Понеділок, 15 серпня 2016 23:59

Особливості навчання української літератури у 8 класі в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти

Особливості навчання української літератури у 8 класі в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної        загальної освіти

Вступ (1 година)

Основні види роботи:

з'ясування багатозначності художнього образу;

 з'ясування типу образу;

створення словесного елементарного образу;

роздум «Розвиток відчуття краси і сили художнього слова».

Усна народна творчість

(9 години  замість 12, але вилучено  тему «З давньої української літератури. «Слово про похід Ігорів», на вивчення якої відводилося         4 години)

Українські історичні пісні. Пісні Марусі Чурай (6 годин замість 4)

Вимоги нової програми Програмовий матеріал
Зміни у змісті навч.матеріалу Додано літературознавчий термін «історичні пісні»
Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

-   Усунено вимогу виразно читати тексти пісень.

Із речення «висловлює власні судження» вилучено фразу «про те, за що народ увіковічнив імена своїх героїв».

Доповнено тему висловлення «Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження цих якостей у наш час» фразою «Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках, що поет – активний творець духовності».

Види роботи у межах вивчення теми

з'ясування ролі пісні в житті українського народу;

повторення відомостей про часи, змальовані в піснях;

розповідь про Марусю Чурай;

читання текстів пісень;

розповідь про національних героїв;

визначення провідних мотивів пісень;

характеристика образів історичних осіб;

визначення і з'ясування ролі художніх засобів;

висловлення власних суджень під час дискусії;

декламування тексту пісні.

Українські народні думи (3 години замість 4)

Вимоги нової програми Програмовий матеріал
Зміни у змісті навч. матеріалу Вилучено думу «Буря на Чорному морі» (Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння)
Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

  Усунено вимогу виразно читати текст думи.

Вилучено фразу «Вміти прокоментувати проблему відповідності життя і поведінки людини християнським, загальнолюдським цінностям, переоцінку героями своєї поведінки, стосунків з іншими людьми. Розвивати вміння     розкрити власне розуміння  узагальненого образу. Дискутувати про поняття гріха і покаяння».

Вилучено з теми для дискусії фразу «Усвідомлення понять гріховності та покаяння».

Види роботи у межах вивчення теми

читання тексту думи;

переказ змісту думи;

визначення теми та художніх особливостей думи;

аналіз художнього  образу Марусі;

висловлення власних суджень під час дискусії.

Світ української поезії (18 годин замість 20)

Зміни у структурі теми

Вилучено теми «Іван Франко» (3 години); «Борис Олійник»   (2 години).

Вилучено з теми «Тарас Шевченко» твір «Минають дні, минають ночі…» та літературознавчий термін «силабо-тонічне віршування».

Вилучено з теми «Леся Українка» твір «Ви щасливі, пречистії зорі» і зменшено кількість годин з 5 до 4.

Вилучено з теми «Володимир Сосюра» твір «Сад» («В огні нестримної навали…») та літературознавчий термін «віршовані розміри»; додано твір «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…») та терміни «громадянська лірика», «пейзажна лірика».

Вилучено з теми «Володимир Підпалий» твори «Тиха елегія» та «Запросини» і додано «…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд», зменшено кількість годин (1 година замість 2).

Додано тему «Василь Голобородько»  (2 години);

Включено тему «Іван Малкович» у тему «Із сучасної української поезії. Творчість В.Герасим’юка, І.Малковича, А.Мойсієнко, І.Павлюк, Г. Кирпа (на вибір)», (5 годин замість 2).

Вивчення творчості Тараса Шевченка  (4 години) і Лесі Українки (4 години замість 5)

Тема Види роботи
Тарас Шевченко

 повторення вивченого про Т. Шевченка;

 розповідь про викуп поета з неволі та заслання;

 читання поезії;

 анліз філософської лірики в контексті біографії поета;

 коментування основних мотивів, ідеї, художніх засобів;

 декламування «Мені однаково, чи буду…».

висловлення “Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності»

Леся Українка

  розповідь про Лесю Українку;

 визначення основних мотивів поезій;

  коментування змісту поеми «Давня казка»,

 пояснення умовності описаної ситуації, основних проблем і мотивів, головної думки;

 порівняльна характеристика за планом образів (Поета і Бертольда);

 декламування «Хотіла б я піснею стати…»;

 висловлення  «Розуміння того, що сила духу — конструктивне начало в житті. Усвідомлення важливості формування і розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.»

Вивчення творчості В.Сосюри (2 год.), В.Підпалого (1 год. замість 2), В.Голобородька (2 год.)

Тема Види роботи
В.Сосюра

 виразне читання твору;

 аналіз творів;

 пояснення відмінністей між патріотичною та інтимною лірикою;

 декламування «Любіть Україну!»;

 висловлення  Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів — невід’ємне багатство духовного світу людини.

В.Підпалий

виразне читання віршів;

коментування основої ідеї, мотивів;

 дискусія  про гуманність, бережливе ставлення до природи, людей, красу світу, патріотичні почуття.

