Фільтрувати матеріали за датою: березня 2019

16 березня в Тернопільській класичній гімназії було проведено квест «Шевченківський». У грі взяли участь 6 команд учнів 7-9 класів. Квест складався з шести етапів. Гра була цікава і незвичайна тим, що діти перебували в постійному пошуку, відповідали на запитання, відгадували загадки-ребуси, розгадували кросворди, розшифровували таємні записи, впізнавали музичні мелодії, перекладали з іноземних мов, розв’язували задачі, декламували вірші. Учні під час виконання завдань закріпили вже відомі біографічні факти про життя і творчість великого українського поета й мислителя Тараса Григоровича Шевченка, які були подані їм у незвичайній формі. Після підбиття підсумків команда-переможець була нагороджена грамотою та мотиваційними призами.

Опубліковано в Сьогодні у школі

15 березня в Тернопільській класичній гімназії відбулася творча зустріч молодої талановитої української поетеси Ольги Атаманчук із педагогами та водночас колегами.

      Ольга Іванівна працює вчителем математики та інформатики й поміж підготовками до уроків, перевіркою зошитів, вихованням трьох дітей знаходить час для творчості.

      Поетеса вразила своїми глибокими, теплими, ліричними творами. В них розповідається про те, що хвилює кожного з нас: сім’ю, дітей, Батьківщину, війну, красу, невпинність і неповторність життя, людські стосунки. На очах у слухачів часто з’являлись сльози. Щось особливе і незбагненне, притаманне поезії молодої авторки, змушує інакше дивитись на довколишній світ, будить із духовної сплячки.

      Дякуємо Ользі Атаманчук за прекрасні хвилини спілкування з поезією, бажаємо їй творчого натхнення і чекатимемо на наступну зустріч

Опубліковано в Сьогодні у школі
 
 

Сучасне суспільство потребує творчих, креативних людей, які здатні не тільки орієнтуватися, приймати рішення, а й мислити нестандартно. Тому я намагаюся виховувати в собі рішучість, вміння не зупинятися на досягнутому, сміливо мислити, опираючись на досвід минулих поколінь, впевнено йти в майбутнє. Такі ж погляди на життя формую і у своїх учнях.

Уроки рідної мови та літератури не тільки допомагають пізнавати душу нашого народу, насолоджуватися мелодійністю його пісень, захоплюватися неперевершеною творчістю його корифеїв, це ще й  напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем. Тому на уроках намагаюся допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

Ключовими для розвитку української школи загалом і літературної освіти зокрема є ідеї діяльнісного, особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів. Це зумовлено потребою відповісти на виклики сьогодення, коли неможливо навчити учня «всього на все життя», і найважливішим умінням стає здатність та готовність діяти залежно від поставлених завдань і вчитися протягом усього життя. Тому впродовж  кількох років працюю над проблемою: «Формування ключових компетентностей  учнів на уроках  української мови та  літератури шляхом використання інноваційних методів навчання ». На мою думку, саме використання інноваційних методів на уроках української мови та літератури найбільш повно забезпечує комфортні, безконфліктні й сприятливі умови розвитку учнів, всебічно реалізує їх природний потенціал, виховує особистість, здатну до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення. Інноваційне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань,вчить використовувати не готові знання, а здобувати їх із власного досвіду, що веде до розвитку творчого мислення .                                                       

Ця тема є актуальною, бо:

-  сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;

-  забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

-  сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні,    самореалізації та самовдосконаленні;

-  робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури;

-  розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення;

-  формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності;

-  диференціює та індивідуалізує процес навчання.

Провідна ідея досвіду полягає в тому, що вміло використаний на уроках словесності арсенал інноваційних технологій допомагає актуалізувати здібності обдарованої особистості, спрямувавши їх на продуктивну компетентну діяльність.

Теоретичне підґрунтя досвіду становлять положення, що ґрунтуються на сучасних педагогічних те­оріях щодо організації навчального процесу, зокрема на роботах А.М.Фасолі (компетентнісний підхід до навчання); Л. В. Пироженко (інтерактивні технології);  С.О. Єлісєєва,               І. М.Дичківської   (освітні технології); В.І. Шуляр, О.С. Падалка (педагогічні теорії, технології, досвід), О.І.Когут («Інноваційні технології навчання української мови і літератури»), О.І.Пометун («Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання»), М.М. Кондирєвої   («Науково-методичні засади побудови сучасного уроку української мови у 5-11 кл.»), Р.Ф.Орищин (конспекти уроків та рекомендації щодо їх класифікацій та побудови) та ін. Тим не менш, проблема формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури через інтерактивні методи навчання продовжує залишатися актуальною . Сучасному учневі треба не в готовому вигляді подати тему, а навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка допоможе реалізувати проблему. Отож повернути учням інтерес до шкільних предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання вчитися спонукає до пошуків.

