Понеділок, 13 квітня 2020 20:38

Про формувальне оцінювання учнів 5-11 класів у системі впровадження концептуальних засад НУШ


ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ 5-11 КЛАСІВ

 • Мета формувального оцінювання - не перевірка і контроль, а встановлення зворотного зв'язку вчителя з учнями. Воно передбачає надання учням підтримки, допомоги, відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи.

ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ НА УРОЦІ

 • визначення учнями цілей навчання (на основі теми уроку, вчитель допомагає учням визначити цілі)
 • забезпечення учителем зворотного зв’язку
 • організація активної та інтерактивної участі учнів під час власного процесу пізнання та обговорення його результатів
 • забезпечення умов за яких учні будуть знати і розуміти критерії оцінювання до початку роботи над завданням
 • на цьому етапі відбувається організація рефлексії – учні аналізують наслідки та процес власної роботи, оцінюють результати роботи за відповідними техніками
 • коригування навчальної діяльності з урахуванням одержаних результатів оцінювання

У системі особистісно зорієнтованого навчання за результатами стандартизованого і формувального оцінювання учитель повинен:

 • зробити аналіз помилок (виявити проблеми і потреби кожного учня);
 • дати правильний зворотний зв’язок (заохотити, спрямувати, мотивувати);
 • на основі аналізу підготувати індивідуальні диференційовані завдання учням.

ЗВОРОТНИЙ ЗВЯЗОК

 • Формувальне оцінювання – «безперервний потікзворотного зв'язку з учнями», «слушні коментарі та   зрозумілі пропозиції, які допомагають учневі усвідомити власні прогалини в знаннях так, щоб він накопичив достатньо інформації для просування вперед.»
 • Формувальне оцінювання – це цілеспрямований безперервний процес спостереження за навчанням та вихованням учня.
  • Формувальне оцінювання використовують з метою покращення процесу навчання з урахуванням виявлених потреб учнів.
  • Формувальне оцінювання використовують у повсякденній практиці (поурочно, щоденно) у формі, прийнятній для учнів та вчителя.
  • Формувальне оцінювання «неформальне», здебільшого «безоцінне».
  • Формувальне оцінювання - елемент особистісно зорієнтованого та компетентнісно зорієнтованого навчання/уроку.
  • Формувальне оцінювання передбачає оцінювання згідно з критеріями і зворотний зв'язок.
  • Упродовж навчального дня педагог встановлює зворотний зв’язок із учнем, щоб забезпечити педагогічний супровід процесу формування поведінки, ціннісних орієнтирів та установок школяра.
  • Зворотний зв’язок своєчасно і точно описує сильні та слабкі сторони учня, а також містить пропозиції щодо подальшої навчальної та розвивальної діяльності.
  • Учня залучають до процесу оцінювання самого себе та однокласників, щоб развинути його вміння ставити перед собою цілі й на цій основі оцінювати свої навчальні досягнення, поведінку, а також підвищувати мотивацію до навчання.
  • Учні набагато частіше потребують не стільки оцінки в балах, скільки повідомлення про те, які частини завдання виконані добре, а які потребують удосконалення.
  • Важливо якомога частіше давати учням зворотний зв’язок: відзначати успіхи, щоб зберігати мотивацію, надавати поради про те, що потребує додаткового опрацювання, хвалити за помилки, якщо вони виявлені самим(ою) учнем/ученицею
  • Доцільно застосовувати методи самоперевірки, а також взаємної перевірки учнів, надаючи їм критерії оцінювання та створюючи середовище коментування робіт (наприклад, у сервісах Google: документах, презентаціях, блогах тощо).
  • Виконані роботи доцільно супроводжувати зворотним зв’язком у вигляді коментарів і виставлених балів відповідно до критеріїв оцінювання.

Техніки формувального оцінювання для надання зворотного зв'язку

 • письмові та усні коментарі
 • Google-тести з коментарями
 •  метод «Вимірювання температури»
 •  метод «Сендвіч»: комплімент – рекомендація –   комплімент
 • метод «Три чернетки» (взаємооцінювання)
 • метод «2 зірки і побажання» (взаємооцінювання)
 •  метод «Конференція 1 на 1»
 •  спостереження
 •  опитувальники-блискавки
 • щоденники / журнали
 •  самооцінювання (дати дитині критерії, ключ, модельну відповідь)

СЛОВЕСНЕ ОЦІНЮВАННЯ

1. Якщо учень відповів правильно:

 • підкреслюємо, що саме у відповідібуло найбільш вдалим: «вичерпно описано….», «зв’язно, аргументовано викладено…»

2. Якщо учень відповів з помилками:

 • спочатку вказуємо, що сказано учнем правильно
 • потім вказуємо, де були неточності, використовуючи такі вислови:
 • «тут … було не зовсім точно», «уточни», «спробуй ще раз», «згадай», «як це можна сказати по-іншому»,«ти так вважаєш, а як думають інші»
 • ставимо уточнювальні питання:
 • «Як?», «Яким способом?»
 • не поспішаємо підказувати, даємо учневі час пдумати
 • пропонуємо способи уникнення помилок у майбутньому: кажемо, яке правило треба повторити, що можна прочитати про…, який ролик переглянути про …

3. Якщо учень відповів неправильно:

 • кажемо «ти був на правильному шляху, коли…», «ти міркував у правильному напрямку, коли», «ти так вважаєш, а як думають інші»
 • пропонуємо способи уникнення помилок у майбутньому: яке правило треба повторити, що можна прочитати про…, який ролик переглянути…

