П'ятниця, 10 червня 2016 04:08

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників).Автор - учитель ТЗОШ№16 Балящук М.М.

Тема. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників).

Мета: навчити учнів знаходити дієприкметникові звороти в реченнях і текстах; формувати вміння відрізняти одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприкметникових зворотів у висловлюваннях; виховувати любов до української мови,культури, природи.

Обладнання: блок-схеми, презентація уривка із казки М. Коцюбинського «Хо» (Ранок у лісі), підручник, мультимедійний комплекс, роздатковий матеріал аудіозапис уривка тексту.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

До щему у серці, до терпкого солодкого щему

Я кохаю Вкраїну, омиту прозорим дощем.

Любов Забашта

Хід уроку

І. Організаційний момент

Людському вдосконаленню немає меж. І ми не повинні  зупинятися ні у своєму навчанні, ні у творчості, ні в опануванні мови. Лише тоді кожен із нас може стати мудрою, творчою, всебічнорозвиненою особистістю. Тож розпочнемо урок.

Візьміть картку самоаналізу знань із теми «Дієприкметник», проаналізуйте свої знання та вміння.   Слайд №1 («Дієприкметник»)

Пригадайте, що таке дієприкметник?

Визначте граматичні ознаки, які властиві прикметнику;  а тепер --  дієслову. Ще дієприкметник має стан (активний і пасивний).Синтаксична роль у реченні – означення, рідше -- присудок.

Молодці, ви справилися із завданням, пригадали граматичні ознаки дієприкметника, а також його синтаксичну роль.

ІІ. Захист здобутих знань.

 1. Запишіть дату уроку.

Ми перевіримо, чи вмієте ви застосовувати теоретичні знання на практиці. Першою письмовою вправою буде розподільний диктант.

Запишіть у 1-у колонку прикметники, а у 2-у – дієприкметники. Поясніть вивчені орфограми.

Безсонний, рум’яний, розкидані, зів’ялі, вкриті, легенькі, веселий, обважнілі, незрівнянна, непрогріта, прекрасний, пе́чена, пече́на.

Звірте написане і прокоментуйте орфограми.  Слайд №2

Нашу увагу привернули слова: пе́чена, пече́на

............... готувала вдома мовну інформацію із рубрики

«Цікаво  знати».  Слайд №3

Слова розрізняють за місцем наголосу. Якщо наголос падає на суфікс – це прикметник, на корінь – дієприкметник. Такий граматичний спосіб розрізнення граматичних форм називається  ад’єктивацією.

Н: печена картопля – дієприкметник;

     печена картопля –прикметник

 А перехід дієприкметника (або будь-якої іншої частини мови) в іменник – субстантивацією.

Н: поранений кулею солдат;

     поранений стогнав.

Наступний крок до вивчення нової теми – вправа «Сніжка кулька»  Слайд №4

До поданих дієприкметників доберіть із довідки слова і утворіть словосполучення.Біля дошки працюватиме...........(картка). Пригадайте, що таке словосполучення. Запишіть їх у зошиті, вкажіть їх будову і спосіб вираження словосполучення за головним словом,зробіть синтаксичний розбір.

 

Розкидані

вкриті

обважнілі

оповите

вітром

плодами

від насіння

тишею

 

Усі словосполучення сконструйовано правильно. Продовжуємо роботу.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдання уроку.

Отож запишіть тему сьогоднішнього уроку: «Дієприкметниковий зворот. Відокремлення дієприкметникових зворотів (після означуваного слова)».

Сьогодні ми будемо удосконалювати вміння конструювати речення, розвивати зв’язне мовлення і здобуватимемо нові знання.

Що ви очікуєте від уроку? Опрацюйте буклет «Стежинка успішного навчання» і повідомте, які завдання ви ставите перед собою?

Сьогодні на уроці я  хочу:

 1. Дізнатися, що таке дієприкметниковий зворот?
 2. Дізнатися, яку синтаксичну роль у реченні виконує дієприкметниковий зворот?
 3. Навчитися правильно інтонувати речення з дієприкметниковим зворотом.
 4. Ознайомитися із правилами вживання розділових знаків при дієприкметникових зворотах.

Окрім того, ми будемо виховувати любов до рідного краю. Епіграфом сьогоднішнього уроку є рядочки із поезії Любові Забашти. (Учитель зачитує).

До щему у серці, до терпкого солодкого щему

Я кохаю Вкраїну, омиту прозорим дощем.

Запишіть їх у зошит і прокоментуйте, як ви їх розумієте? (Правильно, кожна вихована людина відчуває велику любов до рідної землі, малої батьківщини, цінує кожну мить життя, поважає своюї звичаї і культуру).

Знайдіть дієприкметник із залежними словами у епіграфі і сформулюйте відповідь на питання: як ми називаємо дієприкметник разом із залежними словами?         Слайд №5

Дієприкметник разом із залежними словами– це дієприкметниковий зворот.

