Неділя, 10 квітня 2016 16:26

Публікації методиста ТКМЦНОІМ Лесі Гапон(Юзефик)

 Наукові статті

 • Юзефик Л. Використання виховного потенціалу релігії в формуванні морально-духовної культури учня / Л. Юзефик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Історія – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002. – Вип. 4. – С. 109 –112.
 •  Гапон Л. Концепція лінгвоциду у трактуванні Ярослава-Богдана Рудницького на тлі культурно-історичних реалій розвитку української мови ХХ століття / Л. Гапон // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. У двох частинах. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – Вип. 5. – Частина 1. – С. 95 –100. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog_mov/2011_5_1/R2/Hapon.pdf
 •  Гапон Л. Ярослав – Богдан Рудницький очима радянської критики / Л. Гапон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012. – Вип. 2 (21) 2011 –1 (22) 2012. – С. 188 –198. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/movoznavstvo/Movpdf  
 •  Гапон Л. Пріоритетні напрями лінґвістичних досліджень Ярослава – Богдана Рудницького / Л. Гапон, Л. Залюбовська // Мандрівець. – 2013. – № 4. – С. 88 – 91.
 •  Гапон Л. Філологічні аспекти досліджень Ярослава – Богдана Рудницького / Л. Гапон // StudiaMethodologica : альманах.– Тернопіль: ТНПУ, 2012.– Вип. 34 : Теорія літератури і гуманітарні студії: зб. наук. праць з нагоди сімдесятип'ятиріччя Р. Гром'яка.– С. 294 – 298. – Режим доступу:http://vuzlib.com.ua/articles/book/15658-F%D1%96lolog%D1%96chn%D1%96_aspekti_dosl%D1%96/1.html
 •  Гапон Л. Лінгвістичні аспекти етимологізації слів у словникових гаслах «Етимологічного словника української мови» Ярослава Рудницького / Л. Гапон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. 1 (23) 2014. – С. 35 – 41. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/movoznavstvo/Movpdf
 •  Гапон Л. Лінгвістична характеристика реєстру «Етимологічного словника української мови» Ярослава Рудницького / Л.Гапон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. ІІ (24). – С. 85 – 91. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/movoznavstvo/Mov_24.pdf
 •  Гапон Л. Лексикографічні характеристики «Українсько-німецького словника» Зенона Кузелі і Ярослава Рудницького (на прикладі матеріалів на літери А–О) / Л. Гапон // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej " Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju w spółczesnej nauki (30.09.2015 - 01.10.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. «Diamondtradingtour», 2015. – Str. 49 – 55. – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_45/zbornik_45_5_Poznan_30_09_2015.pdf
 • Гапон Л. Проблема збереження і перспектива розвитку української мови в діаспорі у науковій спадщині Ярослава Рудницького / Л.Гапон // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2015» (30.12.2015 – 03.01.2016 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. «Diamondtradingtour», 2015. – Str.  92 – 101. – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_48/zbornik_48_5_Warszawa_30.12.2015.pdf
 •  Гапон Л. Роль Ярослава – Богдана Рудницького у поширенні україністики в Німеччині і Канаді / Л.Гапон // Українська наука в європейському контексті: збірник наукових праць. – Том ІХ. – Мюнхен, 2016. – С.102 – 107.
 •  Гапон Л. Внесок Ярослава – Богдана Рудницького у розвиток української топоніміки /Л.Гапон // ScienceRise. Секція: Філологічні науки  – №10/1(27). – Харків, 2016. – С.53 – 58. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/80765
 •  Гапон Л.Характеристика лінгвістичних термінів Ярослава-Богдана Рудницького // Л.Гапон / Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej" Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. EastEuropean Conference" (29.11.2016 – 30.11.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp.zo.o. «Diamondtradingtour», 2016. – Str.11– 15. – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_59/59-05.pdf#PAGE=11
 • Гапон Л. Рудницький про особливості функціонування  українських оніміву Канаді / Л.Гапон, С.Лісняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 103-108.
 • Гапон Л. Мовознавчі здобутки канадського періоду наукової діяльності Ярослава – Богдана Рудницького // Україна – Канада : Матеріали І Міжнародного науково-практичного конгресу з канадознавства. Луцьк, 2018. С. 194–197.
 • Гапон Л. Внесок діяльності Ярослава-Богдана Рудницького в розвиток українського мовознавства (за матеріалами наукових розвідок канадського періоду життя й творчості вченого) / Л.Гапон // Україна – Канада : Сучасні наукові студії. Книга 2. Луцьк, 2018. С.74–86.
 • Гапон Л.О. Словотвірна структура лінгвістичних термінів, ужитих у мовознавчих працях Ярослава-Богдана Рудницького  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018. Вип. 2 (30).  С. 27-32.
 • Гапон Л.О. Інтегративні стратегії розвитку професіоналізму вчителів української мови у контексті Нової української школи  // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 9-10 червня 2019 року. Черкаси, 2019. С.146-148.
 • Гапон Л.О. Актуальні аспекти організації методичної діяльності в умовах становлення системи неперервної освіти // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів. Матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності, м. Тернопіль,18-19 травня 2019 року. Тернопіль, 2019. С.311-316.
 • Гапон Л.О.Інтелектуально-креативний аспект проектування науково-методичного  середовища в сучасних закладах освіти //Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір. Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 24-25 жовтня 2019 року. Львів, 2019. С.73-76.

