K2 Content

Урок №1 Олександр Олесь. «Заспів», «Україна в старовину» Мета: ознайомити з життям  і творчістю письменника, поезіями з книги «Княжа Україна»; розвивати навички виразного читання поетичних творів, переказу, висловлювання власних міркувань щодо прочитаного; виховувати шанобливе ставлення до заповітів наших предків. Тип уроку:засвоєння нових знань і формування вмінь.                                                      ПЕРЕБІГ  УРОКУ Організація класу Актуалізація опорних знань Створення проблемної ситуації Складіть список мудрих порад, які наші предки передали нащадкам через літописи. Мотивація навчальної діяльності Про складний і багатий різноманітними подіями світ наших предків розповідають не лише літописи. Про нього писали й багато митців слова пізніших часів. Серед них — український письменник Олександр Олесь.                      …
Тема:Українська література ренесансу і бароко. Роль братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, книгодрукування. Перші друковані книги. Іван Вишенський.  Мета: охарактеризувати особливості розвитку української літератури ренесансу і бароко; з’ясувати роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури; знати про перші друковані книги; ознайомити школярів з І. Вишенським — мислителем, богословом, полемістом; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, пам’ять, спостережливість, уміння вести діалог, у полеміці доводити власну думку, аналізувати й узагальнювати історичні факти; виховувати повагу до історичного минулого України, вітчизняної культури, І. Вишенського — видатного митця слова.  Тип уроку: засвоєння нових знань.  Обладнання: портрет І. Вишенського, П.…
ТЕМА. Стилістичні засоби лексикології.        МЕТА: узагальнити і систематизувати  знання з теми «Стилістичні засоби лексикології, розвивати навички пояснення й обґрунтовування  найскладніших орфограм та пунктограм, здійснювати лексичний аналіз слів, навички роботи із словниками та додатковою літературою,виховувати повагу до рідної мови, до  людей, які займаються  популяризацією української мови на рідних теренах. ТИП УРОКУ. Узагальнення й  систематизації знань. Форма проведення уроку. Гра - урок. Засоби навчання : ПК, мультимедійні засоби, роздавальні і дидактичні матеріали, орфографічний і тлумачний словники,ключі до перевірки завдань, підручник.  Епіграф до уроку                                                                                                 Усі слова – співучі струни ,                                                                                           Коли під майстровим смичком                                                                                                                        М.Рильський                                                  Перебіг…
Тема. Андрій Малишко «Стежина» («Чому,сказати, й сам не знаю…»), «Вчителька». Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в поезіях А.Малишка. Виразне і вдумливе читання поезій Мета: поглибити знання про поетичну та пісенну творчість А.Малишка;вдосконалити уміння аналізувати поезію, зокрема «Стежина», «Вчителька»;- розкрити зміст народнопоетичних символів; розвивати увагу, культуру зв’язного мовлення; виховувати повагу до рідної домівки, батьків, національних традицій, навчитися виразно і вдумливо читати поезію. Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь Обладнання: портрет А.Малишка, аудіозаписи пісень поета, дидактичний матеріал  Епіграф: Я серце й душу в пісню переллю  (А.Малишко) Перебіг уроку І. Організаційний етап. 1.Вступне слово вчителя         Наш сьогоднішній урок - урок нової зустрічі з пісенною…
     Тема. Доконаний і недоконаний вид дієслова      Мета: знайомити учнів із доконаним і недоконаним видами діє   слова; сформувати вміння розрізняти дієслова доконаного    та недоконаного виду; удосконалювати вміння граматично  правильно вживати види дієслова в усному та писемному   мовленні;підвищувати мовленнєву культуру школярів;  за допомогою мовленнєво- комунікативного дидактичного    матеріалу виховувати повагу учнів до рідної мови та культурної  спадщини  українського народу.  Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок (формування     мовної  та мовленнєвознавчої компетенцій). Засоби навчання: підручник, роздатковий дидактичний матеріал,     узагальнююча  таблиця «Види дієслова»  Епіграф до уроку:                     Ти постаєш в ясній обнові,                                                     Як пісня линеш, рідне слово,                                                     Ти наше…
Тема : Відокремлені обставини.  Мета : актуалізувати знання учнів про дієприслівник та дієприслівниковий    зворот ; розвивати навички правильної побудови речень з дієприслівниковим зворотом ; виховувати повагу до рідної землі. Тип уроку : вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник, роздатковий матеріал. Хід уроку І.Організаційний момент.  ІІ. Актуалізація опорних знань.   Вправа. Запишіть афоризми, вкажіть дієприслівники та дієприслівникові звороти. Поясніть значення висловів.   • Навчаючи інших, ми вчимося самі ( Сенека). • Говорити не думаючи – все одно, що стріляти не цілячись ( Сервантес). • Пробуджуючись від помилок, людина з новою силою тягнеться до істини ( Гете). • Читаючи гарних авторів, ми звикаємо…
  Тема:  «І благословен я був між золотим сонцем і зеленою землею…»  Мета:     розкрити причини, що спонукали письменника до написання      новели;                 підкреслити взаємозв’язок образів природи, музики та художнього    твору;                 виховувати в учнів почуття гармонії між людиною та природою;                 заохочувати до висловлення власних думок про сенс буття. Тип уроку:  урок - психологічне дослідження за новелою   М.Коцюбинського « Intermezzo» Обладнання: твори письменника, репродукції картин, аудіоматеріали.  Епіграф: Сонце! Я тобі вдячний.  Ти сієш у мою душу золотий   засів (М.Коцюбинський).    Перебіг уроку І.Мотивація навчальної діяльності( формування мотиваційно – вольової компетентності).     1.На дошці розміщена кольорова гама з тлумаченням психологічних…
„ Я народився і жив для добра та любові”. Творчий портрет О.П.Довженка. Мета уроку : поглибити знання учнів про життєвий і творчий   шлях О. Довженка ; розкрити талановиту, багату  натуру митця та ті джерела, що формували письмен ницький дар; виховувати повагу до української  культури. Обладнання : галерея фотографій сім’ї Довженка ; виставка творів. Тип уроку :    урок вивчення особистості письменника. Епіграф :                         Я належу людству...                                                                          О. Довженко  Перебіг уроку                                    І. Вступне слово вчителя.      „ Мабуть, зустріч з живим Мікеланджело не справила враження більшого, ніж те, що сталося після зустрічі з Довженком. Великість. Крилатість. Могуття духу.        Ось такими, певно,…
Сторінка 10 із 13