Вівторок, 27 лютого 2018 23:46

Есе на уроках словесності

Есе як жанр літератури У перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гіпотези». Есе (фр. essai«спроба, проба, нарис», від лат. exagium «зважування») — літературний жанр прозового твору невеликого обсягу й вільної композиції. Появу есе в європейських літературах пов'язують з ім'ям М. Монтеня, який у своїх «Дослідах» так визначив їхню специфічність: «Я вільно викладаю думку про всі предмети, навіть ті, що виходять за межі мого розуміння і кругозору. Висловлюю її задля того, щоб дати поняття про мої переконання». Враження, роздуми й асоціації (на думку І. Звоненко) є "трьома китами есе", які визначають специфіку жанру есе та метафоричність…
Про організацію методичної роботи в школі Методична робота в школі — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.   Функції методичної роботи планування (визначеня системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів); організаційна (діяльність із удосконалення структури і змісту методичної роботи); діагностична(вивчення співвідношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти); прогностична (передбачення знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому); моделювальна (виробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи, формування, експериментальна перевірка та впровадження передового досвіду); відновлювальна (відновлення частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу); коригувальна…
Понеділок, 04 вересня 2017 15:54

На варті мови той, хто любить Україну

Мета. Навчальна мета. Спираючись на знання учнів із гуманітарних дисциплін, розкрити народотворчу і людинотворчу функції мови. Розвивальна мета. Розвивати критичне мислення, уміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Виховна мета. Виховувати шанобливе ставлення до української мови як консолідуючого фактору української державності, формувати національну свідомість, опірність до культурно-мовної експансії з боку інших держав, особисту відповідальність за майбутнє української мови. Обладнання. Національна символіка, вислови про мову, комп’ютер, проектор, сигнальні картки, ватмани, таблиці, стікери, дошка. Епіграфи: «Мова для людини священна. Посягти на неї, пограбувати її – означає посягти на корінь життя людини». (Олесь Гончар.) «Зостатися без почуття до свого рідного, до своєї мови, культури –…
День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Встановлене воно було 6 листопада 1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про День української писемності та мови» на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства». У документі, зокрема, зазначено: «Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця». Мета заходів, присвячених відзначенню Дня української писемності та мови : пізнавальна: актуалізувати інформацію про історію української писемності та мови; практична: сформувати й розвинути інформаційні, хронологічні, мислиннєві, творчі, мовленнєві, аксіологічні й…
 Наукові статті Юзефик Л. Використання виховного потенціалу релігії в формуванні морально-духовної культури учня/ Л. Юзефик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Історія – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002. – Вип. 4. – С. 109 –112.  Гапон Л. Концепція лінгвоциду у трактуванні Ярослава-Богдана Рудницького на тлі культурно-історичних реалій розвитку української мови ХХ століття / Л. Гапон // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. У двох частинах. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – Вип. 5. – Частина 1. – С. 95 –100. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog_mov/2011_5_1/R2/Hapon.pdf  Гапон Л. Ярослав – Богдан Рудницький очима…
Гапон Л.О. Про проведення виховних заходів, присвячених темі збереження рідної мови Притягуючи дитину шляхом нормування її мови до національного центру, шкільний учитель оберігає внутрішню духовну єдність нації, як солдат на фронті оберігає територіальну єдність її. І наскільки ця охорона ще важливіша від військової, зрозуміло з того, що територіальний розпад не виключає можливості подальшого злиття, в той час, як духовний розпад – навіки                           Відомий мовознавець Олександр Пєшковський Надзвичайно важливим є проведення заходів, спрямованих формування в дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до української мови як державної, усвідомлення ними особистої відповідальності за збереження її статусу. Епіграфами до них можуть слугувати вислови…
Неділя, 27 березня 2016 05:09

Жити за заповітами Шевченка

Мета : змістова складова мети: визначити і проілюструвати на прикладах із творів Шевченка його національно-патріотичні і морально-духовні ідеали (заповіти); рівнева складова мети: зрозуміти на доступному учням рівні значимість, доцільність і універсальність визначених ідеалів (заповітів); результативна складова мети: викликати в дітей бажання слідувати національно-патріотичним і морально-духовним заповітам Т.Г.Шевченка. Обладнання: портрет Шевченка, бібліотечна міні-виставка, ілюстративний матеріал (репродукції картин Шевченка, фото пам’ятників Шевченка тощо), тематичні аудіо- і відеозаписи, технічні засоби (проектор, ноутбук, мультимедійна дошка тощо). Форма проведення заходу: проблемне коло. Орієнтовні етапи заходу І.Оголошення теми, мети, мотивація навчально-виховної діяльності. ІІ. Актуалізація знань. Стислий огляд життя і творчості Т.Г.Шевченка. учитель питає в учнів, що…
Тема. Біла муза і „чорний PR”, або Апологія шевченколюбства. Мета. Навчальна мета. Навчити учнів адекватно трактувати особистісні риси та ідейно-художні  напрямки творчості Шевченка. Розвивальна мета. Розвивати аналітичне мислення, уміння аналізувати факти, самостійно робити висновки, уникати впливу пропагандистських прийомів, долати стереотипи. Виховна мета. Виховувати шанобливе ставлення до визначних діячів української культури. Обладнання.  Репродукції автопортретів Шевченка, його прижиттєвих фотографій; фотографії пам’ятників Шевченку, таблиця, картки із епіграфами до уроку, роздаткові картки для виконання вправ, аркуші кольорового, самоклеючого, плакатного паперу та стандартні аркуші формату А-4, ксерокопії газетних статей про Шевченка, альбоми із репродукціями живописних творів, бібліотечна виставка, кольорові маркери, олівці, фарби, клей, ножиці, старі…