Виявляти здібності дитини, розвивати їх, навчати бачити прекрасне, емоційно сприймати довкілля, грамотно та образно висловлюватися – таке нелегке завдання ставлю перед собою, хоч праця копітка, об’ємна, вимагає творчих зусиль. У своїй педагогічній практиці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання, як проектне навчання, інтерактивні технології, особистісно зорієнтоване навчання та ІКТ.

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та навчального предмета. А для цього постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.

Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому сучасні технології.

Велику увагу приділяю організаційному моменту. Адже, як писав А. Енштейн, уміє вчити той, хто вчить цікаво. Важливе завдання організаційного етапу - створити оптимістичну установку, емоційно налаштувати на урок, забути на деякий час про недоліки, побачити тільки перспективні лінії розвитку, щоб в очах учнів засвітилася радість, щоб у кожного з них з’явилася впевненість у власних силах. У своїй педагогічній практиці нерідко використовую розминки для мотивації навчання, для ненав’язливого формулювання мети і завдань уроку. Багато цікавого матеріалу почерпнула із науково-методичного посібника Л.В.Коваленко «Методи та прийоми емоційного налаштування на урок».Завдяки розминці створюються умови, за яких мета і завдання навчального процесу, визначені вчителем, усвідомлюються кожним учнем як особистісно значущі. Міні-тренінги, вправи "Ланцюг довіри", "Спіймай мій настрій", "Коло компліментів" – це неповний перелік тих розминок, що їх використовую на уроках.

Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших  («Робота в парах(групах)», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон»)  до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати. Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості  й порозуміння, зняття з душі дитини  почуття страху, спосіб зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості. Ці та інші методи та прийоми допомагають розвивати комунікативну компетентність.

Новий матеріал з мови я подаю дітям у вигляді блок-схем, таблиць, малюнків, пірамід і т.п. Починаючи вивчення теми, ми з учнями індивідуально, в групах чи фронтально  обговорюємо, аналізуємо навчальний матеріал. Основні поняття з теми фіксуємо в опорних конспектах, а потім засвоюємо шляхом неодноразового повторення, добираємо приклади. Учні «малюють» основні теоретичні поняття у вигляді ланцюжка, пірамід, нерідко у зошитах з'являються «сонечка», «хмарки», «чарівні квіти». Треба зауважити, що учні самі оцінюють ефективність опорних схем, адже "так цікавіше, зрозуміліше і легше". Часто спонукаю дітей до самостійного складання зорових опорних схем, малюнків.

При узагальненні та систематизації знань, коли виконуються завдання різного рівня складності, потрібна колективна праця. Отож використовую роботу в малих та великих групах, «Доміно»,«Інтелектуальне лото», «Аукціон ідей»,  «Ділова гра»,  метод «Прес» , «Займи позицію», «Клоуз-тест» , «Сенкан», «Кластер», «Кубування»тощо. На уроці шляхом інтеграції вказаних вище технологій прагну розвивати критичне мислення учнів. Це зважений і вдумливий  розгляд  різних, а часом і протилежних підходів і розумінь проблеми з метою прийняття обґрунтованих рішень та формулювання оцінок. Використання на уроках української мови й літератури інтерактивних, зокрема дискусійних методів, допомагає учням проявити себе, презентувати свої здібності, таланти. Так, метод «Дискусія» допомагає раціонально спрямовувати розумову активність школярів, активізувати їх готовність переборювати труднощі під час розв’язання складних завдань, заохочувати ініціативність учнів, розвивають їх творчу активність. Під час дискусії виникає можливість поспілкуватись з однолітками, вислухати те, що думають інші, продемонструвати свої думки та знання, але в менш напруженій атмосфері. Для цього використовую запитання як навчальний інструмент. Уявімо, що учні отримали базові знання з певної теми. Щоб їх поглибити, потрібно не тільки добре розуміти матеріал, але й уміти будувати зв’язки між уже вивченим та новою інформацією. Для цього варто ставити запитання до нового матеріалу та відповідати на них. Мова йде не про фактажні запитання («Хто? Що? Де? Коли?»), які допомагають закріпити новий матеріал у пам’яті, це мають бути глибокі запитання на логіку та порівняння («Як? Чому? Навіщо?»). Вони допомагають побудувати зв’язки між новим матеріалом та попередніми знаннями, використати цю інформацію для відповіді на більш глобальні запитання. Наприклад, як знання про групи слів за значенням чи з теорії літератури можна використати під час написання творчої роботи? Заохочую учнів розмірковувати вголос або записувати свої думки. Для відповіді на логічне запитання знадобиться більше часу. Учні читають новий твір і позначають ті місця у творі, які приховують логічне запитання. Школярі формулюють своє запитання не на фактаж (події), а на логіку та порівняння. Наприклад, «Чому? Чому так, а не по-іншому? Навіщо? А що як..?».Розглядаючи ці питання в класі, даю трохи часу, щоб учні підготували відповідь. Потім організовую дискусію. Так школярі почують різні думки та точки зору й колективно дійдуть правильного висновку. Якщо дискусія просувається мляво, а учасники далекі від правильної відповіді, даю підказки. Щоб посилити мотивацію учнів, яким лінь напружуватися та шукати глибоке пояснення, ставлю прикладні запитання. Наприклад: « На вашу думку, Чіпка – сильна особистість чи ні? Яким було б його життя, якби поряд із ним була інша жінка(друзі)?» Звичка ставити запитання «Чому?» та «Навіщо?» знадобиться не лише під час навчання в школі чи університеті, а й у повсякденному житті. Тому це не просто дієва навчальна стратегія, а й навичка людини 21-го століття.

