Група ЗПМ 28_3, до складу якої входили креативні, активні, творчі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, завершила онлайн-навчання з курсу "Мовна комунікація в педагогічній діяльності". Під час навчальних занять, які відбувалися на платформі MyOwnConference, педагоги вивчали закони спілкування, особливості інтернет-спілкування, ознайомилися зі змінами в новій редакції Українського правопису, вчилися дотримуватися орфоепічних, орфографічних, лексичних, лексико-фразеологічних, морфологічних та синтаксичних норм у професійному спілкуванні. На імейли слухачів надіслано добірку фахових матеріалів. 
 Про інтерпретацію літературного твору на уроках позакласного читання та на уроках літератури рідного краю говорили олайн. Група ФФМ_15 успішно закінчила курсову підготовку на платформі MyOwnConference.          
ПРОГРАМА КУРСУ «МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ» Пояснювальна записка Актуальність курсу.Динамічні трансформації, що відбуваються в сучасному суспільстві, нова філософія освіти, утвердження у свідомості громадян раціональних світоглядних орієнтирів та оновлення всіх сфер діяльності людини зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності вчителів, зокрема фахівців-філологів. Нові етапи в розвитку системи мовної освіти зумовлені потребами суспільства та змінами в розвитку освітньої парадигми. Зміни стратегії й тактик мовної освіти, відбиті в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державному стандарті початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р.…
Середа, 26 лютого 2020 14:45

ГРАФІК КУРСІВ 2019-2020

    Шифр Тема К-ть годин Терміни Місце проведення ЗПМ_28_ Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 25.09. 2019 02.10. 2019 09.10.2019 16.10.2019 ТКМЦНОІМ ФФМ_16_ Актуальні проблем методики викладання української літератури в НУШ 28 16.09.2019 23.09.2019 21.10.2019 28.10.2019 04.11.2019 21.11.2019 16.12.2019 23.12.2019 ТКМЦНОІМ ЗПМ_28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 02.06. 2020 04.06.2020 09.06. 2020 11.06.2020 16.06.2020 My Оwn Conference ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 20-21.01.2020 10-11.02.2020 17.02.2020 ТКМЦ ЗПМ_28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 12.05.2020 13.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 23.05.2020 My OwnConference ФФМ_15 Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання 8 08.05.2020 15.05.2020…
Програма курсу Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання (8год) Пояснювальна записка           У добу масової «диджиталізації», коли книга втрачає своє призначення, а телебачення йІнтернет створюють в ілюзію повноцінного еквівалента, повної компенсації художнього твору, актуальність проблеми організовування та проведення уроків позакласного читання, зокрема уроків літератури рідного краю, в рамках вивчення української літератури восновній і старшій школі зумовлена низкою чинників важко недооцінити. Адже саме впідлітковому віці відбувається становлення особистості учня, формування його стійких світоглядних позицій, а виховання читацької активності – це одночасно виховання громадянина в широкому значенні цього слова.           На думку багатьох учених-методистів, уроки позакласного…
Програма курсу Методика викладання української літератури в контексті впровадження концепції «Нова українська школа» (28 год) Пояснювальна записка В умовах інформаційного полікультурного простору стала особливо важливою суспільна роль учителів української мови і літератури, істотно підвищились вимоги до якісного рівня їхньої професійної підготовки. З огляду на динамічний розвиток сучасного літературно-мистецького процесу, зміщення акцентів у системі цінностей людства, оновлення літературознавчої науки, що породжують необхідність зміни технологій вивчення української літератури, зросла значущість літературознавчої компетентності в професійно-особистісній структурі педагога-філолога. Відтак у просторі післядипломної освіти словесників виникає проблема реформування літературознавчої та оновлення методичної підготовки на засадах компетентнісного підходу. У курсі викладено й систематизовано наукові ідеї, поодиноко запропоновані в наукових…
Понеділок, 20 січня 2020 13:51

Курси-2020

Програма «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників» № пп Назва спецкурсу Автор, викладач Години 28. Мовна комунікація в педагогічній діяльності Гапон Леся Олексіївна 18 ЗПМ 28_1  червень 2020      Козак Ольга  ТСШ№7 Штепа Оксана ЗЗСО 28 Марусяк Марія ТСШ 29 Федак Юлія ТСШ 29 Паньків Валентина ЗЗСО 28 Дика Надія ЗЗСО 11 Кавецька Світлана ЗЗСО 11 Марчук Ольга ЗЗСО 11 Дудяк Олександра ЗЗСО 19 Бойко Оксана ЗЗСО 19 Ковальчук Леся ЗЗСО 19 Федорович Галина ЗЗСО 19 Скушка Олеся ЗЗСО 19 Бей Галина ЗЗСО 26 Бережинська Антоніна ЗЗСО 26 Іваник Галина ЗЗСО 26 Іордан Леся ЗЗСО 26 Кавецька…
Четвер, 05 грудня 2019 09:08

Успішний старт

У вересні 2019 року успішно розпочали навчання перші групи філологів у системі курсової перепідготовки ТКМЦНОІМ: група з вивчення актуальних проблем сучасної методики викладання літератури та група з вивчення мовної комунікації в педагогічній діяльності.Умови навчання чудові. Заняття творчі, активні, креативні, атмосферні. Викладачі - Леся Гапон, Руслана Петрокушин, Ольга Зарихта.