Четвер, 21 грудня 2017 08:22

Інтерактивна школа сучасного вчителя УМЛ: реалізація наскрізних ліній

20 грудня 2017 року відбулося чергове заняття в інтерактивній школі сучасного вчителя української мови та літератури з теми "Реалізація наскрізних ліній на уроках української мови та літератури".

План роботи

1. Оголошенння теми, визначення очікувань учасників заняття.

2. Міні-лекція "Наскрізні лінії на уроках УМЛ".

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.Усього виділено 4 наскрізні змістові лінії (однакові для всіх навчальних предметів):

  • Екологічна безпека та сталий розвиток
  • Громадянська відповідальність
  • Здоров'я і безпека
  • Підприємливість та фінансова грамотність

3. Робота в групах:

  • Актуалізація теоретичного матеріалу: УМ, УЛ. Інформаційні повідомлення спікерів груп.
  • Визначення позитивних аспектів втілення наскрізних ліній на уроках УМЛ:

1 група -   "Екологічна безпека та сталий розвиток"

2 група -  "Громадянська відповідальність"

3 група -  "Здоров'я і безпека"

4 група - "Підприємливість та фінансова грамотність"

4. Виступи експертів:

  • Підручняк Ольги, вчителя  УМЛ ТКГ  
  • Григорєвої Лариси, вчителя УМЛ ТЗОШ№11

5. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій.

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» (НЛ-1) підсилює ключові компетентності, спрямовує діяльність учителя й учнів на формування соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, усвідомлення ідеї сталого розвитку як нового типу еколого-економічного зростання, що задовольняє потреби всіх членів суспільства за умови збереження й поетапного відновлення природного середовища, готовності брати участь у розв’язанні питань довкілля та розвитку суспільства; конкретизує роботу зі збереження й захисту довкілля.

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» (НЛ-2) забезпечує розвиток соціальної й громадянської компетентностей, розкриває суть поняття «відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності.

Реалізації здоров’язбережувальної ключової компетентності сприяє наскрізна лінія «Здоров’я і безпека» (НЛ-3), орієнтуючи на формування учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного громадянина, що дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» (НЛ-4) є навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального використання коштів, планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив, прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

 

Прочитано 2616 разів