Серед багатьох методів роботи, які стимулюють інтерес учнів до нових знань, сприяють розвитку дитини через розв’язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності, застосовую метод проектів (першим науково описав його американський вчений Кільпатрик). В основі проекту лежить дослідження певної проблеми, що передбачає високий рівень творчої активності учнів. Теми для проектів, що виконували мої учні, обиралися ними виключно за бажанням. Діти оформляють результати роботи у вигляді доповідей, публікацій, буклетів, мультимедійних презентацій.

Наприклад,  пропоную учням створити віртуальний музей Л.М.Крупи. Для цього вони мають, по-перше, ознайомившись із матеріалами, які є в Інтернеті, вступними статтями до збірок поета, проаналізувати життєвий та творчий шлях письменника. По-друге, оцінивши події в його житті, відібрати для музею ті експонати, які найбільше розкажуть про письменника. По-третє, синтезувати новий продукт — уявний музей Л.М.Крупи.

До того ж, часто використовую власні мультимедійні презентації  на уроках мови та літератури. Це викликає живий інтерес в учнів, покращує процес засвоєння матеріалу, унаочнює пізнання, сприяє розвитку творчих здібностей.

Сьогодні використання на уроці ІКТ стало звичною справою. Це ті засоби які дозволяють "осучаснити" уроки. Проте відеофрагменти художніх та навчальних фільмів, літературних передач, які я використовую на уроці, є не лише ілюстративним матеріалом. Найкращий ефект від таких уроків буде тоді, коли ти поєднуєш сучасні мультимедійні засоби із новітніми педагогічними технологіями. Наприклад, не просто демонструю дев’ятикласникам навчальний фільм «Тигролови» за І.Багряним, а створюю проблемну ситуацію: перед початком перегляду фільму повідомляю учням про те, що режисер фільму не врахував деякі деталі із тексту твору. Отже, щоб з’ясувати відмінності, учні повинні уважно подивитися фільм, прочитати сам твір, ознайомитися з додатковою інформацією про письменника і лише потім скласти «поради режисеру». 

У старших класах, коли учні вже засвоїли навчальний матеріал з української мови, використовую microlearning – навчання невеликими, але повноцінними блоками. Переглядаємо навчальне відео, створюємо флеш-карти,які допомагають відтворити забутий матеріал, граємо в навчальні мікроігри.

Так, під час підготовки учнів 10-11-х класів до ЗНО, використовую онлайн-курси «Лайфхаки з української мови». Це ідеальні відео – короткі та логічно завершені, які супроводжуються тестовими завданнями або вправами. Якщо учень сумнівається у власних знаннях, ще раз переглядає матеріал у підручнику чи використовує флеш-карти. Це дійсно ефективно.

Перед написанням контрольної роботи, на уроці узагальнення та систематизації знань із теми, проводжу уроки-ігри, невеличкі мовні турніри, екскурсії, подорожі, адже ігрове закріплення знань менше втомлює учнів, ніж тренувальні вправи, до того ж зацікавлює, інтригує їх. Практика показує, що саме такі уроки сприяють підвищенню пізнавальної діяльності учнів,  розвитку творчих здібностей, зацікавлюють їх, а це сприяє кращому засвоєнню теми через співпрацю, співтворчість. Використовую кросворди,літературні вікторини,ігри-змагання («Що? Де? Коли?», «Розумники й Розумниці»), ігри-вправи.  Наприклад, гра «Аукціон» (Тема: «Фразеологізми» ). Проводжу у формі аукціону або естафети: за 3 – 4 хв. учні повинні назвати якомога більше фразеологізмів зі словами: голова, язик, око, зуби, ноги.

