7 вересня у ТСШ№3 відбулося методичне заняття для вчителів-словесників з теми "Реалізація компетентнісних засад НУШ на уроках словесності". Акцентовано увагу на викликах і способах їх  подолання, окреслено особливості й переваги, описано перспективи, надано рекомендації стосовно практичної реалізації компетентнісних засад.Зазначено, що для досягенення мети порібні: застосування принципово нових інструментів – педагогічних, методичних, які мають ґрунтуватися на особистісно орієнтованому, діяльнісному й компетентнісному підходах до навчання, враховувати вікові особливості фізичного, розумового та психічного розвитку дитини на кожному рівні освіти, орієнтуватися на здобуття учнями умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації в особистому житті, професійній та громадській діяльності; оновленнязмісту й методик навчанняучнівбазовоїшколи;забезпечення…
  20 серпня 2022 року в ТЗОШ№16 відбулися серпневі студії для українських словесників.  Учителька ТЗОШ№28 продемонструвала інструменти дистанційного навчання «Зум», «Кластайм», «Кахут», «Ютуб», «Ментіметр», «Ворлдвор» і «Пе́длет» на прикладі уроку української літератури в 10 класі з теми : "Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна основа твору. Особливості композиції". Урок можна переглянути за покликанням: https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/3787073274728153    Про актуальні питання організації освітнього процесу на уроках української мови та літератури в закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальнному році розповіла Гапон Л.О., зазначивши, що 2021/2022 навчальний рік є перехідним між дією чинного Державного стандарту і впровадженням нового державного документа. Упродовж року вивчення української мови здійснюватиметься за чинними програмами: у 5…
У травні завершено медіапроєкт "Дистанційний урок" за участю вчительки ТЗОШ№28 Оксани Гіль, що презентувала урок української літератури в 10 класі з теми : "Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна основа твору. Особливості композиції". Крім можливостей платформи «Зум», учителька використала «Кластайм», «Кахут», «Ютуб», «Ментіметр». «Ворлдвор» і «Пе́длет». https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/3787073274728153 https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/videos/222012489291398 Урок української літератури з теми: «Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна основа твору. Особливості композиції» Перебіг уроку І. Підготовка до сприймання навчального матеріалу. А. Організаційний момент. Б. Актуалізація опорних знань. Тести на платформі «Сlasstime» В. Організація оцінювання на уроці. Картка самооцінювання. Г. Мотивація навчальної діяльності. Відеопоезія «Магія лісу» (авторка…
25 травня 2021 року  для вчителів-словесників проведено  семінар-тренінг "Роль Володимира Гнатюка у формуванні української науково-культурної парадигми". Однією з важливих проблем краєзнавчої лінгвістичної історіографії є вивчення творчої спадщини відомих учених, чиї життя і діяльність пов’язані з Тернопіллям.Тернопільська земля подарувала світу чудову когорту визначних філологів, у якій особливе місценалежить етнографу, фольклористу, мовознавцю, літературознавцю, мистецтвознавцю і перекладачу Володимиру Гнатюку.Наукове значення етнографічно-фольклорної спадщини вченого важко переоцінити. Володимир Гнатюк – автор понад 1000 наукових праць, які за своїм змістом, точністю запису та науковим рівнем мають світове значення, шеститомника «Етнографічні матеріали з Угорської Русі», укладеного за результатами наукової подорожі Закарпаттям у 1895–1903 рр., редактор 60-ти томів «Етнографічного Збірника» й «Матеріалів…
Досягнення професіоналізму до рівня майстерності можливе лише за умови системного самооцінювання результатів і потенціалу педагогічної праці.Тож 9 лютого 2021 року в актовій залі управління освіти і науки відбулося очне заняття в інтерактивній школі українського словесника з теми "Професіограма творчого вчителя". Гапон Л.О., PhD, викладач ТКМЦНОІМ, окреслюючи аналізоване поняття як сукупність фахових, психолого-педагогічних, методично-технологічних знань та вмінь, а також особистісних якостей учителя,наголосила на тих маркерах професійної особистості вчителя-словесника, які ставить НУШ у контексті постінформаційної реальності й відрізняє сучасного вчителя від учителя минулого століття. Учитель ТЗОШ№11 Ситар В.Г. розповів про особливості навчання покоління Z. Тему "Педагогічна мобільність учителя української мови" висвітлила Грабовська О.М., вчитель-методист Тернопільської Української гімназії  імені Івана Франка. Про позитивна динаміку…
Усеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ» відбулася 6 листопада 2020 року  на платформі "Зум". Організатори: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  у партнерстві з Центром післядипломної освіти Управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу Тернопільської міської ради. Модертор - Ольга Петришина, PhD, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її викладання ТНПУ ім. В.Гнатюка. Учасників конференції вітав ректор ТНПУ ім В.Гнатюка п. Буяк, уповноважений з питань захисту української мови Тарас Кремінь.  На пленарному засідання  доповіді виголосили корифеї української лінгводидактики: М.Пентилюк, О.Горошкіна,О.Семеног.  На секційних засіданнях виступили…
2 листопада проведено консультацію для учасників конкурсу "Вчитель року". Окреслено основні шляхи підготовки до випрообувань Визачено дату тестування (1 год) - 16.11.2020. Визначено дату проведення випробування "Дистанційний урок" (30 хв. урок з членами журі в ролі учнів + 5 хв. співбесіда) і "Майстер-клас" (30 хв. з колегами-вчителями, відеозапис + 15 хв. співбесіда) - 17.11.2020 Методичні матеріали для підготовки до конкурсу:  З досвіду учасника конкурсу 2020 Група у фб "ДН для філолога" Список джерел "Дистанційна освіта"     Список джерел "Майстер-клас"  Бабко Т.М. Особливості підготовки вчителя до презентації інноваційних методів та технологій  роботи  формі майстер-класу   Л. Боровіков «Що таке майстер-клас»   "Тестування. Допоміжні матеріали"  Програма конкурсних випробувань другого (обласного) туру…
Літературне краєзнавство – це важливе знаряддя патріотичного, морально-етичного виховання, дійовий засіб поглиблення знань з літератури і розвитку пізнавальних інтересів школярів та молоді. Вивчення літератури рідного краю наближує творчість письменника до школяра. Митець втрачає свою хрестоматійну іконічність, перетворюючись на краянина.Робота з матеріалами музею, бібліографічний пошук, літературні подорожі рідним краєм, зустрічі з письменниками-сучасниками, зіставлення літературних образів зі звичайною реальністю роблять уроки цього типу незвичайними, пам’ятними. 8 жовтня 2020 року в комплексному містечку проведено методичний захід з теми "ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ". Леся Гапон, PhD, викладачка ТКМЦНОІМ, висвітлила питання стосовно  особливостей проведення уроків літератури рідного краю та  вивчення життя,…
Сторінка 1 із 9