Вівторок, 17 листопада 2020 15:08

Випробування "Дистанційний урок"

Сьогодні, 17.11.2020 року,  відбулося випробування "Дистанційний урок". Тема: "Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення". Дистанційні уроки демонстрували вчителі: Ситар В.(ТЗОШ№11), Палкова З. (ТЗОШ№23), Семенець Г. (ТЗОШ№4). Журі конкурсу №  з/п Прізвище, ім’я, по батькові членів  журі Посада, місце роботи Категорія, звання 1. Петришина Ольга Ігорівна, голова журі Завідувач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Кандидат філологічних наук, доцент  2. Грицак Наталія Русланівна Доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Кандидат філологічних наук, доцент  3. Петрокушин Руслана Володимирівна Директор Тернопільської спеціалізованої…
Українська мова (8 клас) Урок №5. Основні правила правопису (за вибором учителя) Мета: актуалізувати знання учнів про основні орфограми, вивчені в попередніх класах; удосконалити вміння і навички правильно писати слова на вивчені орфограми, стилістично доцільно їх використовувати у власному мовленні; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, збагачувати словниковий запас учнів, виховувати у школярів любов до рідного слова як невичерпного джерела духовності. Тип уроку: урок повторення, узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок (формування мовленнєвої компетенції). Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, орфографічний словник, таблиця «Види орфограм», пам’ятка «Як розвивати грамотність». Епіграф:                                                            Чужу мову можна вивчити за шість років,                                                                             а свою треба вчити…
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис пам’ятки історії та культури. Мета: - поглибити знання про скульптуру, ознайомити учнів із окремими архітектурними термінами, особливостями опису пам’ятника; - формувати вміння складати твори-описи за власними спостереженнями; - розвивати культуру усного і писемного мовлення, образне і логічне мислення; - виховувати естетичні смаки. Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. Форми організації навчальної діяльності: групова робота, робота в парах, захист проекту, учнівські дослідження. Перебіг уроку.       Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети і завдань уроку. 1.Вступне слово вчителя.   Слайд 2. Сьогодні на уроці ми поглибимо свої знання про скульптуру, ознайомимося з особливостями опису пам’ятки історії та культури,…
Тема: Однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Мета: навчальна – повторити, закріпити й систематизувати знання учнів про однорідні члени речення, їх види, розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення; виховна – культуру думок, усного і писемного мовлення підлітків. розвивальна – вміння вільно оперувати лінгвістичними знаннями у власному мовленні; Сприяти розширенню кругозору дітей, прагненню їх самостійно здобувати знання з метою розвитку як особистостей; Обладнання: Картки для усного словникового диктанту; дві переносні дошки; ілюстрації із зображенням звірів; скриньки, червоні, сині, зелені смужки для оцінювання знань дітей. Тип уроку: Урок-гра. Урок формування умінь і навичок. Хід уроку I.Організаційний…
Тема.Розділові знаки при звертанні.Тренувальні вправи. Мета: повторити й узагальнити вивчене про звертання, їх стилістичну роль; розвивати вміння виділяти в реченнях непоширені й поширені звертання, правильно інтонувати речення зі звертаннями; формувати загальнопізнавальні вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань; удосконалювати творчі вміння складати речення зі звертаннями за      опорними словами, за моделями, використовувати звертання в    усному і писемному мовленні; виховувати любов до рідної мови, краю, в якому народився, плекати   пошану до співрозмовників. Тип уроку: повторення, узагальнення знань, формування практичних умінь і  навичок ( урок- подорож) Засоби навчання: підручник, мультимедійна презентація, фото і відеоматеріали Форми роботи: бесіда, діалог, індивідуальна робота на картках,…
Тема . Відокремлені обставини.  Мета : актуалізувати знання учнів про дієприслівник та дієприслівниковий   зворот ; розвивати навички правильної побудови речень з дієприслівниковим зворотом ; виховувати повагу до рідної землі. Тип уроку : вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник, роздатковий матеріал. Хід уроку І.Організаційний момент.  ІІ. Актуалізація опорних знань.  Вправа. Запишіть афоризми, вкажіть дієприслівники та дієприслівникові звороти. Поясніть значення висловів. • Навчаючи інших, ми вчимося самі ( Сенека). • Говорити не думаючи – все одно, що стріляти не цілячись ( Сервантес). • Пробуджуючись від помилок, людина з новою силою тягнеться до істини ( Гете). • Читаючи гарних авторів, ми звикаємо гарно висловлюватись…