П'ятниця, 06 квітня 2018 09:10

Способи дієслів. Тренувальні вправи. Автор - учитель ТЗОШ№16 Р.В.Петрокушин

Тема. Способи дієслів. Тренувальні вправи.

Мета:

 • поглибити свої знання про особливості цієї граматичної категорії дієслів, навчитися утворювати форми дієслів різних способів;            
  • розвивати логічне мислення, усне і писемне мовлення школярів, підвищувати культуру мовлення учнів;
  • виховувати в учнів позитивне сприйняття світу, навчити бачити «зорі навіть в буденних калюжах».

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Епіграф уроку:                                                                                                   

                                                                 Життя таке чудове – не змарнуй його!

                                                                                                             Мати Тереза

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

        (Робота в домашніх групах).

          Учні зачитують дібрані речення із дієсловами різних способів. Кожна група робить висновок про активність вживання дієслів певного виду ( Чи важко вам було дібрати потрібні речення?) і стилістичні особливості дієслів різних способів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку.

Вступне слово вчителя.

          На попередньому уроці ми дізналися про ще одну категорію дієслова – спосіб. А сьогодні поглибимо свої знання про способи дієслів, виконуючи тренувальні вправи. Насамперед нам слід визначити завдання сьогоднішнього уроку. Пригадайте, що ви вже знаєте про способи дієслів.

Фронтальна бесіда.

-        Що виражає спосіб дієслів?

-        Що є три способи дієслів?

-        На які питання відповідають дієслова кожного зі способів?

-        Що означає кожен із цих способів?

-        За чим змінюються дієслова кожного зі способів?

         

          Методом спостереження ми з’ясували, що дієслова умовного і деякі форми наказового способів утворюються за допомогою часток. Що би ви ще хотіли дізнатися про цю дієслівну категорію?

-        Навчитися правильно утворювати форми різних способів дієслів.

-        У яких стилях мовлення вживаються дієслова різних способів.

-        Навчитися правильно вживати їх у своєму мовленні.

        

А зараз зверніть увагу на речення, записане на дошці.

- Чи знайомі вам ці слова? ( Із ними учні знайомилися на уроці з предмета  «Я і суспільство» в 4 класі)

          - Що ви знаєте про людину, якій вони належать?

         

          Мати Тереза була настоятелькою Ордена милосердя. У різних країнах світу вона відкривала школи, медичні пункти, притулки для бідних, допомагала хворим і знедоленим. Своїми вчинками вона навчала, що кожна людина може і повинна робити добро на своєму місці.

         

          - Як ви думаєте, чому саме ці слова Матері Терези записані на дошці? ( Тому що у цьому реченні вжито дієслово у формі наказового способу).

         

          - Правильно. А ще тому, що сьогодні саме ці слова стануть лейтмотивом нашого уроку. І, крім того, що ми будемо вивчати способи дієслів, ми ще й вчитимемося життєлюбству, спробуємо, як казав Олександр Довженко, навчитися «бачити зорі навіть в буденних калюжах».

                                                  

VІ. Застосування знань, умінь і навичок.

 1. Розподільний диктант.

Запишіть подані дієслова у три стовпчики за способами дієслів.

 • Мрію, пам’ятайте, захищали, радив би, хай перемагають, люблять, милувався, розповіси, допоміг би, пробачте, здивувався, плакати, нехай сподіваються, зацікавився б, посміхаєшся.
 • Учні роблять коротке лінгвістичне повідомлення про особливості кожного способу дієслів ( що означає, як змінюється, на які питання відповідає).
 • Дієслова дійсного способу означають реальну дію, тобто таку, яка відбулася, відбувалася чи буде відбуватися в реальній дійсності. Вони змінюються за числами, часами, особами ( у теперішньому і майбутньому часі), родами ( у минулому часі), відповідають на питання що робив? що роблю? що робитиму?
 • Дієслова умовного способу означають дію, бажану, можливу за певних обставин. Вони змінюються за числами і родами і відповідають на питання що робив би? що робила б? що робило б?
 • Дієслова наказового способу означають дію, яка ще не відбулася, але з погляду мовця має відбутися. Мовець передає наказ, заклик, побажання, прохання, пораду. Змінюються за числами і особами. Відповідають на питання що роби? що зроби?
 1. Пояснювальний диктант.

         

          Запишіть речення. Назвіть слова з орфограмами, поясніть пунктограми у реченні. Виділіть дієслова, визначте їхні граматичні категорії ( вкажіть форму, вид, час, число, особу або рід, спосіб).

          Я завжди був великим оптимістом і дотепер не втратив віри у людей, у перемогу всього світлого над темрявою і злом. ( М. Коцюбинський).

(Був – особова форма, доконаний вид, минулий час, чоловічий рід;

Не втратив – особова форма, доконаний вид, минулий час, чоловічий рід).

             Лексична робота.

       - Що означає слово оптиміст?

          Зробіть усний лексикологічний аналіз цього слова (за схемою). (Оптиміст – повнозначне слово. Називає життєрадісну людину, яка живе з вірою у краще майбутнє, в успіх. Однозначне. Синонім - життєлюб, життєлюбець. Антонім – песиміст. Запозичене із французької (означає «найкращий»). Належить до активної лексики, загальновживане).

             - Дайте усну характеристику речення.  

(Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, ускладнене однорідними членами речення).

 1. «Знайди помилку».

        Прочитайте текст (лінгвістичне повідомлення), у якому зумисне введена неправильна або неповна інформація. Ваше завдання – знайти й усунути ці помилки (усно).

         Дієслово – це службова (самостійна) частина мови, яка означає дію (+ або стан) предмета і відповідає на питання що робити? що зробити?

