Понеділок, 04 лютого 2019 22:01

Повторення та узагальнення вивченого про дієприкметник. Автор - учитель ТЗОШ№8 Галина Скурська

Тема. Повторення та узагальнення вивченого про дієприкметник.

Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприкметник, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; удосконалити орфографічні та пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, пам’ять, стійку увагу, збагачувати активний словник учнів; виховувати любов і пошану до матері, формувати предметні компетенції( мовні, мовленнєві, комунікативні).

Обладнання:опорні схеми; роздавальний матеріал(текст);сигнальні картки; уявний мікрофон; Рідна мова: Підручник для 7 класу ; тлумачний, орфографічний словники. Аудіозапис пісні «Два кольори». Презентація

Тип уроку. Урок розвитку компетентностей.

Епіграф                      

                                                     Любов до матері – молитва,

                                                    Таємне дійство на вустах…

                                                                                 І. Горбатий

                                            Перебіг   у р о к у

1.Організаційна частина.

2.Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

                 * Ознайомлення із опорною схемою вивченого з теми

Особлива форма дієслова –дієприкметник.

Постійні ознаки:вид, час, стан. Непостійні ознаки:рід, число,відмінок.

Дієприкметниковий зворот.

Безособові форми на –но, -то.

Активні та пасивні дієприкметники.

Правопис дієприкметників.

                 * Цілевизначення.

                           Я повинен(на):

а) пригадати…; б) порівняти…; в)поповнити знання про…                                                      

3.Робота з текстом в групах.

Поєднайте частини тексту. Поясніть їх змістову єдність, вкажіть засоби зв’язку.

///І бажають нам добра і щастя.//// Матері. Все життя дивляться вони нам услід, вирядивши в люди. Так і стоять на початку всіх наших доріг, навіть коли їх не стає. Стоять і дивляться./// А ще сподіваються від своїх дітей найвищих духовних злетів, бо й в останню хвилину думають про те, щоб діти їхні, зігріті неньчиною ласкою, жили гідно серед людей і творили добро на землі.///

Прочитайте виразно текст,перекажіть його. Визначте тему та головну думку. Знайдіть у тексті дієприкметник. Що ви знаєте про цю особливу форму дієслова.

4.Узагальнення вивченого.

Інтелектуальна розминка

Варіант 1 - із сигнальними картками: правильне твердження - зелена, неправильне - червона картка.( Вчитель зачитує твердження. Учні сигнальними картками визначають

         Варіант 2. Сервіс Plickers дозволяє проводити мобільні голосування і фронтальні опитування під час навчального заняття з вивченого або поточного матеріалу в тестовій формі.

1.Дієприкметник – особлива форма дієслова.// З//

2Відповідає на питання що робити? Що зробити?//Ч.//

3Дієприкметникам притаманні ознаки дієслова і прикметника.//З//

4. Дієприкметник указує на майбутній час.//Ч.//

5.Дієприкметник змінюється за родами, числами, відмінками .//З.//

6.У реченні найчастіше виконує роль означення. //З.//

  

5.Систематизація знань,основних понять, їх подальший

розвиток і поглиблення

                                    1 завдання

Уважно послухайте уривки із поезії В. Симоненка « Лебеді материнства». Вкажіть речення із дієприкметником    

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги…

   Визначте в дієприкметнику приспані ознаки дієслова, прикметника та синтаксичну роль у реченні.

                                     2 завдання

Робота з карткою №1 « Скарбничка знань»

  1. Вилучіть зайве слово, поясніть свій вибір:

а) зеленіючий, змоклий, пожовкле, написаний;

б) думаючий,лежачий, знаючий, вихований.

                                         3 завдання

Повторення за опорною табличкою «Правопис НЕ з дієприкметниками».

Робота з підручником.

Взаємоперевірка теоретичних знань (робота в парах). Учні складають словниковий диктант (правопис НЕ з дієприкметником)

                                       4 завдання

Робота з карткою №2   « З фольклорної скарбниці»

Прочитайте. На місці крапок поставте пропущені слова. Що у них спільного з вивченою темою «Дієприкметник»

*Нема того краму, щоб купити …….   * Що …. , те й уродить. * До доброї криниці стежка …. .       * .... на гарячому.

Для довідок: маму, утоптана, посіяно, спіймано, не лічені.

Внутрішньопредметні зв’язки. Пояснення значення фразеологізму «спіймано на гарячому». Робота зі словником фразеологізмів.

З метою пошуку, обробки, обміну інформацією , роботи з базами даних учні можуть користуватися сервісом «Електронні словники»

                                         5 завдання

Робота з підручником.   Вправи.

                                           6 завдання

Робота з карткою №3 « Робота з текстом»   (Див. додаток 3)

Текст читає зазлегідь підготовлена  учениця ( випереджувальне завдання).    Звучить пісня «Рідна мати моя…» (аудіозапис )

Завдання для учнів.

-Прочитайте текст, добираючи потрібний тон і темп читання.

-Визначте тему, основну думку тексту, обґрунтуйте своє твердження.

-Поясніть правопис підкреслених слів.

-Поясніть лексичне значення слів розпука, скрашує .

-Випишіть з тексту дієприкметники, 2 дієприкметникових звороти. Поясніть розділові знаки.

                             7 завдання

Інтерактивна вправа « Незакінчені речення».

  • Моя мама – найкраща, адже вона…..
  • Я люблю свою маму за те, що вона……
  • Коли б я був чарівником, то зробив би…..

6. Підсумки уроку. Рефлексія.

7.Повідомлення домашнього завдання.

1.Скласти твір- мініатюру «Моя мама», використовуючи дієприкметники.

2. Повторити вивчене з теми. Підготуватися до контрольної роботи.

                                              Додатки        

Картка №1

« Скарбничка знань»

  1. Вилучіть зайве слово, поясніть свій вибір:

а) зеленіючий, змоклий, пожовкле, написаний;

б) думаючий,лежачий, знаючий, вихований.

     Картка №3 «Робота з текстом».

Прочитайте текст. Поділіться своїми враженнями від прочитаного.

Поставте розділові знаки.                                                        

         Мама! Найпрекрасніше , найдорожче слово на землі. Перше слово вимовлене й усвідомлене дитиною. Усіма мовами світу ніжно звучить воно сповнене теплом і ласкою. До мами звернені наші думки в радості і розпуці. Це вона одним дотиком руки натрудженої в цілоденній праці може зняти біль і гіркоту невдач. Її наповнене безмежною любов’ю серце скрашує буття. Всі ми йдемо в життя зігріті дорогим материнським теплом.       (З журналу.)        

Епіграф уроку

Любов до матері   –   молитва ,

                                                 Таємне дійство на вустах…

   І.Горбатий

Прочитано 189 разів