                                                                                                              Мати Тереза ПЕРЕБІГ УРОКУ І. Організаційний момент. ІІ. Перевірка домашнього завдання.         (Робота в домашніх групах).           Учні зачитують дібрані речення із дієсловами різних способів. Кожна група робить висновок про активність вживання дієслів певного…
Тема: Групи часток за значенням Культурологічна тема: Сторінками “Кобзаря” Т. Шевченка Мета: Формувати вміння розрізняти групи часток за значенням: формотворчі, заперечні, модальні. Розвивати в учнів вміння працювати самостійно, зв’язно висловлювати думку, уміння виділяти головне. Виховувати любов до творчої спадщини Т. Шевченка. Урок формування навичок і вмінь Обладнання: портрет Т. Шевченка, вишитий рушник, “Кобзар”. Перебіг уроку І. 1. Організація класу. 2. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів. Бесіда. Який розділ науки ми вивчаємо? Що ж вивчає морфологія? Які частини мови ми зараз вивчаємо? Назвіть їх? Чому прийменник службова частина мови? Чому сполучник службова частина мови? Побудьте в ролі вчителя. Розкажіть…
Тема: Узагальнення вивченого про прислівник Мета: навчальна – повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як незмінну самостійну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;продовжити вдосконалювати орфографічні навички, уміння і навички правильно вживати у мовленні і письмі прислівники; виховна – виховувати тактовність у поведінці учнів під час роботи в парах і групах;сприяти формуванню моральності й духовної краси дітей; розвивальна – розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей; формувати вміння висловлювати й доводити власну думку. Форма проведення: мовознавча гра “Квест” Форми роботи: групова, індивідуальна, фронтальна. Обладнання: картки-завдання для квесту, жетони, тлумачний словник, роздатковий матеріал, мультимедійна презентація, екран та мультимедійний проектор, комп’ютер.…
Дієслово : загальне значення , морфологічні ознаки , синтаксична роль Мета : поглибити знання учнів про дієслово як частину мови , його морфологічні ознаки та синтаксичну роль у реченні ; ознайомити з особливими формами дієслова – дієприкметником та дієприслівником ; формувати вміння розрізняти дієслова й дієслівні форми ; виховувати уважне ставлення до слова. Тип уроку : урок узагальнення і систематизації знань Засоби навчання: підручник , комп’ютер ( презентація слайдів до теми) , інтерактивна дошка , дидактичний матеріал ( слайд 1). Перебіг уроку I.Орієнтація. 1.Орфографічна розминка (запис слів , взаємоперевірка). Боротьба , футбол , молотьба , ллється , запорізький , празький…