Тема: Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення. Мета : навчальна – узагальнити знання учнів про безсполучникові складні речення; закріпити навички правильного вживання розділових знаків та синтаксичного розбору безсполучникових складних речень; відпрацювати відповіді правописні уміння і навички; виховна – використовувати можливості дидактичного матеріалу для виховання бережливого ставлення до природи. розвивальна – розвивати вміння учнів знаходити і виправляти помилки в своєму і чужому мовленні; виробляти вміння використовувати у власному мовленні синтаксичні синоніми; Обладнання: Картки, схеми, підручник. Тип уроку: Урок узагальнення знань і умінь учнів. Форма проведення: Урок-спостереження. Хід уроку I.Перевірка домашнього завдання. Індивідуальні завдання трьом учням. За поданими смисловими відношеннями навести приклади БСР.…
Конспект уроку з української мови. 9 клас Уроку № 33. РМ №10. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.                          Підготовка до усного контрольного твору.                                                       Мета: : повторити відомості про публіцистичний стиль мовлення, особливості побудови твору-роздуму, ознайомитися з вимогами до творів цього типу; розвивати вміння     підпорядковувати висловлювання темі та меті спілкування; удосконалювати навички редагувати власний текст; розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що   хвилюють сучасну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, виховувати   почуття патріотизму та людської гідності. Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, репродукції картин, зразки творів-роздумів, таблиця «Особливості публіцистичного стилю мовлення»,…
Тема. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні Мета: навчальна – дати учням наукове поняття про складнопідрядне речення (СПР), з’ясувати відмінності між сполучниками і сполучними словами; виховна – виховати культуру мовлення, сприяти вихованню естетичного сприйняття природи; розвивальна – розвивати вміння знаходити СПР у тексті, визначати головну і підрядну частини. Знаннєва складова: знає складнопідрядних речень, пояснює їх будову; правильно ставить розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовує їх. Діяльнісна складова: знаходить у тексті складнопідрядні речення; визначає головну й підрядну частини; класифікує складнопідрядні речення за засобами зв’язку в них; розрізняє сполучники…
Тема: Складносурядні речення.                                                   Мета: навчальна – поглибити знання учнів про складне речення, будову складносурядного речення, засоби зв’язку в складносурядному реченні; закріпити знання про правила розстановки розділових знаків у складносурядному реченні; виховна – формувати інтерес до вивчення синтаксису української мови; виховувати повагу до народної моралі, загальнолюдських цінностей; розвивальна – розвивати уміння і навички розрізняти складні речення різних типів, визначати їх структуру і засоби зв’язку між простими реченнями у складносурядному. Тип уроку: комбінований Обладнання: Мацько Л. І., Мацько…
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Вживання розділових знаків Кунцьо Н.С.,вчитель української мови і літератури ТехліцеюТернопіль - 2016 Квітковий урок Тема: Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку . Вживання розділових знаків Мета: систематизувати й поглибити знання учнів про складне речення з різними видами зв’язку, смислові відношення між його частинами; вдосконалити вміння складати схеми речень, правильно інтонувати різні типи складних речень, ставити відповідні розділові знаки; розвивати культуру мовлення, логічне мислення, сприяти реалізації творчого потенціалу школярів; виховувати свідоме ставлення до вивчення рідної мови, інтерес до результатів своєї праці, критичне ставлення до своїх помилок, любов до природи. Тип…