Гра «Вгадай персонаж». Спочатку за цитатою із твору або за усним описом сказати, хто із героїв описаний. Наступний етап – учні самі описують когось із присутніх. Так школярі виробляють уміння не тільки описати особу, але й вчаться використовувати художні засоби, бути спостережливими, тактовними. Таку форму роботи я використовую для кейс-уроку розвитку мовлення «Опис зовнішності людини». Таким чином, поєднання різних форм та методів інтерактивного та традиційного навчання сприяє ефективному засвоєнню знань та формуванню ключових компетентностей учнів на уроках української мови та літератури.

Особливо цікавим для учнів 5-х класів є виготовлення лепбуків (з теми «Лексикологія»). Лепбук – нова форма організації для розвитку пізнавальної активності учнів і   розвитку їхньої самостійності, яку використовую і на уроках української літератури у 9 класі (Творчість Григорія Сковороди).

Можна організувати і провести урок, який за зовнішніми ознаками ніби відповідає вимогам до сучасного уроку. Але якщо такий урок не націлений на серйозну роботу, то сприймається він як сучасне шоу — не більше. Використання всіх сучасних технологій на уроці мови та літератури доцільне лише за умови, якщо вони дозволяють глибше осягнути художній твір, засвоїти програмовий матеріал з мови.

Перед написанням контрольної роботи, на уроці узагальнення та систематизації знань із теми, проводжу невеличкі мовні турніри, екскурсії, подорожі, адже ігрове закріплення знань менше втомлює учнів, ніж тренувальні вправи, до того ж зацікавлює, інтригує їх. Практика показує, що саме такі уроки сприяють підвищенню пізнавальної діяльності учнів,  розвитку творчих здібностей, зацікавлюють їх, а це сприяє кращому засвоєнню теми через співпрацю, співтворчість.

Головне у роботі вчителя – результативність. Тому, щоб виявити рівень навченості учнів, використовую  різноманітні методи контролю:   

-  щоденне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю учнів на заняттях, що дозволяє скласти уявлення про те, як учні сприймають і осмислюють навчальний матеріал, в якій мірі виявляють самостійність, кмітливість, творчість тощо;

-  усне опитування (індивідуальне і фронтальне) полягає в постановці перед школярами запитань за змістом вивченого матеріалу і оцінюванні повноти, логічності і обґрунтованості їхніх відповідей;

-  письмовий контроль знань і умінь здійснюю за допомогою письмових робіт (диктанти, перекази, класні й домашні твори, письмові відповіді на питання, реферати, вправи), це дозволяє виявити уміння учнів послідовно викладати матеріал, висловлювати свої думки на письмі;

-  тестування здійснюю за допомогою підбору стандартних завдань, які дають можливість за порівняно короткий час перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма учнями, виміряти обсяг і рівень конкретних знань, умінь і навичок.

Для домашньої роботи добираю такі завдання, які передбачають розвиток самостійності та творчого мислення учнів. Вони не мають бути ані дуже легким, ані дуже складним. Цьому сприяють різнорівневі завдання, взаємоперевірка, індивідуальне опитування, робота з підручником, довідниками, додатковою літературою, використання Інтернету. Це допомагає розвивати інформаційну компетентність та компетентність саморозвитку і самоосвіти.

Працюючи з дітьми, проводжу різні конкурси, виховні заходи: вікторини «9 листопада – День української писемності», «Відгомін барвистої мови», до яких підібрала цікаві мовні завдання. У березні в нашій школі щорічно проходить тиждень української мови і літератури. Активну участь у його проведенні беруть і мої учні: квест «Відомий-невідомий Шевченко», «Літературна кав’ярня». Особливо цікавими для учнів є туристичні походи «Літературними стежками Тернопілля»,коли разом із учнями побували у рідних місцях Левка Крупи, Василя Ярмуша, Богдана Бастюка та Миколи Тимчака.

Не залишилася поза увагою і робота з обдарованими дітьми. Розроблені мною різнорівневі завдання допомагають учням краще підготуватися до олімпіади з української мови і літератури , Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика, мовно-літературного конкурсу  імені Тараса Шевченка. З метою формування творчої, різнобічно розвиненої особистості, яка зможе з успіхом орієнтуватися в обраних галузях науки, залучаю  здібних учнів до пошукової діяльності в позаурочний час, до участі у шкільних, міських  олімпіадах, конкурсах ( «Соняшник»,  «Мультитест з української мови»). Результатами роботи є підвищення пізнавального інтересу школярів до предмета, підвищення якості знань учнів, розвиток комунікативних навичок, розвиток емоційної й естетичної чутливості школярів, креативність мислення, комфортність навчання . Адже мої учні неодноразово здобували перемоги у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика, у конкурсі «Змагаймось за нове життя», успішно складали іспити із ЗНО. Та ці заслуги я, в першу чергу, адресую їм, а не собі, а віддачі шукаю у повазі, щирому ставленні, творчій співпраці та взаєморозумінні .       

