13 квітня 2021 року, на платформі "Зум" учителі української мови та літератури міста Тернополя працювали в " Інтерактивній школі сучасного вчителя".

 З метою налагодження співпраці середньої та вищої шкіл у царині мовно-літературної освіти, удосконалення професійної компетентності педагогів-словесників, утвердження й гармонізації демократичних принципів безперервної освіти, провідним спікером вебінару запрошено Ірину Шкіцьку, доктора філологічних наук, професора кафедри інформаційної діяльності Західноукраїнського національного університету.

 Доповідь професорки "Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів і вчителів в умовах інформаційного суспільства".була присвячена з’ясуванню причин низької навчально-пізнавальної активності сучасних школярів, пошуку зв’язку між зниженням інтересу до навчання і розвитком новітніх інформаційних технологій, інформаційним перевантаженням учнів, якістю навчальних програм і навчально-методичної літератури, особливостями навчальних завдань, політикою оцінювання результатів навчання школярів, підходами до викладання, низькою мотивованістю вчителів тощо.

Рекомендації, які дала доповідачка вчителям, передбачають активніше застосування індивідуального підходу до навчання учнів, прояв більшого ентузіазму до роботи, використання різних форм викладацької діяльності, дотримання принципів чесної та прозорої політики оцінювання результатів навчання учнів, мотивації їх до навчання. Запровадження практично орієнтованих академічних курсів, що сприяють розвитку емоційного інтелекту, установленню співпраці з кожним учнем, а також систематичне здійснення зворотного зв'язку з ним істотно посилять інтерес до навчання сучасного школяра.

Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу і професійна спільнота вчителів-словесників міста Тернополя висловлюють щиру вдячність доктору філологічних наук, професору кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету Ірирна Юріївні Шкіцькій за змістовну доповідь, конструктивні  поради і слушні рекомендації  та сподіваються на подальшу співпрацю в царині безперервної освіти педагогів.

Гапон Л.О., PhD, викладач  ТКМЦНОІМ, розповіла про нові ролі вчителя ХХІ століття і побудову індивідуальної траєкторії професійного розвитку вчителя-словесника, розкрила механізм   створення  позитивно-гармонійної «Я-концепції»  для самореалізації і самовдосконалення педагога.  
 
Для формування й удосконалення професійної компетентності  вчителям рекомендовано:
•спиратися саме на розвиток внутрішніх мотивів професійної діяльності, які пов’язані саме з інтересом до професійної діяльності, зі значимістю виконуваної роботи, зі свободою дій, можливістю реалізувати себе, а також розвивати свої вміння і здібності;
•ставити перед собою чітко сформульовані і досяжні цілі;
•адаптуватися до змін, що відбуваються;
•сформувати почуття власної гідності й адекватно оцінювати свої можливості;
•досягати поставлених цілей та аналізувати їх;
•професійно розвиватися і допомагати в цьому іншим;
• розвивати самомотивацію  професійної діяльності.
 
 
6 ківтня 2021 року відбувся вебінар для вчителів-словесників з теми "ІННОВАЦІЇ ДЕРЖСТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗНО-2021,  НОВОЇ РЕДАКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ: ПОШУК, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ". Спікер - Леся Гапон,PhD,ТКМЦНОІМ. Презентація - у вкладенні.
Висвітлено питання:
1.Розвиток ідей Нової української школи в Державному стандартібазовоїсередньоїосвіти.
2.Особливості реалізації мовно-літературної галузі в типовому навчальному плані.
3.Нова редакція Українського правопису: колізії імплементації.
4.Інновації ЗНО-2021 : завдання з відкритою формою відповіді.
Рекомендовані джерела
1.Держстандарт базової середньої освіти: https://cutt.ly/ucUmTLW
2.Наказ Міністерства освіти і науки України від19.02. 2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів ЗЗСО»:https://cutt.ly/JcUmcHB
3.Наказ УЦОЯО від 16.10.20 №177 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт ЗНО2021 року» :https://cutt.ly/mcUmhSz
4.Сертифікаційна робота з УМЛ ЗНО-2021 :https://cutt.ly/ocgq7o7
5.Оновлені сертифікаційні роботи з української мови та української мови і літератури. Презентація Оксани Данилейко: https://cutt.ly/gcf6PAN
6.Мовна освіта в умовах турбулентності : новий Український правопис і новий формат тесту ЗНО-2021 . Онлайн-лекція Василя Терещенка і Андрія Панченкова: https://www.facebook.com/sunbook.ua/videos/878512439661425
7.Онлайнова консультація Олександра Авраменка «Підготовка до ЗНО-2021»: https://cutt.ly/ucUolzm
8.Нова редакція Українськогоправопису(ПРАВИЛЬНА ВЕРСІЯ): https://cutt.ly/oco2JPY
9.Онлайнова лекція доктора філологічних наук Катерини Городенської «Новий «Український правопис»: рік потому»: https://cutt.ly/XcptZb2
10.Кодифікація норм нової редакції Українського правопису в процесі реалізації дистанційної освіти. Презентація Лесі Гапон :http://gapon.te.ua/neperervna-i-dystantsiyna-osvita-pedahohiv/dystantsiyna-osvita/materialy-vebinariv/item/1518-adprd
 