 Ключові наукові публікації

 Методичні посібники

 • Організація роботи з батьками / Юзефик Л.О., Купина Н.М.— Тернопіль: Астон, 2002. — 168с. 
 • Зошит  класного керівника / Тимчишин О.І., Юзефик Л.О. — Тернопіль: Астон, 2003. — 124 с.
 • Зошит педагога - організатора/  Тимчишин О.І., Юзефик Л.О. — Тернопіль: Астон, 2005. — 128с.
 • Сам собі режисер, або Антологія шкільних свят/  Юзефик Л.О. — Тернопіль: Астон, 2005. — 172 с.
 • Зошит  класного керівника / Тимчишин О.І., Юзефик Л.О. — Тернопіль: Астон, 2007. — 136с.
 • Організація роботи з батьками / Юзефик Л.О., Купина Н.М.— Тернопіль: Астон, 2008. — 264с.
 • Інноваційні виховні технології / Когут О.І., Юзефик Л.О., Тимчишин О.І. — Тернопіль: Астон, 2009. — 352 с.
 • Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Тернопільщини / Когут О.І., Тимчишин О.І., Гапон Л.О. — Тернопіль: СМП "Тайп", 2012. — 161с. 
 •  Виправ помилку [Текст] : зб. вправ на подолання мовлен. та грамат. помилок : для вступників у вищі навч. закл., для учнів ліцейних гімназ. кл, для учнів кл. з поглибл. вивч. укр. мови, для студ. нефілол. спец. / Юзефик Л.О.- Тернопіль : Астон, 2012. - 111 с.

Збірники

 • Міжгалузева лабораторія компетентного методиста : освітян. альманах / [упоряд.: Л. О. Гапон та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. — 175 с. : іл., табл. — (Освіта Тернополя). — Бібліогр. наприкінці ст.
 • Сучасний навчальний заклад: управлінська магістраль : освітян. альм. / [упоряд.: Л. О. Гапон та ін.]. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2017. — 118 с. : іл. — (Освіта Тернополя).
 • Слово вчителя : освіт. альм. / [упоряд.: Л. О. Гапон та ін.]. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2016. — 367, [4] с. : іл. — (Освіта Тернополя). — Бібліогр.: с. 362.
 • Освіта Тернополя : досвід, проблеми, перспективи : освітян. альм. / [Гапон Л. О. та ін.]. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. — 374 с. : іл., табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк. I. Гапон Л. О. II. Гардзеєвська І. М. III. Козловська Л. П.

 Матеріали, що вийшли друком в журналі "Освітянин "

 • Юзефик Л. Про проведення  першого уроку „Моя  Україна 10 років, як вільна, я з нею  поєдную долю свою" / Л.Юзефик // Освітянин.- 2001. - № 8. - С. 11-12.    
 • Юзефик Л. Моя  Україна 10 років, як вільна , я з нею  поєдную долю свою. Сценарій першого уроку/ Л.Юзефик // Освітянин.-  2001. - С.13-15.
 •  Юзефик Л. Свято останнього дзвоника.Сценарій / Л.Юзефик // Освітянин. - 2001.- №4 . - С.8-9.
 • Юзефик Л. Організація педагогізації батьків у контексті програми „Українська родина”/ Л.Юзефик // Освітянин. - 2002. - №2. - С.8-10.
 •  Юзефик Л. Удосконалення виховної роботи на основі творчого  впровадження педагогічних ідей  В.Сухомлинського / Л.Юзефик // Освітянин. - 2003.- №10. - С.9-10.
 • Юзефик Л. Про нормативно-правову базу та етапи організації діяльності органів  учнівського самоврядування  в ЗНЗ / Л.Юзефик // Освітянин. - 2003. - №4.- С.5-6.
 • Юзефик Л. Про нормативно-правову  базу та етапи організації дитячих та молодіжних громадянських  організацій у ЗНЗ / Л. Юзефик //Освітянин. - 2003 р. - №4. С.6-7.
 • Юзефик Л. Здоров’я дітей-здоров’я нації. Сценарій першого уроку / Л. Юзефик // Освітянин. - 2002 . - №8.- С.6-9.
 • Юзефик Л. Великодня п’ятниця. Конспект уроку християнської етики/ Л.Юзефик // Освітянин. - 2002. №3. С.14-15.
 •  Юзефик Л. Біла муза і чорний PR, або  Апологія шевченколюбства. Сценарій виховного заходу / Л.Юзефик // Освітянин. - 2004. - №2.- С.14.
 • Юзефик Л.Школа сприяння здоров’ю/ Л.Юзефик // Освітянин. - 2003. - №8. - С.3.
 • Юзефик Л. Знання – це сила, а вміння вчитись – ключ до нього”. Конспект першого уроку./ Л.Юзефик // Освітянин. - 2003. - № 8. - С.10-12.
 • Юзефик Л. Життя – то найвища цінність. Конспект першого уроку/ Л.Юзефик // Освітянин. - 2004. - №8. - С.8-11.
 • Юзефик Л. Актуальні аспекти організації роботи методичного об’єднання класних керівників у загальноосвітньому навчальному закладі / Л. Юзефик // Освітянин. - 2005. - № 3. - С.6-9.

Матеріали, що вийшли друком у видавництві  „Шкільний світ”

Прочитано 1493 разів