Дієприкметниковий зворот у реченні виконує роль поширеного означення.

Речення із дієприкметниковими зворотами вимагають відповідної інтонаці -- паузи, а на письмі --  розділових знаків.

Прочитайте у підручнику на с. 79 правила відокремлення у реченні розділовими знаками дієприкметникових зворотів. Слайд №6

Другим етапом вправи «Сніжна кулька» є крок «Сконструюй і запиши».

 Слайд №7

Складіть речення так, щоб вищезгадані дієприкметникові звороти стояли після означуваного слова,  запишіть їх на дошці, розставте розділові знаки і визначте синтаксичну роль. Означуване слово --

 1. По небу пливли легенькі хмарки, розкидані вітром.
 2. Крислаті яблуні, вкриті плодами, нахилили гілля до землі.
 3. Село, оповите тишею, з жалем прощалося із журавлиним ключем.
 4. Лапаті соняшники, обважнілі від насіння, схилялися до землі.

Щоденно ми дбаємо про багатство і неповторність рідної мови, працюємо над збагаченням свого мовлення. Словникова робота допоможе досягнути бажаного результату. Підберіть синоніми до слів:

Обважнілі – обтяжені, схилені.

Загорнені – сповиті, обгорнені, замотані, закутані.

Розкидані – розставлені,

Вкриті –

Оповиті – огорнені, обвиті, замотані.

ІІІ. Закріплення матеріалу.

Сьогодні на уроці ми ще поринемо у чарівний світ природи.

Перегляньте презентацію та послухайте уривок казки «Хо» (Ранок у лісі), який написав відомий український прозаїк Михайло Коцюбинський. Слайд №8

Ліс ще дрімає в передранішній тиші... Непорушне стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво... Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку. Ліс ще дрімає... а з синім небом вже щось діється: воно то зблідне, наче від жаху, то спахне сяйвом, немов од радощів. Небо міниться, небо грає усякими барвами, блідим сяйвом торкає вершечки чорного лісу... Стрепенувся врешті ліс і собі заграв... Зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, заметушилась у травиці комашня, розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло високо - туди, де небо міниться, де небо грає всякими барвами...


      На галяву вискакує з гущини сарна і, зачарована чудовим концертом, зупиняється,

витяга цікаву мордочку до кривавої смуги обрію і слуха.

У вас на партах є картки із надрукованим уривком цієї казки. Прочитайте текст, знайдіть речення із дієприкметниковими зворотами, поясніть розділові знаки, визначте синтаксичну роль дієприкметникових зворотів.

У тексті яскраво змальовано красу ранкового лісу. У ньому є 2 речення із дієприкметниковими зворотами:

У реченні №1 є два дієприкметникових звороти, ми знаємо, якщо одного слова стосується кілька зворотів, то між ними ставляться знаки, як між однорідними членами речення.

У реченні №2 є дієприкметниковий зворот, який виділяється комами.

Чому кома стоїть після сполучника? Що поєднує він у реченні? (однорідні присудки).

Зробіть повний синтаксичний розбір останнього речення.

IV. Рефлексія.

На початку ми окреслювали цілі, які намагалися досягнути. Чи досягли ми бажаного результату? З’ясувати це допоможе вправа «Незакінчене речення»

Слайд №9   із  буклета «Стежинка успішного навчання»

Сьогодні на уроці я …

 1. дізнався …
 2. зрозумів …
 3. навчався …
 4. я не вмів, а тепер умію …
 5. найбільші труднощі я відчув …           

Отож на уроці ми досягли останньої станції на символічній стежинці – станція «Успіх». Удосконалювати рівень успішного засвоєння теми продовжимо на наступному уроці.

А також ми сьогодні говорили про неповторну красу рідної землі – України. Тож розфарбуємо світ дієприкметниковими барвами. Доберіть до слова край дієприкметникові звороти. Запишіть їх на символічних серцях і прикріпіть на символічну карту України., доведіть свою безмежну любов до рідного краю.

Україна— мій рідний край.

Оспіваний у піснях, омитий дощами, загартований у боях, зачарований красою, осяяний сонцем, пропахлий хлібами. оповитий славою, припорошений білим снігом, закоханий у людську щедрість, визволений козаками, схвильований подіями, зачарований материнською піснею, прославлений у віках, не забутий нащадками, уславлений видатними іменами, сповнений

V. Домашнє завдання.

1) Вивчити теоретичний матеріал с. 78-79 §16.

2) Виписати із творів художньої літератури 6-7 речень про красу рідного краю, щоб у їх складі були дієприкметникові звороти.

3) Напишіть твір-мініатюру «Мій край – Україна»,використовуючи дієприкметникові звороти.

Прочитано 1647 разів