Концепція «Нової української школи» ставить нові завдання  перед усіма учасниками освітнього процесу. Одне з них - уміти оцінити навчальне заняття. Саме про це йшлося на вебінарі для українських філологів з теми "Критеріальні моделі оцінювання та самооцінювання уроків української мови та літератури", який відбувся 25 березня 2021 року на платформі "Зум" в рамка шостого транфер-містечка інноваційних можливостей. Спікер - Леся Гапон, PhD, ТКМЦНОІМ. Упродовж заняття висвітлено актуальні методичні засади уроку словесності, базові знання про аналіз і самоаналіз уроку, експертне оцінювання уроку. Особливу увагу спікерка звернула на особливості оцінювання уроку словесності. Слухачам запропоновано матрицю експертного оцінювання уроку, побудовану на універсальних параметрах з урахуванням вимог концепції НУШ

 

 

Четвер, 25 березня 2021 09:46

Графік курсів на квітень 2021 року

М_29_1 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах (8  год)

Гапон Леся Олексіївна

СЕРЕДА 7 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Гапон Леся Олексіївна

СЕРЕДА 28 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ЗПМ_29_2 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах (8 год)

Гапон Леся Олексіївна

ЧЕТВЕР 8 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Гапон Леся Олексіївна

ЧЕТВЕР 29 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ФФМ_16_1  Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (28 год)

Зарихта Ольга Володимирівна

ПОНЕДІЛОК 5 квітня 2021 Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

Гапон Леся Олексіївна

СЕРЕДА 14 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Гапон Леся Олексіївна

СЕРЕДА   21 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Зарихта Ольга Володимирівна

ПОНЕДІЛОК 26 квітня 2021 Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

ФФМ-16_2 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (28год)

Зарихта Ольга Володимирівна

ВІВТОРОК 6 квітня 2021 Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

Гапон Леся Олексіївна

ЧЕТВЕР   15 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Гапон Леся Олексіївна

ЧЕТВЕР   22 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Зарихта Ольга Володимирівна

ВІВТОРОК 27 квітня 2021 Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

22 березня 2021 року для вчителів української словесності проведено вебінар з теми  "Аналіз художнього твору на уроках словесності в аспекті компетентнісного підходу". Спікер - Гапон Л.О., PhD, ТКМЦНОІМ.

У процесі роботи висвітлено такі шляхи формування ключових компетентностей на уроках словесності.

 • реалізація діяльнісного підходу;
 • використання інтерактивних методів навчання;
 • інтегроване вивчення української літератури з предметами економічного,природничого циклу, курсами за вибором;
 • кластерні компетентнісно орієнтовані завдання;
 • аналіз та інтерпретація художніх текстів;
 • когнітивні гачки: особисті конструкти-еталони,інтелектуальні ресурси учнів.

