П'ятниця, 06 квітня 2018 09:11

Будова слова і форми слова. Основа слова, закінчення змінних слів. Автор - учитель ТЗОШ№14 Г.Снітовська

Тема: Будова слова і форми слова.  Основа слова, закінчення  змінних слів

Мета:

 • навчальна – поглибити знання учнів про основу слова й закінчення слова, утворювати різні форми слова;
 • виховна – формувати вміння добирати спільнокореневі слова, удосконалювати вміння застосовувати на практиці теоретичні знання, навички роботи з підручником;
 • розвивальна – розвивати увагу, логічне мислення; виховувати старанність, працьовитість.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

Обладнання: таблиця ”Будова слова і форми слова ”, завдання на карточках для роботи в групах

Хід уроку

І . Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчання

Слово вчителя

Із розділу “Будова слова» ви дізнаєтеся, з яких значущих частин  складаються слова; навчитеся розрізняти форми слова і спільнокореневі слова; розбирати слова за будовою.

ІІ. Визначення емоційної готовності учнів до уроку

Перед вами лежать символічні голуби – птахи миру і злагоди. Напишіть  своєму сусідові по парті побажання щодо нашого уроку.

Гра «Мікрофон»

Передаючи мікрофон з рук у руки, висловіть свої побажання сусідові по парті  (відповіді учнів)

ІІІ. Підготовка  до сприйняття нового матеріалу

Робота з підручником. Виконання вправи 129.

ІV. Ознайомлення з новим матеріалом, його осмислення

 1. 1.Пояснення  вчителем нового матеріалу на основі таблиці.

Основа – частина слова без закінчення, виражає лексичне значення слова.

Закінчення  - змінна частина слова, яка виражає його граматичне значення ( рід, число, відмінок,час тощо ) і служить для зв’язку слів у словосполученні і реченні.

Прочитайте вірш, визначте відмінок, число, рід  виділених слів. Які ще форми мають ці слова?

Білі мухи налетіли –

Все подвір’я стало біле,

Не злічити білих мух,

Що летять неначе  пух.

         (М . Рильський)

Кожне змінюване слово має систему властивих йому форм: береза, берези, березі та ін. Форми слова найчастіше виражаються лише закінченнями, рідше поєднанням закінчення і  службового слова чи суфікса або префікса. Наприклад: на даху, буду писати, хотів зробити.

Таким чином, форма слова становить єдність граматичних значень і способів їх вираження. Цю форму слова називають граматичною.

Спільнокореневі слова – це слова зі спільним коренем, але з різним лексичним значенням. Спільнокореневі слова можуть належати як до однієї, так і до різних частин мови. Вони відрізняються не лише закінченням, а й префіксами, суфіксами. Наприклад, високий, вись, височіти , високо.

 1. 2.Робота з підручником.(Колективне опрацювання теоретичного матеріалу).

V. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок

 1. 1.Робота біля дошки.

- Запишіть форми слів, виділіть закінчення й основу. Поясніть, що виражають закінчення слова і його основа.

а) Ромашка, ромашки, ромашці, ромашкою, на ромашках.

б) Свіжий, свіжі, свіжим, свіжими, у свіжому.

 1. 2.Робота з підручником. Виконання вправи 131.
 2. 3.Самодиктант.

- Доберіть і запишіть 5  слів із нульовим закінченням.

 1. 4.Розподільний диктант.

- Запишіть змінювані слова у ліву колонку зошита, а незмінювані – у праву.

Тополя, гарно, жито, хліб, смачно, мальва, міледі, купе, ряст, ставок, мало, чудово, чорнобривці, надійно.

 1. 5.Робота в групах.

- Доберіть  до поданих слів споріднені слова (І група)

- Утворіть від поданих слів їх форми (ІІ група)

Сад, квітка, мова, казка, ліс.

 1. 6.Гра “П’ятий зайвий ”

-  У кожній групі знайдіть слова, які не належать до спільнокореневих.

1. Будівля,будувати, будильник, будова, будинок.

2. Підводний, водолаз, підвода, вода, водяний.

3. Гірський, міжгір’я, гора, погоріле, гірка.

4. Нічний, нічого, нічка, вночі, ночівля.

 

 1. 7.Мозковий штурм

- Розподіліть слова так, щоб у кожній групі були слова одного кореня.

1. Завод, водиця, водій, заводчик, поводитися,водник, обезводнити, водойма, провідник,  підводний, переводити, безводдя, водити.

2. Ніс, носовий,носилки, приніс, носик, ноша, перенісся,  переносити, носоріг, носище.

3. Правий, правити, управління, справа, правитель, правіше, справити, праворуч.

VІ. Підсумок уроку

Вправа “Незакінчене речення”.

1. Усі слова поділяються на ...

2. Закінчення  мають ...

3. Нульовим називається закінчення ...

4. До основи слова входить ...

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал  на с. 54; виконати вправу 133.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитано 2727 разів