K2 Content

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від   26.06.  2015 р. №  1/9-305 Особливості вивчення базових дисципліну загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році Українська мова У 2015-2016 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-7 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585). У 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за програмою: Українська мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 №…
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах  (Із додатку до листа Міністерства освіти і науки України   від 29.12.2006р. №1/9-795) Досвід проведення незалежного зовнішнього оцінювання переконливо засвідчує, що протягом навчального року вчителям-словесникам слід постійно  готувати учнів до такої особливої форми контролю, як тестування. Учителеві словеснику доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності. Іноді помилково всі завдання, що…
    Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти Додаток 2 до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 Вступ Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року №…
Додаток 2 до наказу МОНУ №996 Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та мов національних меншин Оцінювання результатів навчання української мови та мов національних меншин здійснюється на основі функціонального підходу до шкі­льної мовної освіти, яка має забезпечувати вміння учнів ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації, високу мовну культуру особистості, сприяти формуванню її громадянської позиції та національної самосвідомості. Функціональний підхід передбачає таке співвідношення мовної теорії й мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учня. В оцінюванні результатів навчання мови…
Наказ МОНУ від 05.05.2008 № 371 Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Оцінювання результатів навчання української мови та мов національних меншин здійснюється на основі функціонального підходу до шкільної мовної освіти, яка має забезпечувати вміння учнів ефективно користуватись мовою як засобом пізнання, комунікації, високу мовну культуру особистості, сприяти формуванню її громадянської позиції та національної самосвідомості. Функціональний підхід передбачає таке співвідношення мовної теорії й мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Робота над мовною теорією, формуванням…
Середа, 30 березня 2016 09:43

Знаменні дати 2016 року

 СІЧЕНЬ 01.01. - Новий рік   - 120 років від дня народження Василя Касіяна (1896-1976), українського художника – графіка. 02.01. - 90 років від дня народження Віри Вовк (Селянської) (1926), української поетеси, перекладача і літературознавця. 04.01. - 200 років від дня народження Осипа Шухевича (1816-1970), українського письменника. 07.01. - Різдво Христове   - 115 років від дня народження В.Г. Чумака (1901-1919), українського поета, громадського діяча. 12.01. .   - День українського політв’язня. 22.01. - День Соборності України. 27.01. - 125 років від дня народження П.Г. Тичини (1891-1967), українського поета, державного та громадського діяча.   - 105 років від дня народження…
                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                 постановою Кабінету Міністрів України                                                                 від 23 листопада 2011 р. № 1392 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти Загальна частина Цей Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня (далі — загальноосвітні заклади) і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи. У цьому Державному стандарті поняття вживаються у такому…
Понеділок, 28 березня 2016 01:10

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя Основні форми методичної роботи в школі Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя    Методична робота в школі — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.    Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.    Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування); у діяльності з удосконалення структури і змісту…
Сторінка 7 із 7