Середа, 16 вересня 2020 16:25

Група ФФМ_16_2 розпочала роботу

16 вересня розпочала роботу група ФФМ_16_2 Тема "Актуальні проблеми методики викладання української літератури в НУШ".

У процесі роботи буде порушено методичні проблеми викладання української літератури :

1.Психологічні особливості сприймання художнього слова учнями і спосіб їх урахування в учительській роботі.
2.Педагогічні принципи викладання літератури.
3.Фахова підготовка вчителя.
4.Методи і прийоми викладання.
5.Інноваційні педагогічні технології у проекції на вивчення літератури.
6.Сучасні вимоги до уроку української літератури.
7.Типи уроків.
8.Специфіка викладання окремих розділів літературної освіти: біографії письменника, позакласного читання, літератури рідного краю, з’ясування теоретико-літературних понять тощо.
9.Організування сприймання учнями художнього тексту і його шкільний літературознавчий аналіз, особливості вивчення жанрової специфіки твору.
10.Розвиток усного і писемного мовлення дітей, їхніх творчих здібностей.

 

Прочитано 112 разів