Неодноразово брала участь у ЗНО як екзаменатор з перевірки  творчих робіт учнів, працювала як член журі міського конкурсу ім. Т.Шевченка. Свої напрацювання (розгорнуті конспекти уроків) опублікувала у мережі Інтернет, а також вони розміщені у посібниках «Українська література. 6, 7, 8, 9 класи. Розробки уроків (до чинних підручників)», «Українська мова. 9 клас. Розробки уроків (до чинних підручників)»,   Автори: Орищин Р., Григор’єва Л., Залюбовська Л. , видавництво «Підручники і посібники».

Підводячи підсумки, варто зазначити, що досвід моєї роботи, хоч і не такий великий, але продуктивний. Готуючись до кожного уроку, я завжди керуюся словами А.Макаренка: «Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставиться до них треба, як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок відповідальності». Тому й намагаюся будувати свою роботу методично грамотно, продумано, щоб готувати до життя високоінтелектуальних, освічених, креативних, творчо розвинених особистостей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології, Навч.посібник.- Академвидав, 2004.

2. Єлісєєва С. Про сучасні підходи до організації навчання на уроках укр. мови й літ. – Ч. 1. Інтерактивний урок – особливий тип уроку / С. Єлісєєва // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 11/12. – С. 92 – 98.

3. Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури.- Тернопіль: Астон, 2005.

4. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології.- К: Українська енциклопедія, 1995.

5. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: теорії,   практика, досвід. Метод. Посібник.- К.: АПН, 2002.

6. Пометун О.І., Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник.- К.:Видавництво А.С.К., 2004.

7. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. Пометун. – К., 2007. – 387 с.

8. Пометун О.І., ПироженкоЛ.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук. метод. посіб.  – К.: АСК, 2004.

9. Фасоля А. Компетентнісно-зорієнтоване навчання на уроках літератури: проблеми становлення / А. Фасоля // Дивослово (Українська мова й л-ра в навч. закл.). – 2012. – № 9. – С. 2 – 6.

10. Шуляр В. Особливості діяльності суб’єктів суч. уроку літератури на компетентнісній основі / В. Шуляр // Укр. л-ра в заг. шк. – 2012. – № 9. – С. 13 – 16.

11. Шуляр В. Візуальна компетентність у системі літер. освіти: від компендіуму понять до виваженої методики формування / В. Шуляр // Дивослово (Українська мова й л-ра. в навч. закл.). – 2009. – № 5. – С. 20 – 22

Опубліковано в Досвід i інновації

     Сучасна епоха – це час змін, інновацій. Актуальною є проблема пошуку новітніх форм реалізації уроку в умовах класно-урочної системи, оскільки одне зі стратегічних завдань реформування є «виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад» [1].

                                      Актуальність

    Реформування національної системи освіти України спрямоване на становлення Нової української школи, покликаної формувати цілісну, усебічно розвинену особистість, інноватора, здатного змінювати навколишній світ, конкурувати на ринку праці, вчитися усе життя. /2/ На думку науковців, методистів  медіа-освіта та комп’ютерні  технології певним чином поєднують елементи інших освітніх технологій, зокрема технології розвивального навчання, особистісно орієнтованого навчання, інтерактивного навчання, проектної технології.                                                             

           Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Дає змогу формувати ключові компетентності учнів : вміння вчитися, інформаційно-комунікативну, загальнокультурну, громадянську, соціальну; дає можливість залучати до науково-дослідної та пошукової діяльності, створювати додаткову мотивацію до навчання, а також розвивати інтелектуальні та творчі здібності дитини.

                                         Теоретичне підгрунтя

         У науковій літературі висвітлено різні проблеми адаптації та використання ІКТ та мультимедіа в контексті шкільного навчання, методології і теорії комп’ютеризації освіти .(В. Биков, В. Гузєєв, Ю. Жалдак, Ю. Жук, І. Захарова, О. Полат, С. Раков, А. Федоров). Не залишаються осторонь означеної проблеми й учені-методисти, які пропонують свої варіанти в системі інформатизації:             О. Ісаєва,В.Воробцова, Ю. Ковбасенко, О. Куцевол. Тему розглядають у своїх працях психологи (Домрачев В., Болсуновський Н., Пайвіо А. та ін.), психолингвісти (Мейєр Р. та ін.), педагоги , однак вона є відкритою, тому і актуальною.                                  

                                Провідна ідея. Новизна

     За допомогою ІКТ на уроках словесності можна успішнішо реалізувати головні дидактичні функції( пізнавальну, дослідницьку, комунікативну).Для мене цікавим у дослідженні є не стільки технологія комп’ютерного іміджу, скільки освітнє різноманіття та розвиток тих позитивних змін, які відбуваються під впливом мультимедіа.