В.Голобородько

- пояснення специфіки вільного вірша;

 виразне читання поезії;

 пояснення образного змісту творів;

 коментування художніх засобів;

 визначення пафосу, ідеї поезій;

 пояснення образи рідної хати, шляху, ліричного героя;

 висловлення «Формування життєстверджуючих, опти-містичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку»

Вивчення творчості сучасних українських поетів (5 годин замість 2 годин, призначених на вивчення творчості І.Малковича)

Тема Види роботи
В.Герасим’юк, І.Малкович, А.Мойсієнко, І.Павлюк, Г.Кирпа

виразне читання поезій;

 визначення ідейно-образного змісту, метафоричності поетичних образів;

 декламування 1 вірша (на вибір);

 висловлення “Формування естетичного смаку, уміння відчувати й бачити красу художнього світу. Формування самостверджуючої життєвої позиції»

Національна драма (5 годин замість  4)

Вивчення творчості  Івана Карпенка-Карого (5 годин)

Тема Види роботи

Іван

 Карпенко-Карий

розповідь за складеним планом про життя і творчість драматурга;

 читання тексту комедії;

 визначення основних засобів змалювання образу Герасима Калитки;

 характеристика образів дійових осіб п’єси;

 пояснення актуальності проблем комедії для сучасного життя;

 дискусія про бездуховність людини, про сенс людського життя;

 висловлення “Усвідомлення того, що бездуховність — прояв зла в житті людини»


З української прози (17 годин замість  12)

Зміни у структурі теми

Вилучено тему «Осип Назарук».

Додано теми «Олександр Довженко», «Ніна Бічуя», «Юрій Винничук».

Збільшено кількість годин на вивчення теми «Михайло Коцюбинський» з 3 до 5.

Зменшено кількість годин на вивчення теми «Володимир Дрозд» з 5 до 2.

Вивчення творчості Михайла Коцюбинського         (5 годин) і Олександра Довженка (2 годин)

Тема  Види роботи
Михайло Коцюбинський

 аналіз пригодницького романтичного сюжету, композиційних особливостей твору;

 пояснення відмінностей між сюжетом і композицією;

 розповідь про почуття героїв;

 аналіз образу Соломії (за складеним планом), учинків інших героїв;

 пояснення образів часу і вічності в повісті, символічних образів, ролі і сенсу кольорів, звуків;

 висловлення «Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом»

Олександр Довженко

розповідь про найголовніші факти з біографії митця;

 читання твору;

 виокремлення у творі основного;

 характеристика образів діда Платона і діда Савки;

 пояснення морального уроку, який продемонстрували ці герої власним самовідданим вчинком;

 визначення ідею твору;

 висловлення «Виховання почуття патріотизму»

Вивчення творчості Ніни Бічуї (5 годин), Володимира Дрозда (2 години) і Юрія Винничука (3 години)

Ніна Бічуя

переказ сюжету твору;

пояснення особливостей композиції;

 міркування про справжню дружбу, чесність, взаємопідтримку і відповідальність, про моральний вибір у житті;

 характеристика образів героїв твору;

 дискусія «Осмислення важливості моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків»

Володимир Дрозд

коментування сюжету творів;

 переказ найвагоміших епізодів;

 пояснення алегоричності образу коня Шептала;

 характеристика образу коня, власна оцінка його поведінки; - дискусія “Уміння зберегти власну індивідуальність у сучасному жорстокому світі, залишатися людиною в будь-яких ситуаціях”

Юрій Винничук

коментування сюжету;

 переказ найвагоміших епізодів;

 пояснення підтексту твору, алегоричності образів дракона Грицька, Пустельника та князя;

 висловлення “Розвиток естетичного смаку, уміння бачити красу і силу  художнього слова”

Український гумор  (4 години замість 8, які відводилися на вивчення творчості Володимира Самійленка, Остапа Вишні та Валентина Чемериса)

Вивчення творчості  Валентина Чемериса  (4 години)

Валентин Чемерис

виразне читання;

аналіз твору (проблемно-образний);

переказ гумористичних ситуацій;

характеристика образу Грицька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок;

висловлення «Презентація першого почуття. Виховання культури спілкування підлітків, підготовка їх до реалій життя»

Нововведені твори

Українська  література. 8 клас

Володимир Підпалий —  “Зимовий етюд

 Василь Голобородько —  "З дитинства: дощ”

—  Василь Голобородько "Наша мова”

— Василь Голобородько “Теплі слова”

—  Анатолій Мойсієнко  “Жовтень жовті жолуді…”

—  Василь Герасим’юк “Ти мусиш танцювати аркан”Відео з теми: вірш виконує автор.

—  Галина Кирпа “Мій ангел такий маленький...” 

Галина Кирпа “Коли до вас темної ночі...”

—  Іван Малкович “ Із янголом на плечі”Відео з теми

—  Іван Павлюк “Дівчинка”

Олександр Довженко —  “Ніч перед боєм”

Ніна Бічуя —  “Шпага Славка Беркути”

Юрій Винничук— "Місце для дракона"

Валентин Чемерис "—Вітька + Галя, або Повість про перше кохання" 

 Володимир Дрозд "Білий кінь Шептало"

Прочитано 1021 разів