Фільтрувати матеріали за датою: вересня 2018
Субота, 08 вересня 2018 21:48

День грамотності - 2018

Починаючи з 1966 року ЮНЕСКО відзначає Міжнародний день грамотності, намагаючись у такий спосіб привернути увагу суспільства й мобілізувати міжнародну суспільну думку, щоб досягти активної підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності – однієї з головних сфер діяльності ЮНЕСКО починаючи з часів її першої Генеральної конференції 1946 року.

Тема Дня 2018 року – «Грамота й розвиток навиків». Незважаючи на досягнутий прогрес, проблеми у сфері грамотності зберігаються, а вимоги до рівня навичок, необхідних для роботи, швидко змінюються. Цього року Міжнародний день грамотності досліджує та виявляє комплексні підходи, які водночас можуть сприяти розвитку грамотності і навичок, щоб у підсумку поліпшити життя і роботу людей і сприяти створенню справедливого та сталого суспільства.

Опубліковано в Календар філолога

Якими будуть уроки літератури

Бачення літературознавця Дмитра Дроздовського Dmytro Drozdovskyi:
?література для того, щоб подолати кризу гонитви за технологіями;
?"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" і "печаль" літератури;
?компетентність "уміння вчитися впродовж життя"; 
?сформувати принцип "день не проходить без книжки";
?електронні підручники й сільські школи у віддалених регіонах; 
?можна прожити без ямбів і анапестів, але, наприклад, освідчуватися в коханні віршами Лесі Українки чи Івана Франка;
?новий учитель народжується не з новим законом і не за наказом;
?учитель не має знати все, а має бути готовим учитися;

 ?не боятися обговорювати неоднозначні складні соціальні проблеми ("Місто", "Лісова пісня");
?про зошити, які змінюють парадигму навчання;
?вивчення української літератури не закінчується на уроці літератури;
?не говорити забронзовілими кліше до дітей, не накидати моральні орієнтири, а підвести дитину до них;
?школа під ЗНО - це не зовсім правильно
...та багато інших цікавих думок :)

ПІДРУЧНИКИ: Українська мова 10 класУкраїнська література 10 клас

6 вересня 2018 року відбулося заняття  в інтерактивній школі сучасного вчителя УМЛ з теми "Інноваційні підходи до навчання української мови та літератури в 10 класі у 2018-2019 н.р."

Мета: 

  • розкриття сучасних підходів до викладання української мови та літератури,
  • висвітлення неадаптованих тем, передбачених новими програмами для 10 класів.

Питання для обговорення

1.Навчально-методичне забезпечення навчання УМЛ в 10 класі у 2018-2019 навчальному році.

2. Сучасні підходи до викладання УМЛ.

3.Використання технологій навчання на уроках УМЛ.

4.Інноваційні форми методичної роботи в ЗЗСО.

"Учитель року"

Науково-педагогічний проект “Філологічний Олімп”

Інші

Опубліковано в Інші випробування

Сто тридцять варіантів проведення самостійної роботи в процесі вивчення літератури

Юрій БОНДАРЕНКО, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор педагогічних наук, дає оцінку методу самостійної роботи з позицій загальної дидактики та методики навчання літератури. Він демонструє широкий спектр різних видів названої діяльності, здійснюючи її систематизацію за напрямками і шляхами вивчення літературного матеріалу. Ключові слова: метод самостійної роботи, дидактика, методика літератури, напрями і шляхи вивчення літературного матеріалу, завдання, види, етапи, рівні самостійної роботи

ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЩО ФОРМУЄМО, ЩО І ЯК ПЕРЕВІРЯЄМО Й ОЦІНЮЄМО

Анатолій ФАСОЛЯ, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України,  висвітлює ключові проблеми, пов’язані з упровадженням компетентнісного навчання у практику сучасної школи, визначає зміст читацької компетентності, доводить доконечну потребу формування її як якісної характеристики компетентного учня-читача. Ключові слова: компетенція, компетентнісне навчання, читацька компетентність, структура читацької компетентності, субкомпетентності

Вівторок, 04 вересня 2018 12:47

Електронні словники

 

 РЕСУРСИ на сайті Українського мовно-інформаційного фонду НАН України


 
 

Академічний тлумачний словник (1970—1980)
Словники України on-line: словозміна, синонімія, фразеологія
Словопедія (українські словники: орфографічний, фразеологічний, крилатих висловів, українсько-російський, словники синонімів, іншомовних слів, словник стилістичних терміни, соціокультурних термінів, церковної обрядовості та ін.)
Словник синонімів української мови
Фразеологічний словник
Словник фразеологічних синонімів
Словник фразеологічних антонімів української мови
Українсько-російський словник мовних і фразеологічних відмінностей
Тлумачний словник іншомовних слів
Словник антонімів української мови
Зведений словник застарілих та маловживаних слів
Словники на mova.info (відкритий, частотний, семантичний, виправлень суржику та ін.)
Словник жаргонної лексики української мови
Перший словник українського молодіжного сленгу (Світлана Пиркало, 1997)
Короткий словник антисуржику
Словник-антисуржик (Ю.Гнаткевич)
Культура мови на щодень
Словник лінгвістичних термінів
Словник стилістичних термінів
Стилістичні терміни
Словник літературознавчих термінів
Словник-довідник музичних термінів
Російсько-український словник термінів
Словник символів
Велика чи мала літера: словник-довідник
Словник античної міфології

Опубліковано в Корисні покликання
Сторінка 1 із 2