     Розширюються можливості застосування диференційованого підходу в навчанні, здійснюються міжпредметні зв'язки, що дозволяє розширювати кругозір учнів, підвищувати рівень їх культурної освіти, розвивати творчі здібності. Використовуючи медіа-технології та ІКТ, ставлю за мету навчити дітей здобувати інформацію і її аналізувати, розвивати вміння робити це швидко й ефективно, бо це формує навички, які  знадобиться їм у житті, незалежно від обраної професії.

                                   Технологія реалізації

     При підготовці до уроку, на уроці, для розробки системи домашніх завдань послуговуюся різними програмними продуктами ІКТ та елементами медіа-технологій .

   Мультимедійну , телекомунікаційну застосовую з метою залучити учнів до пошуків альтернативних джерел інформації, «вивести» за межі шкільного підручника . Можливість побувати в музеях та історичних місцях України дають віртуальні екскурсії . Використовую, наприклад, проект «Музейний портал», який націлений на популяризацію науки, культури, музейної справи. (Додаток 1 ).Готуючись до уроку, продумую систему запитань та завдань, з якими учні працюватимуть після перегляду відео, націлюю їх на виокремлення основного у відеосюжеті, щоб покращити запам’ятовування окремих фактів, біографічних відомостей тощо. Важливим у роботі є перегляд фрагментів фільмів, телепередач (використовую записи телепередач «Великі Українці», «Обличчя української історії»). Наприклад, перед вивченням біографії Григорія Сковороди пропоную дев’ятикласникам переглянути відеоролик «Обличчя української історії. Григорій Сковорода» і дати відповіді на запитання : 1. У зв’язку з чим у фільмі згадано вислів «Мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця». 2.Сковороду іноді називають неформалом (або хіпі)18 століття. Поміркуйте, які факти з життя митця дають підстави, хай умовно, погодитися з таким визначенням);          

             Уже традицією на моїх уроках для формування комунікативної компетентності став перегляд «Експрес-уроків О. Авраменка» - (Додаток 2). Як альтернативу звичному поясненню правил пропоную учням переглянути відеофрагмент. Зміна одного виду діяльності на інший покращує їх рівень запам`ятовування нового матеріалу.

       Інформаційна. З метою пошуку, обробки, обміну інформацією , роботи з базами даних навчаю учнів користуватися сервісом «Електронні словники» (Додаток 3).

       Інтерактивна. Сьогодення вимагає від сучасної молоді не просто оволодіти комп’ютерною технікою, а й навчитися нестандартно, творчо показати свою роботу, аргументувати дії, думки. Тому ефективними у навчанні є презентації.Створення презентації – це ефективний методичний прийом, що допомагає в цікавій формі узагальнювати, повторювати, систематизувати й створювати нове на основі вивченого. Комп'ютерна програма Ms PowerPoint  дозволяє використовувати мультимедійні можливості комп'ютера під час вивчення різноманітного матеріалу. Учні вчаться бути послідовними у виборі найсуттєвішої інформації, ілюструвати, естетично оформлювати сторінки, представляти аудиторії свою концепцію. Окрім того, за допомогою презентації застосовую різні форми організації пізнавальної діяльності: фронтальну, групову, індивідуальну. У своїй практичній діяльності найчастіше  використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point. Школярі готують дослідницькі, творчі, інформаційні, рекламні та виховні проекти .    У ході проектної діяльності, крім мультимедійних презентацій, вчу учнів створювати буклети, паспорти літературних героїв, обгортки книг ,блоги літературних персонажів. Працюючи із шаблонами програми Microsoft Office Publisher, учні знаходять цікаву інформацію за допомогою традиційних і сучасних інформаційних ресурсів, вчаться творчо опрацьовувати її, представляти власну позицію.        Цікавою методичною знахідкою є можливості Google Презентації. Кілька користувачів можуть одночасно працювати над однією презентацією. Це сприяє розвитку самостійної дослідницько-пошукової роботи учнів,  учить їх працювати  у групі й нести відповідальність за виконану роботу.  Сервіс надає дозвіл редагувати , коментувати, переглядати презентацію іншим користувачам. Опрацювавши біографію письменника, учень створює тільки один слайд, дотримуючись хронологічної послідовності. Діти вчаться вибирати та критично оцінювати знайдені матеріали.

Пропоную учням домашні завдання, що мотивують до створення власної медіа - продукції: дібрати музику, яка б відповідала настрою поезії, передавала основну думку, відображала б внутрішній світ автора; створити ментальну карту художнього твору тощо.

