Особливості навчання української мови у 8 класі в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної  загальної освіти (70 годин) Мовленнєва змістова      лінія   (16 годин) Зміни у змісті навчального матеріалу У колонці «Зміст навчального матеріалу» додано: Сприймання чужого мов-лення Сприймання на слух текстів, які містять аргументацію для підтвердження двох чи більше поглядів, думок;  також прямо виражену спонукальну інформацію. Читання мовчки і вголос Сприймання в прочитаному тексті різноманітної аргументації під час обговорення певної проблеми;  також прямо вираженої спонукальної інформації. Робота з книжкою: передмова в книжці. Відтворення готового тексту Говоріння. Вибірковий (а не стислий)  переказ розповідного тексту з елементами опису…
Гапон Л.О. Про проведення виховних заходів, присвячених темі збереження рідної мови Притягуючи дитину шляхом нормування її мови до національного центру, шкільний учитель оберігає внутрішню духовну єдність нації, як солдат на фронті оберігає територіальну єдність її. І наскільки ця охорона ще важливіша від військової, зрозуміло з того, що територіальний розпад не виключає можливості подальшого злиття, в той час, як духовний розпад – навіки                           Відомий мовознавець Олександр Пєшковський Надзвичайно важливим є проведення заходів, спрямованих формування в дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до української мови як державної, усвідомлення ними особистої відповідальності за збереження її статусу. Епіграфами до них можуть слугувати вислови…
Сторінка 2 із 2