НЕ МОЖНА

 • Оцінювати усну відповідь словами «добре - погано» або «правильно-неправильно», не пояснюючи, що саме учень сказав неправильно і що треба зробити, щоб згодом відповідати правильно.
 • Казати «неправильно» і зразу запитувати: «Хто знає, як правильно?»
 • Казати: «От ти не знаєш, а [Іринка, Петрик, увесь клас] знає!»
 • Ставити учневі 2-3 питання підряд.
 • Вимагати негайної відповіді, не даючи часу на обдумування(10-15 секунд).
 • Іронізувати, насміхатися, принижувати…

НЕ БАЖАНО

 • Ставити закриті запитання
 • Запитувати: «У кого є запитання?» (краще сазати : «Які є запитання?») Уживати конструкції «Так…, але…»

ТЕХНІКИ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Сигнали рукою

 • Учитель просить учнів показувати сигнали, що позначають розуміння або нерозуміння матеріалу (у ході пояснення понять, принципів, процесу тощо).
 • Попередньо потрібно домовитися з учнями про використання таких сигналів:
 • Я розумію _______ і можу пояснити (великий палець руки спрямовано вгору).
 • Я все ще не розумію _________ (великий палець руки спрямовано в сторону).
 • Я не зовсім упевнений у _________(помахати рукою).
 • Після ознайомлення із сигналами учитель опитує учнів кожної групи:
 • Що саме Ви не зрозуміли?
 • У чому відчуваєте невпевненість?
 • Що ви зрозуміли й можете пояснити?
 • За результатами отриманих відповідей учитель приймає рішення про повторне вивчення, закріплення теми або продовження вивчення тем за програмою

Світлофор

 • У кожного учня є картки трьох кольорів світлофора. Учитель просить учнів показувати карткою відповідного кольору розуміння (зелений), неповне розуміння (жовтий), нерозуміння (червоний) матеріалу. Після сигналу учитель з’ясовує, що зрозуміли, а що не зрозуміли?

Шкала

 • Напишіть 3-5 тверджень, які не є ні правильними, ні помилковими, і попросіть оцінити їх за шкалою від 1 до 5, де 1 – не згоден, 5 – повністю згоден. Якщо учні працюють в парах, попросіть їх порівняти і обговорити результати.

Картки

 • Після вивчення нової теми роздайте учням невеликі щільні картки. Попросіть їх з одного боку написати, що вони зрозуміли (основну думку, 2-3 пропозиції), з іншого – що залишилося незрозумілим. Зберіть картки і проаналізуйте відповіді. За певних умов картки можна не підписувати.

Картки з відповідями

 • Кожному учню необхідно мати набір карток з номерами, зазвичай 1, 2, 3, 4. Ви зачитуєте питання і варіанти відповіді з номерами, учні піднімають картку з номером відповіді, яку вони вважають правильною.

Перевірити один одного

 • Учні працюють в парах або групах, по черзі відповідаючи на складені вчителем питання. Вчитель спостерігає за їх роботою, при необхідності виправляє і допомагає. Питання, що викликали найбільші труднощі, можна в кінці заняття ще раз обговорити з усім класом.

Вихідний квиток

 • Після вивчення нового матеріалу ви ставите кілька питань з теми, пропонуючи на вибір кілька правильних відповідей. Учні можуть відповідати за допомогою карток з номерами (піднімають картку з номером 1, якщо правильний перший варіант, картку з номером 2, якщо правильний другий варіант). Ті, які відповіли правильно на питання, пересідають на задні парти класу і виконують наступне завдання. Ті, хто відповіли неправильно, сідають ближче до вчителя і той пояснює їм складні моменти, і знову ставить запитання. Ті, хто відповіли правильно – пересідають на задні парти. Решта пересуваються ближче до вас. Так працюєс, поки всі не засвоять тему.

Дві зірки й побажання (взаємооцінювання)

 • Застосовується для оцінювання творчих робіт учнів, творів, есе. Учитель пропонує перевірити роботу однокласника. Коли учні коментують роботи один одного, вони не виставляють оцінки, а вказують на два позитивні моменти – «дві зірки» – і на один момент, який потребує доопрацювання – «побажання»

Однохвилинне есе

Техніка, яка використовується з метою представлення учнями зворотного зв’язку про вивчене з теми. Для написання есе вчитель може поставити такі запитання: Що найголовніше ти дізнався сьогодні? Які питання залишилися для тебе незрозумілими?

Вимірювання температури

Метод використовують для виявлення того, наскільки учні правильно виконують завдання. Для цього діяльність учнів призупиняється запитанням: «Що ми робимо?». Відповідь на поставлене запитання – демонстрація розуміння завдання або процесу його виконання. У разі роботи в парах або групах учитель просить пару або групу продемонструвати процес виконання завдання. Інші спостерігають

Мовні зразки (підказки)

Учитель періодично дає учням мовні зразки (вислови, підказки),які допомагають будувати відповідь.

Наприклад:

 • Основною ідеєю (принципом, процесом) є _____, тому що_______

Трихвилинна пауза

Учитель надає учням трихвилинну паузу, яка дає можливість учням обдумувати поняття, ідеї уроку, пов’язати з попереднім матеріалом, знаннями, досвідом, а також визначитися із незрозумілими моментами.

 • Я змінив/змінила своє ставлення до….
 • Я дізнався/дізналася більше про….
 • Я здивувався/здивувалася тому, що…
 • Я відчув/відчула… Я ставився/ставилася до …

Тижневий звіт

У кінці навчального тижня кожному учневі пропонується дати відповіді на запитання:

 • Чому я навчився за тиждень?
 • Що для мене залишилося нез’ясованим?
 • Які запитання я б поставив учням, якби був учителем?
Прочитано 254 разів