       Тестові завдання . Окрім вже традиційних форм перевірки знань учнів, ІКТ дають можливість зробити це теж. Сервіс Plickers дозволяє проводити мобільні голосування і фронтальні опитування під час навчального заняття з вивченого або поточного матеріалу в тестовій формі.
         На уроках словесності   використовую онлайн-ресурси для організації практичної роботи з візуальними джерелами інформації. Це дає можливість мотивувати учнів до навчання і використовувати на уроках і вдома їх улюблені девайси. Сервіси допомагають працювати із різними джерелами ,створювати медіапродукти:

 • Ейдос-конспект як освітній продукт та сучасний прийом мнемотехніки сприяє розвитку як логічної сфери, так і образної. Допомагає формувати в школярів навички самостійного збору інформації, робити висновки. У процесі роботи розвивається асоціативне мислення, креативність.Використовую такі етапами занять зі складання                                         ейдос-конспектів :презентація , захист ейдос-конспекту учнями, іноді залучення музичних творів з обґрунтуванням вибору.(Додаток 4)
 • Кроссенси.Під час  розгадування кроссенса розвиваються комунікативні вміння; навички роботи з інформацією; підвищується допитливість і мотивація до вивчення  предмету. (Додаток 5)
 • Хмаринки слів(теги слів). Ця форма роботи дозволяє створити ситуацію цікавості , активізує процес навчання, сприяє кращому засвоєнню знань.(Додаток 6)
 • Padlet - віртуальна дошка – інструмент для навчання, завдяки якому можливе поєднання тексту, зображення, відео, аудіо в інтерактивному форматі. Застосовую  для „мозкового штурму”, на етапі  узагальнення та систематизації знань (наприклад, створення сенкану). Учні також можуть брати участь у створенні уроку і додавати свої матеріали на інтерактивну стіну Padlet.
 • Xmind  - чи не найпопулярніша крос-платформенна програма для складання ментальних карт. Оригінальні авторські схеми можна створити і з допомогоюVideoScribe. Зразки ментальних карт (додаток 7).
 • Ребус (Генератор ребусів). Розвиває логічне образне мислення, увагу , сприяє розвитку творчих здібностей. У ребусах  можна зашифровувати лексеми, лінгвістичні терміни, фразеологізми тощо. (Додаток 8). Цікавим початком уроку української літератури в 8 класі ( Василь Герасим’юк «Чоловічий танець») на етапі мотивації стало розгадування учнями ребуса, у якому зашифрувала слово «Карпати».
 • Захоплюючими уроки стають тоді, коли учні творчо самореалізуються у процесі навчання. Це можливо і з допомогою інтерактивних ігор, пазлів в Learningapps

        Ще один ефективний спосіб залучити ІКТ в освітній процес - участь моїх учнів в інтернет-олімпіадах - naurok.com.ua .Вони забезпечують мотивацію до навчання обдарованих учнів та тих, хто поки сумнівається в собі; подання учнівських олімпіад у сучасному форматі; надання неупередженої та об’єктивної оцінки якості знань.

   Незважаючи на досить велику кількість електронних ресурсів у мережі, ефективними саме для учнів є ресурси, максимально наближені до їхніх потреб, тобто ті, що створюються та підтримуються на рівні навчального предмета, утворюючи додатковий зв’язок між учнями та вчителем. Таким ресурсом може стати персональний блог учителя. Блог учителя-словесника -https://skurska.blogspot.com/ .

                           

                           РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСВІДУ

   Результативністю досвіду роботи є підвищення пізнавального інтересу учнів до предмета, підвищення якості знань учнів, розвиток комунікативних навичок, розвиток емоційної та естетичної чутливості, креативність мислення, сформованість науково-дослідницьких навичок, оволодіння ключовими компетентностями   .

                                                         Література

 1. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п
 2. Концепція «Нова українська школа». Київ, 2016,с.7.
 3. Бібліотечка «Дивослова». — 2011. — № 9. — С. 62-74.
 4. Галина Шелехова. Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 5. — С. 4-5.
 5. Пентелюк М.І. Сучасний  урок  української  мови.- Харків, Основа, 2007.
 6. Умецька Н. Медіаосвіта – сучасна педагогічна технологія // Відкритий урок. – 2010. – № 2 . – С. 14-15. 
 7. https://goo.gl/tnvZQo.
 8. 8. Андрій Уліщенко. Комп’ютер і вивчення словесності. Корисні поради // Дивослово. — 2006. — № 10. — С. 7-11.
Опубліковано в Досвід i інновації

 

Переможці  всеукраїнського заочного етапу V Всеукраїнського (XV Всекримського) фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці 

Повна назва закладу

ПІБ учня 

Вікова категорія

Номінація Назва твору ПІБ вчителя (повністю)

Місце

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7з поглибленим вивченням іноземних мов 

БерегулякСофія Олександрівна,Архитко Роман Дмитрович 

Учні 8-9 класів 

вокал «Давня весна»

Боднарчук Галина Василівна 

ІІ   місце

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 

Гудзовський Роман Іванович 

Учні 8-9 класів 

вокал «Давня весна»

