Неділя, 15 жовтня 2017 02:00

УРЗМ. Опис пам’ятки історії та культури. Автор - учитель УМЛ ТЗОШ10 Волинець Г.Г.

Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис пам’ятки історії та культури.

Мета:

- поглибити знання про скульптуру, ознайомити учнів із окремими архітектурними термінами, особливостями опису пам’ятника;

- формувати вміння складати твори-описи за власними спостереженнями;

- розвивати культуру усного і писемного мовлення, образне і логічне мислення;

- виховувати естетичні смаки.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Форми організації навчальної діяльності: групова робота, робота в парах, захист проекту, учнівські дослідження.

Перебіг уроку.      

Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

1.Вступне слово вчителя.   Слайд 2. Сьогодні на уроці ми поглибимо свої знання про скульптуру, ознайомимося з особливостями опису пам’ятки історії та культури, здійснимо заочну екскурсію багатьма містами світу, постараємося якомога точніше передати словами те, що бачимо. Звичайно, для цього треба бути дуже спостережливими і мати багатий запас слів.

Слайд 3. А досягатимемо поставлених цілей через такі форми організації навчальної діяльності, як групова робота, захист проекту, учнівські дослідження, робота в парах.

Слайд 4. Сьогоднішній урок ми присвятимо людині, яка своїми діями, своїми творами заслужила всенародну шану. Це поет, знаний у всіх куточках світу, а твори його дорогі серцю кожного українця, теплом його обігріті, долею його освячені. Його слово було тим світильником, який осявав народу шлях до волі, воно зміцнювало віру в кращу долю, його боялися, до нього прислухалися по всіх усюдах. «Усе знесла й перемогла його любові сила. Того великого вогню і смерть не погасила»,- писав геній про генія.

Звичайно, ви відразу здогадалися, що цією людиною є не хто інший, як Т. Г. Шевченко. Я думаю, що наш урок буде даниною пам’яті поету, особливо напередодні традиційних Шевченківських днів, які щороку відзначаються в березні.                                                                                                                                                                                  Отож, на цьому уроці ми готуватимемось до написання твору-опису пам’ятника поету в нашому місті.             Слайд 5 Поясніть відмінність між словами.

Пам’ятка – це предмет культури, що зберігся з давнини (стародавній літопис, літературний твір, важливий документ, народна дума і пісня, визначна давня споруда)                                                                                       Пам’ятник – це насамперед скульптурна споруда в пам'ять чи на честь кого-небудь чи чого-небудь.Слайд 6

Слайд 7     Актуалізація опорних знань. Бліц-опитування.

-          Пригадайте типи мовлення.(Розповідь, опис, роздум)

-          Які ви знаєте стилі мовлення?

Робота над новими поняттями: архітектура, скульптура, пам’ятки духовної та матеріальної культури, ансамбль.

(Архітектура – це мистецтво створення (проектування і побудови) споруд.

Скульптура – мистецтво увічнення в мармурі, граніті, металі та ін.. матеріалах історичних подій, видатних людей.

Пам’ятки духовної культури: традиції, звичаї, обряди, твори фольклору, художня література, музика тощо.

Пам’ятки матеріальної культури: споруди, деякі твори мистецтва (скульптура, живопис, мозаїка),деякі ужиткові речі (годинники, посуд).  

Ансамбль – сукупність будівель, споруд, що є частинами одного цілого(в архітектурі; єдність в розташуванні й оформленні групи будівель, пам’ятників, зелених насаджень, що становлять єдину архітектурну композицію.

Слайд 8.

Слайд 10. Лексична робота. Записати синонімічні ряди, пояснити значення незрозумілих слів.

П’єдестал-постамент – художньо оформлене підвищення, на якому встановлюється статуя, скульптура.

Бюст-погруддя – скульптурне зображення верхньої частини людського тіла (по груди або по пояс).

Статуя – скульптура – скульптурне зображення людини або тварини на повний зріст.

Монумент – пам’ятник – архітектурна чи скульптурна споруда на честь видатної події чи особи.

Слайд 11. Ознайомлення зі схемою опису пам’ятника.

Учитель.

- До уроку ви отримали випереджувальні дослідницькі завдання. Об’єднавшись у групи, знаходили, добирали необхідні матеріали. Заслухаймо доповіді лідерів груп. Під час розповідей учнів ви почуєте багато корисної інформації, яку можна буде використати у ваших творах. Тому важливі, на вашу думку, моменти можете собі занотовувати в зошитах.

1 група – «Краєзнавці» розповідає про місця Тернопілля, пов’язані з іменем Шевченка. Слайд 13, 14.

2 група – «Шевченкознавці» - розповідь про Т. Шевченка та його роль у житті нашої держави, наводить висловлювання відомих людей про Кобзаря.     Слайд 15, 16.

Захист проекту «Т. Шевченко у світі»                                                                                             

Сл.17. 3 група – «Історики»- розповідь про авторів пам’ятника та історію його створення.                                  Слайд 18, 19. 4 група – «Скульптори» характеризує скульптуру.

Слайд 20             Робота в групах.

  1. Доберіть і запишіть спільнокореневі слова до слів пам’ятник, Шевченко, Тернопіль.
  2. Доберіть синоніми до слів Т.Шевченко, скульптор, постать.
  3. Доберіть портретну лексику до слів постать, обличчя, погляд.
  4. Складіть речення зі словосполученнями поет-бунтар, невеселі думи, поневолений народ України.

Слайд 21.         Попрацюйте в парах.

Уявіть ситуацію: ви з товаришем (однокласником) повертаєтеся з екскурсії, під час якої оглянули пам’ятник Т.Г.Шевченку.

Складіть і розіграйте діалог, у якому висловіть враження від огляду цієї споруди.

Слайд 22. Д/З: написати на чернетці твір-опис пам’ятника на тему   “ Зустріч із Тарасом ”.

Рефлексія.

Сьогодні на уроці я дізнався…

                                   повторив …

                                 удосконалив …

                            

 

Прочитано 244 разів