K2 Content

Середа, 30 березня 2016 09:43

Знаменні дати 2016 року

 СІЧЕНЬ 01.01. - Новий рік   - 120 років від дня народження Василя Касіяна (1896-1976), українського художника – графіка. 02.01. - 90 років від дня народження Віри Вовк (Селянської) (1926), української поетеси, перекладача і літературознавця. 04.01. - 200 років від дня народження Осипа Шухевича (1816-1970), українського письменника. 07.01. - Різдво Христове   - 115 років від дня народження В.Г. Чумака (1901-1919), українського поета, громадського діяча. 12.01. .   - День українського політв’язня. 22.01. - День Соборності України. 27.01. - 125 років від дня народження П.Г. Тичини (1891-1967), українського поета, державного та громадського діяча.   - 105 років від дня народження…
                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                 постановою Кабінету Міністрів України                                                                 від 23 листопада 2011 р. № 1392 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти Загальна частина Цей Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня (далі — загальноосвітні заклади) і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи. У цьому Державному стандарті поняття вживаються у такому…
Понеділок, 28 березня 2016 01:10

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя Основні форми методичної роботи в школі Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя    Методична робота в школі — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.    Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.    Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування); у діяльності з удосконалення структури і змісту…
Неділя, 27 березня 2016 07:06

Концепція мовної освіти в Україні

Концепція мовної освіти в Україні Вступ Глобалізаційні тенденції розвитку сучасного суспільства ставлять нові вимоги перед освітою, що відіграє вирішальну роль у становленні молодої людини. Чинна гуманістична концепція ґрунтується на визнанні людини найвищою суспільною цінністю, а освіту, її зміст визначає як необхідну умову становлення, всебічного розвитку, самоствердження і творчої самореалізації духовно багатої особистості. З утвердженням гуманістичної концепції в новій філософії освіти зростає роль особистості учня/студента і вчителя/викладача як індивідуальностей, що постійно співпрацюють і розвиваються, ведуть освітньо-культурний діалог у таких напрямках: знання, культура комунікації, новітні технології спілкування, проникнення в сутність предметів, явищ; ціннісні відношення і нові смисли. Стратегічною метою сучасної освіти є…
Неділя, 27 березня 2016 10:03

Концепція літературної освіти

Концепція літературної освіти КОНЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИВ 11-РІЧНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Вступ За роки незалежності Україна зробила значні кроки в реформуванні системи середньої освіти. Упровадження нових стандартів, перехід на нові методи й методики навчання, введення ефективних технологій оцінювання знань учнів, розмаїття вітчизняних методичних шкіл, новаторські пошуки вчителів засвідчують успіхи української школи, наближення вітчизняної освіти до світових стандартів. Одним із важливих напрямків української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей. У зв’язку з тим, що літературну освіту в загальноосвітній…
Сторінка 7 із 7