22.01.2020  для вчителів української та іноземних мов  на платформі "Зум" в рамках діяльності інтегрованої кафедри "Лінгва" проведено онлайн-навчання з теми  "Використання можливостей цифрових додатків для формування діяльнісно-комунікативної компетентності учнів на уроках мови". Про словоцентричний аспект педагогічної взаємодії  учня і вчителя в інтернет-просторі  та про кодифікацію норм нової редакції Українського правопису в процесі реалізації дистанційної освіти розповіла Гапон Л.О. (ТКМЦНОІМ). Ефективне використання вебдодатків “Quizlet”, “Flipgrid” для викладання мови продемонструвала  Турчин О.М.(ТКМЦНОІМ). Про практику візуалізації мовних явищ з допомогою інтерактивної дошки «Padlet» йшлося у виступі  Слотюк О.В. (ТНВК ШКПЙС).  Корисні ресеурси: Електронна версія нового Українського правопису (авторизоване повне видання з уточненнями) http://www.inmo.org.ua/assets/files/2021/ukr.-pravopys-2019_2.pdf Особливості онлайнового спілкування https://cutt.ly/mjZIA16 Термінолексика  (переклад з…
  Переосмислення соціальної і професійної місії вчителя української мови і літератури актуалізує необхідність модернізації теоретичних і методологічних засад розвитку його педагогічної майстерності. 22 грудня 2020 року для вчителів-словесників проведено вебінар з теми "4 «С» сучасного вчителя-словесника: креативність (creativity), критичне мислення (critical thinking), комунікація (communication), командна праця (сollaboration)", на якому було висвітлено такі питання, як: функціональний образ і професійні риси сучасного вчителя-словесника; креативність як основа методичної творчості;  критичне мислення у сфері професійного зростання вчителя-словесника; кооперація в роботі вчителя-словесника, участь у професійних спільнотах; комунікація в професійній діяльності. Спікерака - Леся Гапон, PhD, викладач ТКМЦНОІМ.
16 грудня  2020 року відбувся вебінар для вчителів-словесників з теми "ДИДАКТИЧНА ТРІАДА І ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ." Спікерка - Гапон Л.О., PhD. На вебінарі йшлося про урок літератури як урок формування компетентностей Нової української школи. Висвітлено роль ігрових прийомів для формування компетентностей, наведено приклади використання низки інноваційних прийомів:  «психодрама», зміна наративної позиції, рольове розповідання, інсценізація,  «фокфікшн»,  метальна карта. Значну увагу спікерка приділила  прийомам біографічного педагогічного сторителінгу та формам згорнутих дискусій на уроках літератури.  
У сучасному світі практично не залишилося жодної сфери діяльності людського суспільства, яка не була б охоплена інтернетом.  З появою комп'ютера і глобальної мережі, традиційні методи навчання поступово стали відходити на другий план, поступаючись місцем новим комп'ютерним технологіям, а саме – як мультимедійним технологіям.Тож 11 грудня 2020 року для вчителів української мови й літератури проведено вебінар з теми "Особливості мовно-літературної освіти в епоху дигіталізації". Учителі онайомилися з інтернет-ресурсами, які дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і поєднувати їх у різних комбінаціях, допомагають глибше усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують можливість обліку провідної репрезентативної системи, реалізацію…
Траєкторія розвитку фахової компетентності вчителя української мови й літератури мови – це шлях, яким рухається педагог з метою незворотної, спрямованої, закономірної зміни своїх знань, умінь, навичок, цінностей, ставлення та досвіду. Для визначення та коригування траєкторії необхідно володіти інструментами самооцінювання і взаємооцінювання.  22 жовтня 2020 року в рамках роботи трансфер-містечка інноваційних можливостей №5   на платформі "Зум" відбулося фахове інтернет-навчання українських філологів  у підлокації "Лінгводидактична." Спікер - Гапон Л.О., PhD, викладач ТКМЦНОІМ. Учасники - 100 вчителів-словесників. Педагоги опрацювали базові  документи для  самоаналізу та   самооцінки   свого професійного розвитку. Як інструменти самооцінювання і взаємооцінювання розглянули рамки професійного розвитку, портфоліо, опрацювали структуру самоаналізу й експертної оцінки…
14 вересня 2020 року для вчителів української мови й літератури проведено вебінар з теми "Робота з медіатекстом на уроках української мови й літератури". Для педагогів висвітлено питання: 1.Читацька грамотність PISA . 2.Критичне читання. 3.Різновиди текстів. 4.Особливості медіатекстів. 5.Види роботи з медіатекстами. Зпропоновано типи завдань і текстів.
18.08.2020 року відбувся вебінар для вчителів УМЛ з теми "Філологічна валіза українського словесника на початок 2020/2021 навчального року". АКТУАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ У процесі роботи обговорили такі питання: Коригувальне навчання. Календарне планування з УМЛ на 2020/2021 н.р. Ведення зошитів, журналів. ЗНО 2021. РISA : читацька грамотність. Змішане і дистанційне навчання. Метожичні рекомендації стосовно викладання УМЛ у 2020-2021 н.р.
"Зміна освітнього середовища –  це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання," - йдеться в засадничих документах МОНУ. Саме це на платформі  MyOwnConference обговорювали вчителі української мови й літератури - учасники вебінару "Створення нового освітнього середовища  в умовах очного та дистанційного навчання" 22 травня 2020 року. Спікер - Л.О.Гапон, PhD, методист ТКМЦНОІМ. Особливу увагу учасники заходу приділили  методичним аспектам створення сприятливого середовища засобами педагогіки партнерства, особливостям ефективного педагогічного спілкування. Жваве зцікавлення викликали "Пазли очного та дистанційного уроку", запропоновані методистом для практичного використання. З презентацією можна ознайомитися, завантаживши прикріплення.