          Дієслово має такі основні форми: неозначена форма, або словотвір (інфінітив), особові форми, дієприкметник, дієіменник (дієприслівник) і безособові форми на - но, -то.

        Усі дієслівні форми мають граматичні ознаки виду і часу ( інфінітив часу не має).

       Дієслова всіх форм бувають двох видів – доконаного і не дуже (недоконаного).

          Дієслова недоконаного виду означають незавершену , не обмежену в часі дію, без вказівки на її результат і відповідають на питання що зробити? (що робити?)

          Дієслова доконаного виду називають завершену, обмежену в часі дію і відповідають на питання що робити? (що зробити?)

        В українській мові розрізняють три часи дієслів – дійсний, умовний, наказовий (теперішній, минулий, майбутній). Дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу змінюються за особами і числами (тільки в теперішньому і майбутньому часі, а в минулому – за числами і родами в однині).

 1. Розвиток мовлення.

          Ось ми і повторили основні відомості про дієслово. Хотіла вам розказати про розмову, мимовільним слухачем якої я сьогодні стала.

(Учні розігрують діалог. Один учень-песиміст користується дієсловами умовного способу, інший – оптиміст, дієсловами наказового способу).

   Наприклад:

-        Як мені не хочеться сьогодні йти до школи! Я б із задоволенням ще поніжилася в ліжку

-        А я легко прокинулася. Мене розбудило сонечко, яке зазирнуло в моє вікно.

-        Сьогодні свято, а нам треба сидіти на тих нудних уроках! А ще дві контрольних!

-        Заспокойся, Марто, не переживай! Адже ти добре підготувалася до контрольних робіт. Та й думаю, що важких завдань не буде.

-        Я б не переживала, але ж сьогодні ще тематичне оцінювання з історії! Мені просто не вміщаються в голові ті всі дати та історичні особи.

-        Марто, візьми себе в руки! Подивися, яка гарна погода. То ж настав час бабиного літа!

-        От-от, у таку гарну погоду я б краще погуляла з друзями. Ми б пішли в парк, покаталися на катамаранах, з’їли смачного морозива…

-        Це хороша ідея! Ходімо в парк після уроків! Назбираємо там різнобарвних кленових листочків і зробимо з них осінній букет.

-        Гаразд, переконала.

Культура мовлення. Взяти себе в руки – опанувати себе.

-        Кого з дівчат можна назвати оптимістом? А кого песимістом?

-        Дієсловами якого способу послуговувалися дівчата у репліках діалогу?

 1. Творчий диктант (робота в парах).

-        Утворіть і запишіть форми умовного способу від поданих дієслів.

             Поліпшила, досягнув, намагалися, шанували, посадив, змагався, полегшило, упіймав.

-        Чим ми керуємось у виборі частки б, би?  

 1. Незакінчене речення.

Продовжте фразу, використовуючи дієслова умовного способу.

-        Якби сьогодні був вихідний, то…

-        Якби я був директором школи, то…

-        Якби в мене була собака, то…

-        Якби мені подарували слона, то…

-        Якби я став президентом, то…

-        Якби я була хлопцем, то…

-        Якби я стала відомою співачкою, то…

-        Якби у мене була машина часу, то…

-        Якби я мав чарівну паличку, то…

-        Якби я знав мову тварин, то…

-        Якби я умів літати, то…

-        Якби я був письменником, то…

-        Якби я став мільйонером, то…

-        Якби завтра була гарна погода, то…

  

Встановлення відповідностей.

                   Установіть відповідність між частинами приказок та прислів’їв. Назвіть дієслова наказового способу, визначте їхнє число і особу.

 1. Наганяй вітрила, поки вітер дме.
 2. Так смійся, щоб і іншим було весело.
 3. Зробив діло – гуляй сміло.
 4. Не мудруй багато, а працюй завзято.
 5. Шануй старих – молоді тебе колись пошанують.

V. Рефлексія. Оцінювання.

         

          Наказовий спосіб дієслів – це дуже поширена граматична форма. Ми щодня з самого ранку до пізнього вечора користуємося дієсловами наказового способу. Пригадайте їх.

          Чим розпочинається ваш день? (Ранковою молитвою). Майже у всіх своїх молитвах ми звертаємося з проханням: Отче наш; Царю небесний ( прийди і вселися, спаси, очисти); Богородице Діво, радуйся; Божі заповіді ( Дві головні заповіді любові, Десять Божих Заповідей).

         Про творення дієслів наказового способу ми будемо говорити на наступному уроці.

        Учні витягують паперові «сердечка» з настановами Матері Терези, зачитують уголос:

-        Життя – це можливість. Скористайся нею!

-        Життя – це краса. Захопися нею!

-        Життя – це мрія. Здійсни її!

-        Життя – це виклик. Прийми його!

-        Життя – це обов’язок твій насущний. Виконай його!

-        Життя – це багатство. Не розтринькай його!

-        Життя – це надбання. Борони його!

-        Життя – це любов. Насолодися нею сповна!

-        Життя – це таємниця. Пізнай її!

-        Життя – це вмістилище лиха. Здолай усе!

-        Життя – це пісня. Доспівай її до кінця!

-        Життя – це боротьба. Стань борцем!

-        Життя – це удача. Шукай цю мить !

-        Життя таке чудове – не змарнуй його!

-        Це твоє життя. Виборюй його!

    

VI. Домашнє завдання.

1. Виконати вправу 278.

2. Написати невеликий твір у формі есе, у якому висловити своє розуміння настанови від Матері Терези.

Акмеологічна скарбничка

 • Життя кожної людини – це великий дар і велика цінність. Я цінуватиму його.
 • Треба бути оптимістом у житті.
 • Слова ввічливості – шлях до людських сердець. Тож я частіше вживатиму їх у своєму мовленні.
Прочитано 351 разів