Тема. Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки при звертанні. Тренувальні вправи. Мета: -        поглиблювати знання про звертання, аналізувати їхню стилістичну роль; -        правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки; -        удосконалювати вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань; -        розвивати творчі вміння перебудовувати прості неускладнені речення на речення зі звертаннями; -        розвивати культуру спілкування; -        виховувати любов до України, почуття відповідальності за долю своєї держави. Тип уроку: урок застосування здобутих знань, умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвої компетенцій). Епіграф уроку:                                                                                                                                      Можна все на світі вибирати, сину,                                                                   Вибрати не можна тільки Батьківщину.                                                                                                        Василь Симоненко ПЕРЕБІГ УРОКУ…
Тема : Відокремлені обставини.  Мета : актуалізувати знання учнів про дієприслівник та дієприслівниковий    зворот ; розвивати навички правильної побудови речень з дієприслівниковим зворотом ; виховувати повагу до рідної землі. Тип уроку : вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник, роздатковий матеріал. Хід уроку І.Організаційний момент.  ІІ. Актуалізація опорних знань.   Вправа. Запишіть афоризми, вкажіть дієприслівники та дієприслівникові звороти. Поясніть значення висловів.   • Навчаючи інших, ми вчимося самі ( Сенека). • Говорити не думаючи – все одно, що стріляти не цілячись ( Сервантес). • Пробуджуючись від помилок, людина з новою силою тягнеться до істини ( Гете). • Читаючи гарних авторів, ми звикаємо…
Тема. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників). Мета: навчити учнів знаходити дієприкметникові звороти в реченнях і текстах; формувати вміння відрізняти одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприкметникових зворотів у висловлюваннях; виховувати любов до української мови,культури, природи. Обладнання: блок-схеми, презентація уривка із казки М. Коцюбинського «Хо» (Ранок у лісі), підручник, мультимедійний комплекс, роздатковий матеріал аудіозапис уривка тексту. Тип уроку: формування вмінь і навичок. До щему у серці, до терпкого солодкого щему Я кохаю Вкраїну, омиту прозорим дощем. Любов Забашта Хід уроку І. Організаційний момент Людському вдосконаленню немає меж. І ми не повинні  зупинятися ні у своєму…
Автор - Петрокушин Р.В., учитель ТЗОШ№16 Слайд №1 Тема. Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки при звертанні. Тренувальні вправи. Мета: -         поглиблювати знання про звертання, аналізувати їхню стилістичну роль; -         правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки; -         удосконалювати вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань; -         розвивати творчі вміння перебудовувати прості неускладнені речення на речення зі звертаннями; -         розвивати культуру спілкування; -         виховувати любов до України, почуття відповідальності за долю своєї держави. Тип уроку: урок застосування здобутих знань, умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвої компетенцій). Епіграф уроку:                                                                                                                                        Можна все на світі вибирати, сину,                                                                      Вибрати…