Палкова Зоряна Федорівна 

І місце

Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка 

Вацко Вероніка Ігорівна, Ханас Олександр Ярославович, Берестецька Марія Олегівна, Басалига Софія

Учні 8-9 класів 

інсценізація «Лісова пісня»

Гарматюк Любов Іванівна  

І місце

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29з поглибленим вивченням іноземних мов 

Золота Соломія Володимирівна 

Учні 1-4 класів 

малюнок

«Мамо, іде вже зима»

Золота Юлія Володимирівна 

подяка

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича 

Тимчишин Вероніка Володимирівна 

Учні 5-7 класів 

малюнок 

"Осінні співи"

Тарасова Наталія Степанівна 

3 місце

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18

Підперигора Каріна Сергіївна 

Учні 5-7 класів

малюнок

«Русалка»

Фугель Наталія Анатоліївна 

ІІ місце

Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 

Довганик Марія Петрівна

Учні 5-7 класів

малюнок 

«Лісова пісня» 

Качанова Ірина Семенівна

Подяка

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 

Калашник Ілона     Костянтинівна

Учні 8-9 класів

малюнок 

«Мавка лісова»

Крих Роман Васильович 

ІІІ місце

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевич

Нікітіна Анастасія Володимирівна 

Учні 10-11класів і студентська молодь

малюнок  «Мавка»

Тарасова Наталія Степанівна 

3 місце

Галицький коледж імені В`ячеслава Чорновола 

Чорна Христина 

Учні 10-11класів і студентська молодь

малюнок «Лісова пісня»

Василенко Лілія Ігорівна 

ІІ місце

Галицький коледж імені В`ячеслава Чорновола 

Подуфала Тетяна 

Учні 10-11класів і студентська молодь

малюнок

 

 "На давній мотив"  Білоус Віта Сергіївна подяка

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов

Луканюк Соломія Тарасівна 

Учні   1- 4 класів

декламація «Конвалія»

Вельган Ганна Євгенівна

І місце

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов

Цьох Софія Андріївна 

Учні   1- 4 класів

декламація «До мого фортепіано» Фучила Олександра Петрівна ІІІ місце
Тернопільська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов

Коваль Олександра Богданівна 

Учні   1- 4 класів

декламація "До мого фортепіано"

Фаріон Наталія Антонівна

І місце
Тернопільська спеціалізована школа І ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов

Лобас Денис Андрійович Чорнописька Христина Романівна

Учні 1-4 класів декламація "Мамо, іде вже весна" Лабовська Ліліана Ігорівна 2 місце
Тернопільська спеціалізована школа повного дня І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов Оксана Василівна Учні 1-4 класів декламація "Тішся, дитино, поки ще маленька" Зелінська Марія Іванівна подяка
Гімназія “Гармонія” - відокремлений структурний підрозділ Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола

Ляска Анастасія Вадимівна

Учні   5- 7 класів

декламація “В магазині квіток”

Мельник Марія Іванівна  

І місце
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов

Федчишин Єва Іванівна 

Учні   5- 7 класів

декламація «Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами»

Береза Людмила Михайлівна 

І місце
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов

Мужевич Тетяна Володимирівна 

Учні   8- 9 класів

декламація «У магазині квіток»

Кропельницька Тетяна Іванівна 

1 місце

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 

Бачинська Анастасія Михайлівна 

Учні   8- 9 класів

декламація «Над морем»

Бачинська Лідія Михайлівна 

І місце

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов

Данилець Анастасія Анатоліївна 

Учні   8- 9 класів

декламація «Коли дивлюсь глибоко в любі очі»

Боднарчук Галина Вікторівна

ІІ місце
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького

Сокіл Діана Олегівна 

Учні   8- 9 класів

декламація «Коли втомилась я життя щоденним»

Голодрига Наталя Михайлівна

ІІІ місце

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 

Крикавська Юлія Григорівна 

Учні   10-11 класів

декламація «Без надії сподіваюсь»

Бачинська Лідія Михайлівна 

3місце

 

 

 

 

14 березня 2019 року відбулося інтерактивне заняття в ІШСВ учителів української мови з теми "Стретегії сучасного уроку української мови". Спікер - Гапон Л.О., PhD, методист ТКМЦНОІМ. Упродовж заняття висвітлено особливості реалізації компетентнісно-дільнісного підходу до викладання української мови, апробовано конструктор уроку української мови.

 

12 березня 2019 року  відбулася творча зустріч в літературно-мистецькому арсеналі вчителів української мови й літератури  «Богдан Томенчук. «Сезон ненаписаних віршів» і зовнішнє незалежне оцінювання». Богдан Томенчук - очільник Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, відомий український поет. На зустрічі почесний гість читав свої поезії, ділився міркуваннями про стан сучасної освіти. 

Сторінка 2 із 4