16. Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі Графік, покликання ФФМ-16_2   Палкова Зоряна ЗЗСО 23 Гапон Леся Олексіївна https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj 16.09.2020 Зарихта Ольга Володимирівна https://meet.google.com/xjy-gbss-wme 17.09.2020 08.10.2020 22.10.2020 05.11.2020 19.11.2020 Гапон Леся Олексіївна https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj 08.12.2020 Початок щоразу о 14.30 Заходити десь о 14.20 в день проведення занять за покликанням, вказаним під прізвищем викладача   Кліщ Марія ЗЗСО 23   Лисевич Любов ЗЗСО 23   Пилипишин Ганна ЗЗСО 23   Тарасюк Лариса ЗЗСО 23   Яськів Галина ЗЗСО 14   Давида Ольга ЗЗСО 14   Лебедєва Тетяна ЗЗСО 14   Мричко Галина ЗЗСО 14   Ващак Лілія ТСШ…
Група ФФМ 17_1 розпочала вивчення актуальних аспектів лінгвометодики. Мета курсу - розширити та поглибити знання філологів у царині лінгвометодики й лінгводидактики з урахуванням суспільних і педагогічних вимог, висвітлити актуальні стратегії впровадження мовно-риторичної освіти в умовах становлення нової української школи.
Середа, 16 вересня 2020 16:25

Група ФФМ_16_2 розпочала роботу

16 вересня розпочала роботу група ФФМ_16_2 Тема "Актуальні проблеми методики викладання української літератури в НУШ". У процесі роботи буде порушено методичні проблеми викладання української літератури : 1.Психологічні особливості сприймання художнього слова учнями і спосіб їх урахування в учительській роботі. 2.Педагогічні принципи викладання літератури. 3.Фахова підготовка вчителя. 4.Методи і прийоми викладання. 5.Інноваційні педагогічні технології у проекції на вивчення літератури. 6.Сучасні вимоги до уроку української літератури. 7.Типи уроків. 8.Специфіка викладання окремих розділів літературної освіти: біографії письменника, позакласного читання, літератури рідного краю, з’ясування теоретико-літературних понять тощо. 9.Організування сприймання учнями художнього тексту і його шкільний літературознавчий аналіз, особливості вивчення жанрової специфіки твору. 10.Розвиток усного…
Група ЗПМ 28_3, до складу якої входили креативні, активні, творчі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, завершила онлайн-навчання з курсу "Мовна комунікація в педагогічній діяльності". Під час навчальних занять, які відбувалися на платформі MyOwnConference, педагоги вивчали закони спілкування, особливості інтернет-спілкування, ознайомилися зі змінами в новій редакції Українського правопису, вчилися дотримуватися орфоепічних, орфографічних, лексичних, лексико-фразеологічних, морфологічних та синтаксичних норм у професійному спілкуванні. На імейли слухачів надіслано добірку фахових матеріалів. 
 Про інтерпретацію літературного твору на уроках позакласного читання та на уроках літератури рідного краю говорили олайн. Група ФФМ_15 успішно закінчила курсову підготовку на платформі MyOwnConference.          
ПРОГРАМА КУРСУ «МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ» Пояснювальна записка Актуальність курсу.Динамічні трансформації, що відбуваються в сучасному суспільстві, нова філософія освіти, утвердження у свідомості громадян раціональних світоглядних орієнтирів та оновлення всіх сфер діяльності людини зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності вчителів, зокрема фахівців-філологів. Нові етапи в розвитку системи мовної освіти зумовлені потребами суспільства та змінами в розвитку освітньої парадигми. Зміни стратегії й тактик мовної освіти, відбиті в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державному стандарті початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р.…
Середа, 26 лютого 2020 14:45

ГРАФІКИ КУРСІВ 2019-2020

    Шифр Тема К-ть годин Терміни Місце проведення ЗПМ_28_ Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 25.09. 2019 02.10. 2019 09.10.2019 16.10.2019 ТКМЦНОІМ ФФМ_16_ Актуальні проблем методики викладання української літератури в НУШ 28 16.09.2019 23.09.2019 21.10.2019 28.10.2019 04.11.2019 21.11.2019 16.12.2019 23.12.2019 ТКМЦНОІМ ЗПМ_28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 02.06. 2020 04.06.2020 09.06. 2020 11.06.2020 18.06.2020 My Оwn Conference ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 20-21.01.2020 10-11.02.2020 17.02.2020 ТКМЦ ЗПМ_28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 12.05.2020 13.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 23.05.2020 My OwnConference ФФМ_15 Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання 8 08.05.2020 15.05.2020…
Програма курсу Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання (8год) Пояснювальна записка           У добу масової «диджиталізації», коли книга втрачає своє призначення, а телебачення йІнтернет створюють в ілюзію повноцінного еквівалента, повної компенсації художнього твору, актуальність проблеми організовування та проведення уроків позакласного читання, зокрема уроків літератури рідного краю, в рамках вивчення української літератури восновній і старшій школі зумовлена низкою чинників важко недооцінити. Адже саме впідлітковому віці відбувається становлення особистості учня, формування його стійких світоглядних позицій, а виховання читацької активності – це одночасно виховання громадянина в широкому значенні цього слова.           На думку багатьох учених-методистів, уроки позакласного…