    12 березня 2021 року а платформі "Зум" відбувся  вебінар з теми "Е-оцінювання, самооцінювання   учнів на уроках української мови й літератури". Про види і форми оцінювання,особливості електронного оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання на уроках української мови й літератури. розповіла Гапон Л.О., PhD, ТКМЦНОІМ.  Учитель словесності ТЗОШ№4, "старший учитель" Семенець Г.В. висвітлила тему " Формування інформаційно-цифрової компетентності шляхом упровадження медіаосвіти на уроках української мови та літератури".

       Навчальні відео для створення тестів

Ідеї для самооцінювання

1. Емоджи. Учні  повинні заповнити роздрукований робочий аркуш (або онлайн), окресливши один з запропонованих емоджи. Наприклад, щасливе обличчя – я вмію, замислене обличчя – я не все розумію, заплаканий смайлик – мені потрібні додаткові роз'яснення. 

2. Зелений, жовтий, червоний На робочому аркуші заплануйте клітинку, яку учні мають розфарбувати. Обирати колір слід відповідно до того, наскільки учень зрозумів  матеріалу уроку: зелений - я розумію, я можу це зробити сам і навіть пояснити іншим; жовтий - мені потрібно трохи більше пояснень; червоний - я не розумію. Або видайте всім по три картки і проведіть оцінювання за допомогою карток. Так ви побачите, наприклад, яку тему слід повторити ще раз. Або з'ясуєте, яким учням в яких питаннях потрібна допомога. Ще можна розподілити учнів на групи: зелені - ті, хто повністю зрозумів нову тему, червоні - ті, хто не зовсім , зелені -  ті,  зовсім не зрозумів. Зеленій групі запропонуйте додаткові завдання з теми. Жовтій дайте завдання середньої складності, червоній поясніть тему ще раз і дайте прості завдання. Ще одна ідея для інтерактиву на уроці – хай ті, хто зрозумів тему, пояснять її тим, хто її не опанував на достатньому рівні.

3. Анкета самооцінювання або рефлексія. Складіть перелік питань для самооцінювання. Для молодших школярів їх можна повісити на стіну. Для середньої і старшої школи використайте  QR-код

4. Селфі. Якщо вже учні так прив’язані до своїх телефонів, дозвольте їм використати гаджет як інструмент самооцінки. Хай на селфі вони покажуть таку емоцію, яка б відображала, як вони почуваються на уроці, чи все зрозуміли, чи ще мають якісь питання. Усі селфі надсилаються вчителеві, який виводить фото на проектор і надає кожному 10 секунд пояснити селфі. Далі вчитель вирішує, чи потрібне повторення, чи можна давати нову тему.

5. Інстаграм-історія. Дивлячись сторіз в Інстаграмі можна зробити висновки, як пройшов день у людини. Запропонуйте учням намалювати чи схематично записати сторіз уроку. Тобто зафіксувати основні моменти. Це і для вчителя буде дуже інформативно, подивитися, що саме запам'яталося з активностей на уроці. 

6. Твіт уроку. Вміння стисло визначити основну ідею може знадобиться будь-де. Запропонуйте учням дати відповіді на ці питання в межах 140 символів (як у твітері). Хай також придумають хештеги. Про що ви дізналися сьогодні? Що найбільше вразило? Що найбільтше зацікавило?

Розпочали навчання дві групи ФФМ-16 з теми "Актуальні аспекти викладання української літератури в НУШ" . Учителі опрацьовуватимуть найновіші методики викладання, визначатимуть самоцінність індивідуального досвіду дитини в спілкуванні з художнім текстом, продукуватимуть стратегії сучасної методики викладання української літератури,  її екзистенціально-діалогічний та процесуально-діяльнісний аспекти.

Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (28 годин)

Гапон Леся Олексіївна

Зарихта Ольга Володимирівна

ФФМ_16_1  
Пенкальська Руслана ЗЗСО 14

СЕРЕДА 10 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

СЕРЕДА 17 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ВІВТОРОК 30 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ПОНЕДІЛОК 5 квітня 2021

Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

СЕРЕДА 14 квітня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

СЕРЕДА 21 квітня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ПОНЕДІЛОК 26 квітня 2021

Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

Сольник Наталія ЗЗСО 14
Максим'як Софія ЗЗСО 14
Шеремет Наталія ЗЗСО 14
Злепко Катерина ЗДО 14
Копко Валентина ЗЗСО 4
Антонів Юлія ЗЗСО 10
Волинець Галина ЗЗСО 10
Кадило Людмила ЗЗСО 10
Пилявська Любов ЗЗСО 10
Тимофієнко  Наталія ЗЗСО 11
Демида                   Катерина                 ЗЗСО 11
Дика                     Надія                   ЗЗСО 11
Кавецька                 Світлана                 ЗЗСО 11
Луценко                 Алла                     ЗЗСО 11
Марчук                   Ольга                   ЗЗСО 11
Матуш                   Рома                     ЗЗСО 11
Мацек                   Світлана                 ЗЗСО 11
Перейма Людмила ЗЗСО 11
Дідук Галина ЗЗСО 13
Фурман Ганна ЗЗСО 13
Бубняк Галина ЗЗСО 16
Січкоріз Валентина ЗЗСО 16
Гурська Наталія ЗЗСО 18
Жизномірська Ірина ЗЗСО 18
Когут Світлана ЗЗСО 18
Лабінська Марія ЗЗСО 18
Мудеревич Лілія ЗЗСО 18
Пилипчук Світлана ЗЗСО 18
Чикенда Надія ЗЗСО 18
Бойко Оксана ЗЗСО 19
Бутрин Галина ЗЗСО 19
Дрозд Ольга ЗЗСО 19
Скушка Олеся ЗЗСО 19
Федорович Галина ЗЗСО 19
Ходякова Тетяна ЗЗСО 19
ФФМ-16_2
Кобилянська Галина ЗЗСО 22

ПОНЕДІЛОК 15 березня 2021

Початок о 15.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ЧЕТВЕР 18 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

СЕРЕДА 31 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ВІВТОРОК 6 квітня 2021

Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

ЧЕТВЕР 15 квітня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ЧЕТВЕР 22 квітня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ВІВТОРОК 27 квітня 2021

Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

Лозинська Ірина ЗЗСО 22
Марункевич Наталія ЗЗСО 22
Пиріг Анна ЗЗСО 22
Сеник   Любов ЗЗСО 22
Стасіна Надія ЗЗСО 22
Чернецька Олена ЗЗСО 22
Галенда Галина ЗЗСО 25
Олійник Людмила ЗЗСО 25
Антонів Ірина ЗЗСО 27
Бойко Галина ЗЗСО 27
Вальчак Ганна ЗЗСО 27
Когут Валентина ЗЗСО 27
Мойсеєва Юлія ЗЗСО 27
Намака Наталія ЗЗСО 27
Сава Ірина ЗЗСО 27
Смертіна Олена ЗЗСО 27
Курус Ірина ЗЗСО 27
Заїка Лідія ЗЗСО Курівці
Бурич Марія ЗЗСО Чернихів
Кошин Любов ЗЗСО Чернихів
Мельничук Лілія ЗЗСО Чернихів
Безкоровайна Марія Галколедж
Щерба Зоряна Галколедж
Скочинська Галина ВПУ 4
Горішня Галина ТУГ
Гарматюк Любов ТУГ
Ярмолик Оксана ТГ 30
Простакова Наталія ТПЛСП
Гунтик Ольга ТСШ 3
Береза Людмила ТСШ 7
Луканюк Марія ТСШ 7
Пошпур Марія ТСШ 7
Чорна Юлія ТСШ 7
Злепко Галина ТСШ 17
Куземко Наталія ТШЛ 6
Глотова Катерина ТШЛ 9
Лучко Олександра ТШЛ 9

 

29. Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах Гапон Леся Олексіївна 8
ЗПМ_29_1   заклад e-mail
 1. Бабіна
Марія ЗЗСО 4


