I. Домінанта в роботі вчителя-словесника. Гапон Л.О., методист ТКМЦ НОІМ II. Медіатехнології на уроках української мови та літератури. Кондирєва М.М., методист ТОКІППО III.Творча атмосфера – запорука успіхів кафедри учителів-словесників ТЗОШ №11 Кавецька С.П., голова МК IV. Іміджбілдінг – шлях до успіху. Перейма Л.Я., учитель-методист V. «Моє місто - мій світ» (з досвіду проведення бінарних уроків української мови та літера- тури). Тимофієнко Н.І., старший учитель VI. Інтерактивна вправа «Латки успіху». Дика Н.М., старший учитель VII. «Творча скриня методиста». Матуш Р.Р., учитель-методист VIII. Підбиття підсумків. Висновки та пропозиції. Гапон Л.О., методист ТКМЦ НОІМ
17 лютого 2017 року на базі ТСШ№3  у рамках роботи Школи передового педагогічного досвіду учителів-словесників міста відбувся семінар з теми "Креативне навчання на уроках української мови та літераури". Мета: поглибити знання педагогів про методи активізації креативного мислення, прискорити процес інтеграції передового педагогічного досвіду в практичну діяльність учителів, збагатити їх технологічний арсенал. Про творчий потенціал учителів української мови та літератури ТСШ№3 розповіла директор закладу, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України Будій Н.Д.  На семінарі  в рубриці "Методичний порадник" з доповіддю "Культуромовна діяльність учителя-словесника" виступила доктор філологічних наук, завідувач кафедри україгнської мови та методики її навчання ТНПУ ім. В.Гнатюка, заслужений працівник освіти…
10 лютого в ТСШ№5 відбувся практикум для учителів-початківців "Шляхи підвищення культури мовлення".Ініціаторами заходу стали учителі ТСШ№5 Зоряна Гуцул і Стефанія Костинська. Учасники заходу ознайомилися із поняттями: мовний етикет, мовленнєвий етикет, спілкувальний етикет. Взяли участь в інтерактивних вправах, отримали на пам'ять "Кошик із мовними смаколиками".
26 грудня 2016 року на базі ТЗОШ№16 було проведено засідання акмеоклубу учителів-словесників з теми: "Акмеотехнології на уроках української мови та літератури". Членів клубу привітала в.о. директора ТЗОШ№16 Базунова Р.Р. Методист ТКМЦНОІМ Гапон Л.О. виствітлила питання щодо актуальності використання акмеотехнологій на уроках словесності. Учитель-методист Петрокушин Р. В. (ТЗОШ№16) презентувала модель уроку української мови у 8 класі з теми: "Звертання. Поширені й непоширені звертання. Розділові знаки при звертанні". Учитель-методист Балящук М.М. (ТЗОШ№16) презентувала модель уроку української мови у 10 класі (філологіний профіль) теми: "Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології. Національно-мовний колорит фразеології. Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки".…
           12.12.2016 р. у технічному ліцеї для учителів масиву "Сонячний"  було проведено методичний захід з теми "Методика проведення інтегрованих уроків."             У рамках заходу учитель української мови Куцьо Надія Степанівна і вчитель історії Бойко Таїсія Василівна  показали авторський  інтегрований урок з теми: "Б.І.Антонич. Життєвий і творчий шлях. Лемківська поетика. "Зелена Євангелія."            Учасники заходу відзначили  доцільність теми інтегрованого уроку з урахуванням об'єктивно існуючої основи змісту вивченого матеріалу з різних навчальних предметів; правильність постановки й реалізації мети та завдань уроку, оригінальність мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів; раціональність вибору змісту навчального…
24 листопада 2016 року на базі ТСШ№29 проведено семінар-презентацію для голів МО учителів УМЛ "Подієве навчання: сучасний аспект." У ході семінару було висвітлено теоретичні і практичні аспекти уровадження подієвого навчання в сучасній школі, продемонрстровано досвід кафедри учителів гуманітарного циклу ТСШ№29 (керівник - Злепко Г.М.) Із досвіду управадження інноваційних технологій у систему вищої школи виступила кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методикиукраїнської та світової літератури  ТНПУ ім. В.Гнатюка Грицак В.Р.  
12 жовтня 2016 року в ТНВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого" методистом ТКМЦНОІМ Гапон Л.О. було проведено методичний захід щодо реалізації нового Держстандарту базової освіти в галузі вивчення рідної мови.  Мета: презентація оптимальних методів і прийомів щодо формування предметних і соціальних компетентностей на уроках української мови. У рамках заходу методистом було продемонстровано показовий урок з теми: "Тире між підметом і присудком"(українська мова;  8 клас). У ході обговорення учителі визначили,на яких етапах уроку і яким чином були реалізовані соціокультурна і діяльнісна змістові лінії, як було забазпечено здійснення компетентнісного підходу, які інноваційні техніки було використано. Результати колективного аналізу викладено в таблиці ПІП методиста Тип уроку…
21 вересня 2016 року на базі ТЗОШ№ 19 відбулося чергове засідання акмеоклубу вчителів-словесників міста з теми: "Акмеосередовище учителя-словесника". Почесним гостем клубу був кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання навчальних дисциплін Тернопільського комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Ю.Ю.Свідерський, який висвітлив тему : "Подолання симптому професійного вигорання". Разом із Ю.Ю. Свідерським педагоги  розвивали вміння та навички подолання негативних наслідків стресових ситуацій, вчилися сприяти емоційному розвантаженню з метою підвищення рівня самооцінки та самоповаги. Методист кафедри методики викладання навчальних дисциплін Тернопільського комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Оксана Мочульська виклала тему:"Використання cоціальних сервісів WEB 2.0 у навчально-виховному процесі педагогічних працівників" (див. "Вкладення")
Сторінка 4 із 5