№  Тема  Дата Початок  Платформа  Спікер 1. Валіза українського філолога на початок 2020-2021 н.р. 18.08.2020 14.00  Zoom Гапон Л.О. 2. Робота з медіатекстом на уроках УМЛ  14.09.2020 14.30 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj   Гапон Л.О. 4. Особливості мовно-літературної освіти в епоху дигіталізації 27 10.2020 15.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ КУРСИ  1 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 02 червня Поч. о 10.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj  2 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 04 червня Поч. о 10.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj  3 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 09 червня Поч. о 10.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj  4 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 11 червня Поч. о 10.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj  5 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 травня Поч. о 10.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ Методичні заходи № з/п Вебінари для вчителів української мови й літератури Термін Для участі у вебінарі зайдіть за 10- 15 хв до початку у вебінарну кімнату за покликанням 1. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя в умовах дистанційного навчання  6.05.2020 поч 12.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj 2. Оцінювання учнів (поточне і формувальне, підсумкове; у синхронному й асинхронному режимах) в умовах дистанційного навчання  11.05.2020 поч 12.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj 3 Формування читацької грамотності в умовах дистанційного навчання 14.05.2020 поч о 12.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj 4 T-mistechko #4.Оцінювання рівнів сформованості компетентностей учнів основної школи (для вчителів УМЛ) 19 травня Поч. о 12.00 Поч. о 14.00 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj…