14 жовтня 2020 року для вчителів української мови й літератури проведено вебінар з теми "Робота з медіатекстом на уроках української мови й літератури". Для педагогів висвітлено питання: 1.Читацька грамотність PISA . 2.Критичне читання. 3.Різновиди текстів. 4.Особливості медіатекстів. 5.Види роботи з медіатекстами. Зпропоновано типи завдань і текстів.
18.08.2020 року відбувся вебінар для вчителів УМЛ з теми "Філологічна валіза українського словесника на початок 2020/2021 навчального року". АКТУАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ У процесі роботи обговорили такі питання: Коригувальне навчання. Календарне планування з УМЛ на 2020/2021 н.р. Ведення зошитів, журналів. ЗНО 2021. РISA : читацька грамотність. Змішане і дистанційне навчання. Метожичні рекомендації стосовно викладання УМЛ у 2020-2021 н.р.
"Зміна освітнього середовища –  це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання," - йдеться в засадничих документах МОНУ. Саме це на платформі  MyOwnConference обговорювали вчителі української мови й літератури - учасники вебінару "Створення нового освітнього середовища  в умовах очного та дистанційного навчання" 22 травня 2020 року. Спікер - Л.О.Гапон, PhD, методист ТКМЦНОІМ. Особливу увагу учасники заходу приділили  методичним аспектам створення сприятливого середовища засобами педагогіки партнерства, особливостям ефективного педагогічного спілкування. Жваве зцікавлення викликали "Пазли очного та дистанційного уроку", запропоновані методистом для практичного використання. З презентацією можна ознайомитися, завантаживши прикріплення.  
19.05.2020 на платформі MyOwnConference організовано роботу в підлокації «Учителі української мови й літератури» (Гапон Л.О., PhD, методист ТКМЦНОІМ). У процесі роботи розглянуто проблему оцінювання рівня сформованості компетентностей на уроках української словесності. Вказано, що оцінювання компетентностей має вимірювати як когнітивні (знання, уміння), так і некогнітивні елементи   (досвід діяльності, ціннісне ставлення) компетентності. Зазначено, що діяльнісну складову компетентностей (досвід діяльності, ціннісне ставлення) неможливо оцінити інструментарієм, орієнтованим на відтворення знань. Тож значну увагу приділено вивченню практичного інструментарію комплексного оцінювання рівнів сформованості компетентностей на уроках української мови й літератури. Запропоновано, зокрема, використовувати продуктивні завдання на основі тексту, компетентнісно зорієнтовані завдання та комплексні компетентнісно зорієнтовані задачі.…
14 жовтня 2020 року вчителі української мови й літератури працювали над темою  "Формування читацької грамотності в  умовах дистанційного навчання". Заняття відбулося на платформі MyOwnConference. Серед актуальних питань для обговорення: читацька грамотність як ключова  компетентність;. технології міжнародного оцінювання якості освіти PISA; цифрові методи організації читацької діяльності.Розглянули можливість створення й використання в інтернет-мережі коплесних компетентнісних завдань з української мови й літератури.Опрацювали методики візуалізації Ж.Клименко, вправиО.Горошкіної в LearningApps, творчі завдання зі збірника "Компетентності літератури" Д.Дроздовського, метод "Розповідь  з використанням ІКТ" О.Ніколенко.Презентацію можна переглянути, завантаживши прикріплення.  Додатково: Вправи з української мови https://padlet.com/larusabilavska/ad7vgrd25m0a?fbclid=IwAR24Z2_-L8S8oRBDjc00SQuEzmgwS-KxfaAQFm0JRafGdL5P-8bpe4MhqhI Тест : чи правильно Ви говорите? https://mamabook.com.ua/onlinetest/test-chi-pravilno-vi-govorite-ukrainskoyu/ Тест ЗНО: упізнайте видатних діячів…
11 травня 2020 року відбувся вебінар для вчителів української мови й літератури з теми "Оцінювання учнів (поточне і формувальне, підсумкове; у синхронному й асинхронному режимах) в умовах дистанційного навчання". Спікер - Гапон Л.О. На вебінарі було висвітлено такі питання: 1. Про закінчення 2019-2020 н.р. 2. Про види оцінювання навчальних досягнень. 3. Про формувальне і підсумкове оцінювання. 4. Про формувальне і поточне оцінювання. 5. Про підсумкове оцінювання в синхронному та асинхронному режимах. Методичні рекомендації викладено в презентації, з матеріалами якої можна ознайомитися, завантаживши прикріпення.
Сьогодні, 6 травня 2020 року, для вчителів української мови проведено вебінар з теми "Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя в умовах дистанційного навчання". Спікер - Гапон Л.О. Упродовж роботи було висвітлено такі питання: організація дистанційного навчання, оцінювання в умовах дистанційного навчання, мовнна практика в інтернет-мережі, основні тенденції та перспективи лінводидактики в умовах дистанційного навчання. Дякую всім учасникам! Для тих, хто хоче ознайомитися із матеріалами, у завантаженях подано презентацію. Успіхів!