ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ
КУРСИ
 1 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

02 червня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 2 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

04 червня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 3 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

09 червня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 4 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

11 червня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 5 ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

18 травня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Група ЗПМ 28_3, до складу якої входили креативні, активні, творчі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, завершила онлайн-навчання з курсу "Мовна комунікація в педагогічній діяльності". Під час навчальних занять, які відбувалися на платформі MyOwnConference, педагоги вивчали закони спілкування, особливості інтернет-спілкування, ознайомилися зі змінами в новій редакції Українського правопису, вчилися дотримуватися орфоепічних, орфографічних, лексичних, лексико-фразеологічних, морфологічних та синтаксичних норм у професійному спілкуванні. На імейли слухачів надіслано добірку фахових матеріалів. 

"Зміна освітнього середовища –  це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання," - йдеться в засадничих документах МОНУ. Саме це на платформі  MyOwnConference обговорювали вчителі української мови й літератури - учасники вебінару "Створення нового освітнього середовища  в умовах очного та дистанційного навчання" 22 травня 2020 року. Спікер - Л.О.Гапон, PhD, методист ТКМЦНОІМ. Особливу увагу учасники заходу приділили  методичним аспектам створення сприятливого середовища засобами педагогіки партнерства, особливостям ефективного педагогічного спілкування. Жваве зцікавлення викликали "Пазли очного та дистанційного уроку", запропоновані методистом для практичного використання. З презентацією можна ознайомитися, завантаживши прикріплення.

 

19.05.2020 на платформі MyOwnConference організовано роботу в підлокації «Учителі української мови й літератури» (Гапон Л.О., PhD, методист ТКМЦНОІМ). У процесі роботи розглянуто проблему оцінювання рівня сформованості компетентностей на уроках української словесності. Вказано, що оцінювання компетентностей має вимірювати як когнітивні (знання, уміння), так і некогнітивні елементи   (досвід діяльності, ціннісне ставлення) компетентності. Зазначено, що діяльнісну складову компетентностей (досвід діяльності, ціннісне ставлення) неможливо оцінити інструментарієм, орієнтованим на відтворення знань. Тож значну увагу приділено вивченню практичного інструментарію комплексного оцінювання рівнів сформованості компетентностей на уроках української мови й літератури. Запропоновано, зокрема, використовувати продуктивні завдання на основі тексту, компетентнісно зорієнтовані завдання та комплексні компетентнісно зорієнтовані задачі. Надано методичні рекомендації щодо створення критеріальних моделей оцінювання рівнів сформованості компетентностей у системі формувального оцінювання.

З презентацією та методичними матеріалами можна ознайомитися, завантаживши прикріплення.

 Про інтерпретацію літературного твору на уроках позакласного читання та на уроках літератури рідного краю говорили олайн. Група ФФМ_15 успішно закінчила курсову підготовку на платформі MyOwnConference.

 
 
 
 
 

14 жовтня 2020 року вчителі української мови й літератури працювали над темою  "Формування читацької грамотності в  умовах дистанційного навчання". Заняття відбулося на платформі MyOwnConference. Серед актуальних питань для обговорення: читацька грамотність як ключова  компетентність;. технології міжнародного оцінювання якості освіти PISA; цифрові методи організації читацької діяльності.Розглянули можливість створення й використання в інтернет-мережі коплесних компетентнісних завдань з української мови й літератури.Опрацювали методики візуалізації Ж.Клименко, вправиО.Горошкіної в LearningApps, творчі завдання зі збірника "Компетентності літератури" Д.Дроздовського, метод "Розповідь  з використанням ІКТ" О.Ніколенко.Презентацію можна переглянути, завантаживши прикріплення.

 Додатково:

Вправи з української мови

https://padlet.com/larusabilavska/ad7vgrd25m0a?fbclid=IwAR24Z2_-L8S8oRBDjc00SQuEzmgwS-KxfaAQFm0JRafGdL5P-8bpe4MhqhI

Тест : чи правильно Ви говорите?

https://mamabook.com.ua/onlinetest/test-chi-pravilno-vi-govorite-ukrainskoyu/

Тест ЗНО: упізнайте видатних діячів культури, освіти, політики по фото й підказках

https://mamabook.com.ua/onlinetest/test-zno-upiznayte-vidatnih-diyachiv-kulturi-osviti-nauki-po-foto-y-pidkazkah/

Тест: упізнайте вірші Тараса Шевченка за цитатою

https://mamabook.com.ua/onlinetest/test-upiznayte-virshi-tarasa-shevchenka-za-citatoyu/

Тест: чи знаєш ти це про Шевченка

https://www.bbc.com/ukrainian/features-51771914

11 травня 2020 року відбувся вебінар для вчителів української мови й літератури з теми "Оцінювання учнів (поточне і формувальне, підсумкове; у синхронному й асинхронному режимах)
в умовах дистанційного навчання". Спікер - Гапон Л.О.

На вебінарі було висвітлено такі питання:

1. Про закінчення 2019-2020 н.р.
2. Про види оцінювання навчальних досягнень.
3. Про формувальне і підсумкове оцінювання.
4. Про формувальне і поточне оцінювання.
5. Про підсумкове оцінювання в синхронному та асинхронному режимах.

Методичні рекомендації викладено в презентації, з матеріалами якої можна ознайомитися, завантаживши прикріпення.

Сьогодні, 6 травня 2020 року, для вчителів української мови проведено вебінар з теми "Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя в умовах дистанційного навчання". Спікер - Гапон Л.О. Упродовж роботи було висвітлено такі питання: організація дистанційного навчання, оцінювання в умовах дистанційного навчання, мовнна практика в інтернет-мережі, основні тенденції та перспективи лінводидактики в умовах дистанційного навчання. Дякую всім учасникам! Для тих, хто хоче ознайомитися із матеріалами, у завантаженях подано презентацію. Успіхів!

 

ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ
Методичні заходи
№ з/п Вебінари для вчителів української мови й літератури Термін Для участі у вебінарі зайдіть за 10- 15 хв до початку у вебінарну кімнату за покликанням
1. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя в умовах дистанційного навчання

 6.05.2020

поч 12.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
2. Оцінювання учнів (поточне і формувальне, підсумкове; у синхронному й асинхронному режимах) в умовах дистанційного навчання

 11.05.2020

поч 12.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
3 Формування читацької грамотності в умовах дистанційного навчання

14.05.2020

поч о 12.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
4 T-mistechko #4.Оцінювання рівнів сформованості компетентностей учнів основної школи (для вчителів УМЛ)

19 травня

Поч. о 12.00

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
5. Створення розвиткового освітнього середовища в класі та в умовах дистанційного навчання

22.05.2020

поч о 12.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
КУРСИ
 1 ФФМ-16_1 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі

5 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
2 ФФМ-16_1 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі

7 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 3 ФФМ_15Інтерперетація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання

8 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 4 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

12 травня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 5 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

13 травня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 6 ФФМ_15Інтерперетація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання

15 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 7 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

18 травня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 8 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

23 травня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 9 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

25 травня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
Сторінка 3 із 4