СЕРЕДА 7 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

СЕРЕДА 28 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

 1. Демчук
Тетяна ЗЗСО 4
 1. Лапчук
Інна ЗЗСО 4
 1. Максимів
Тетяна ЗЗСО 4
 1. Мастиляк
Віта ЗЗСО 4
 1. Пронкевич
Мар'яна ЗЗСО 4
 1. Лазарук
Юлія ЗЗСО 4
 1. Базюк
Юлія ЗЗСО 8
 1. Беднарчук
Марія ЗЗСО 8
 1. Гуарніері
Соломія ЗЗСО 8
 1. Івашків
Галина ЗЗСО 8
 1. Мотовільчик
Світлана ЗЗСО 8
 1. Олійник
Олена ЗЗСО 8
 1. Якимишин
Тарас ЗЗСО 13
 1. Аксак
Олена ЗЗСО 13
 1. Антонюк
Наталія ЗЗСО 13
 1. Веприк
Галина ЗЗСО 13
 1. Вербицька
Софія ЗЗСО 13
 1. Вислоцька
Надія ЗЗСО 13
 1. Вишневська
Алла ЗЗСО 13
 1. Вовк
Віра ЗЗСО 13
 1. Галанець
Оксана ЗЗСО 13
 1. Дідич
Оксана ЗЗСО 13
 1. Керничний
Богдан ЗЗСО 13
 1. Павшок
Галина ЗЗСО 13
 1. Січкарик
Ірина ЗЗСО 13
 1. Човник
Ярослав ЗЗСО 13
 1. Липовецька
Юстина ЗЗСО 13
 1. Костюк
Любов  
 1. Анцібор
Наталія ТШЛ 6
 1. Холодняк
Наталія ТШЛ 6
 1. Очеретнюк
Ірина ЗЗСО 16
 1. Сидор
Надія Гармонія
ЗПМ 29_2      
 1. Зелінка
Уляна ЗЗСО 14

ЧЕТВЕР 8 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj


ЧЕТВЕР 29 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

 1. Серкіз
Людмила ЗЗСО 14
 1. Богдан
Юлія ЗЗСО 14
 1. Струнь
Ольга ЗЗСО 18
 1. Бодасюк
Надія ЗЗСО 20
 1. Видойник
Михайло ЗЗСО 20
 1. Мацієвський 
Василь ЗЗСО 28
 1. Сімкова
Марія ЗЗСО 28
 1. Матвійко
Наталія ЗЗСО Курівці
 1. Демчук
Інна ЗЗСО Курівці
 1. Заяць
Ігор ЗЗСО Чернихів
 1. Микитів
Людмила ТПЛСП
 1. Простакова
Наталія ТПЛСП
 1. Василенко
Лілія ТПЛСП
 1. Шандрук
Тетяна ТПЛСП
 1. Клапоущак
Ігор ТПЛСП
 1. Козбур
Руслана ТПЛСП
 1. Козбур
Анастасія ТПЛСП
 1. Орлова
Наталія ТСШ 3
 1. Пільгун
Світлана ТСШ 3
 1. Штокало
Марія ТСШ 3
 1. Гарбузяк
Світлана ТСШ 7
 1. Вороняк
Тетяна ТСШ 29
 1. Гуменна
Ірина ТСШ 29
 1. Миколів
Лариса ТСШ 29
 1. Оберлейтнер
Ольга ТСШ 29
 1. Петришин
Лілія ТСШ 29
 1. Похила
Лілія ТСШ 29
 1. Чіпак
Олександра ТСШ 29
 1. Козбур
Галина ТТЛ
 1. Ситник
Ірина ТТЛ
 1. Секелик
Наталія Л 21 СМШ
Четвер, 04 березня 2021 16:47

Успішно завершили навчання

Успішно завершили навчання три групи ЗПМ-28 з теми "Мовна комунікація в педагогічній діяльності". Учасники здобули знання із прагмалінгвістики про найважливіші аспекти сучасної мовної комунікації в освітньому дискурсі; удосконалили комунікативну компетентність.

Упровадження цифрових технологій в освітній процес сприяє підвищенню якості навчання. 24 лютого 2021 року на платформі "Зум" відбувся вебінар для вчителів української мови й літератури з теми "Створення інноваційного контенту в інтернет-мережі для оцінювання та самооцінювання учнів". Спікерки: Гапон Л.О., Зварич Н.О.  На вебінарі обговорили шляхи ефективного використання  ресурсів інтернет-мережі для організації дистанційного навчання, види дистанційних завдань для оцінювання й самооцінювання учнів, можливості платформ  «Moodle» і  «LearningApps».

 
Сторінка 1 із 5