БАЗОВІ ДОКУМЕНТИ  •Абетка для директора •Проєкт профстандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти»  •Постанова КМУ від 27.12.2018 №1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» •Постанова КМУ від 24.12.2019 №1094 «Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників»  •Рамка цифрової грамотності 2.0  ВСЕ ПРО ОЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛІВ У ВНУТРІШНІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ІНСТРУМЕНТИ САМОООЦІНЮВАННЯ І ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ І. РАМКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ Рамки професійних якостей учителя є продовженням профстандарту.  Головна мета інструменту оцінювання – комплексне самооцінювання і оцінювання вчителів, яке веде до їхнього професійного зростання. Рамки професійних якостей учителя характеризують відмінного вчителя, тобто цей інструмент заплановано як мету, до якої прямує вчитель.…
Відповідно до листа МОН №1/9-213 від 16.04.2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», підсумкове оцінювання в умовах дистанційного навчання може здійснюватись в синхронному (в режимі реального часу) або асинхронному режимі. Кожен з цих варіантів має свої переваги та недоліки (як і дистанційне навчання): в синхронному режимі в усіх учнів має бути хороший зв’язок, обладнання, а платформа, яку обрав вчитель – не давати збоїв. В асинхронному режимі є ризик списування учнів та можливі проблеми з їх контролем, проте він є більш гнучким та комфортним для учнів. Для зменшення ризиків проведення підсумкового оцінювання в асинхронному режимі варто налаштувати опцію проходження…
ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАННЯ 1. Дистанційне навчання школярів української мови й літератури повинно відбуватися відповідно до календарно-тематичних планів на ІІ семестр 2019/2020 н.р.  2. Основні форми уроків під час карантину: телеуроки, відеоуроки, дистанційні уроки. 3. Онлайн-уроки для учнів середньої ланки варто планувати після 12.00 (у дітей є шанс подивитися телеуроки). 4. Дистанційний урок онлайн (наприклад, конференція Zoom) триває не більше 30хв. Час варто розподілити так: 10 хвилин повторення вивченої теми або виклад нової теми + 20 хвилин виконання завдань. Варто суттєво зменшити кількість вправ (1-2), підготувати гугл-форму для опитування (будуть поточні оцінки). На день учень витримає не більше трьох дистанційних уроків (додайте до…
Методичні рекомендації про ведення журналу під час карантину Усі уроки записуємо відповідно до календарно-тематичного плану учителя та розкладу уроків. Оцінки виставляємо за мінімальну кількість обов'язкових видів контролю навчальних досягнень учнів (перевірка мовних знань і умінь у формі тестових завдань і диктанту, усний твір, читання вголос (5 - 9 класи), якщо є, то письмовий переказ, твір - дивитися таблицю у МР до початку 2019/2020 навчального року та у "наших" календарно-тематичних планах на с. (9, 35, 66, 91, 112,132, 160).  Щодо оцінок за ведення зошитів, то учитель, ураховуючи цьогочасні обставини, може оцінювати зошит за надісланими фото аркушів, на яких зображено результати виконання завдань (пам'ятаймо, що…
Неділя, 19 квітня 2020 20:02

Усе про сучасний урок

Відповідно до ролі, яка відводиться вчителю і учню, сьогодення висуває нові вимоги до уроку, який має реалізовувати компетентнісний підхід у навчанні, розв’язуючи конкретні завдання, зокрема: –       підвищувати рівень умотивованості учнів: учень має чітко усвідомлювати, для чого йому потрібні чи будуть потрібні знання, отримані з того чи іншого навчального предмета, але відповідно до вікових особливостей це усвідомлення приходить тільки у старших класах, і то не завжди, тому вчитель протягом навчального процесу має звертати увагу на практичну значущість отриманих знань і навичок; –       використовувати набутий учнями суб’єктивний досвід, бо саме навчання через власний життєвий досвід краще усвідомлюється і залишається у довгостроковій пам’яті; –      …
ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ 5-11 КЛАСІВ Мета формувального оцінювання - не перевірка і контроль, а встановлення зворотного зв'язку вчителя з учнями. Воно передбачає надання учням підтримки, допомоги, відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи. ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ НА УРОЦІ визначення учнями цілей навчання (на основі теми уроку, вчитель допомагає учням визначити цілі) забезпечення учителем зворотного зв’язку організація активної та інтерактивної участі учнів під час власного процесу пізнання та обговорення його результатів забезпечення умов за яких учні будуть знати і розуміти критерії оцінювання до початку роботи над завданням на цьому етапі відбувається організація рефлексії – учні аналізують наслідки та процес…
Неділя, 23 лютого 2020 20:27

Як оцінюємо урок словесності

   Експертна оцінка уроку української мови Клас____________ Дата _____________ Кількість учнів (присутні/відсутні) __________/__________ Учитель___________________________Категорія___________________Стаж___________ Тема уроку_____________________________________________________________________ Мета уроку____________________________________________________________________ Мета відвідування______________________________________________________________ Параметри та показники уроку Експертні висновки та пропозиції Увідно-мотиваційний етап Обґрунтоване визначення мети, завдань, типу уроку, його місця в системі уроків з теми з урахуванням: а) програмових вимог, б) змісту матеріалу, в) необхідного рівня знань і вмінь учнів, г) підготовленості класу, ґ) можливостей самого вчителя, д) прогнозів на кінцевий результат навчання активізація уваги учнів, налаштування на творчу співпрацю вчителя й учнів   Операційно-пізнавальний етап Реалізація змістових ліній мовної освіти: мовно-мовленнєвої соціокультурної діяльнісної Реалізація наскрізних змістових ліній: екологічна безпека та сталий…
 Педагогіка співпраці – напрям педагогічного мислення і практичної діяльності, спрямований на демократизацію і гуманізацію педагогічного процесу Педагогіка співробітництва (за Селевко Г. К.): за рівнем застосування: загальнопедагогічна; за філософською основою: гуманістична; за орієнтацією на особистісні структури: усебічно гармонійна; за змістом: навчаюча+виховна, гуманістична, загальноосвітня, прониклива; за типом управління: система малих груп; за організаційними формами: академічна+клубна, індивідуальна+групова, диференційована; за підходом до дитини: гуманно-особистісна, суб'єкт-суб'єктна; за переважаючим методом: проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; за категорією тих, кого навчають: масова (всі категорії) [4]. Основні ідеї педагогіки співпраці ("Учительська газета" 18 жовтня 1986 року) ідея зміни стосунків з учнями заснована на увазі вчителя до учнів, залучення дітей…
Сторінка 1 із 3