Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Вживання розділових знаків Кунцьо Н.С.,вчитель української мови і літератури ТехліцеюТернопіль - 2016 Квітковий урок Тема: Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку . Вживання розділових знаків Мета: систематизувати й поглибити знання учнів про складне речення з різними видами зв’язку, смислові відношення між його частинами; вдосконалити вміння складати схеми речень, правильно інтонувати різні типи складних речень, ставити відповідні розділові знаки; розвивати культуру мовлення, логічне мислення, сприяти реалізації творчого потенціалу школярів; виховувати свідоме ставлення до вивчення рідної мови, інтерес до результатів своєї праці, критичне ставлення до своїх помилок, любов до природи. Тип…