Понеділок, 02 грудня 2019 15:53

ХІІІ Міжнародний конкурс з українознавства

Розпочався ХІІІ Міжнародний конкурс з українознавства. До участі в Конкурсі запрошуються учні 8–11 класів закладів освіти усіх типів та форм власності України, учнівська молодь інших держав. Конкурс проводиться в два етапи: I етап (заочний) – до 25 лютого 2020 року; II етап (очний, м. Київ) – з 26 по 28 березня 2020 року.

 • Метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до пізнання України й українського світу через індивідуально-пошукові форми, розвиток інтелектуального потенціалу школярів на засадах українознавства. Участь у Конкурсі сприятиме формуванню національної ідентичності, визначенню ціннісних пріоритетів, повазі до своєї історії, традицій, розвитку мовних та культурних практик через дослідницьку роботу учнівської молоді.
 • Конкурс проводиться відповідно до Правил проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2013 р. за № 1228, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.09.2013 р. за № 1567/24099, та листа Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р. № 1/9–711 «Про організацію ХІІІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти».

Конкурс передбачає написання учасником науково-дослідної роботи українознавчого спрямування за одним із таких напрямів:

 • - українська державність: минувшина і сучасність; боротьба за українську незалежність та соборність у ХХ–ХХІ ст.;
 • - репрезентації національної пам'яті: події, постаті, місця, меморіальна героїка;
 • - українська культура: традиції, інновації та креативні практики; українці в світовій культурі: особистості, винаходи та мистецькі здобутки;
 • - Україна та світове українство; українська діаспора: соціокультурний вимір;
 • - українська мова, освіта та наука як чинники збереження української ідентичності;
 • - особливості екологічної культури населення України;
 • - інформаційна безпека в сучасному гуманітарному просторі України.

З Правилами проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів можна ознайомитися на сайті НДІУ (http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13- 55-49/2008-2015-02-04-16-12-11).

Конкурс проводиться в два етапи:

 • I етап (заочний) – до 25 лютого 2020 року;
 • II етап (очний, м. Київ) – з 26 по 28 березня 2020 року.

I етап (заочний) Конкурсу передбачає написання учнями 8–11 класів закладів освіти в Україні та за кордоном науково-дослідних робіт.

 • Завершені напрацювання учнів мають відображати самостійний творчо-пошуковий доробок, заснований на оригінальних джерелах.
 • Учасники Конкурсу можуть представляти карти, технологічні програми та схеми, розроблені статистичні таблиці.

ІІ етап (очний) Конкурсу передбачає: виконання письмових конкурсних завдань, публічний захист науково-дослідних робіт (до 8 хвилин) та виконання тестів з українознавства.

Для участі в Конкурсі до 25 лютого 2020 р. (включно) необхідно:

 • - в електронному вигляді пройти googlе-реєстрацію за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1IHTK_WA6Ayc3Zpi43qtWZCqn03ehCncY8 1wYwbVPicU/edit
 • - у паперовому варіанті надіслати заявку і науково-дослідну роботу за адресою: Науково-дослідний інститут українознавства, к. 301 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135. Форма заявки розміщена на сайті НДІУ (в рубрикаторі «Міжнародний конкурс» за посиланням: http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55- 49/1302-2010-03-11-13-09-11 ). 

Тема науково-дослідної роботи учасника (учасниці) не має дублювати назви напрямку дослідження.

 • При написанні науково-дослідної роботи необхідно звернути увагу на «Методичні рекомендації щодо виконання та захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства» (http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55- 49/1478-2011-02-03-12-56-19), «Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідної роботи для учнів» (http://ndiu.org.ua/images/stories/2016/konkurs/rekom-uch.pdf) та «Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідної роботи для вчителів» (http://ndiu.org.ua/images/stories/2016/konkurs/rekom-vch.pdf).
 • Приклади конкурсних письмових робіт попередніх років наведено на сайті НДІУ в рубрикаторі «Міжнародний конкурс». Список учасників ІІ етапу Конкурсу буде оприлюднено на сайті НДІУ за результатами рецензування науково-дослідних робіт 13 березня 2020 року.
 • Запрошення учасникам ІІ етапу Конкурсу будуть надіслані електронною поштою до 17 березня 2020 року (включно).
 • Запрошення розсилатимуться на ім’я директорів навчальних закладів.
 • Паралельно інформація про участь учнів у ІІ етапі Конкурсу буде розіслана на обласні інститути післядипломної педагогічної освіти.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 • 1. Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, шрифт Times New Roman – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,5 см. Поля: ліве – 3 см., праве – 1,5 см., верхнє і нижнє – 2 см.
 • 2. Текст обсягом 20–25 сторінок.
 • 3. Титульна сторінка має містити лише назву роботи без зазначення автора роботи та назви навчального закладу.
 • 4. Структура роботи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел і літератури, додатки (при наявності).
 • 5. Посилання виключно післятекстові; індекси посилань – у тексті в квадратних дужках (напр.: [2], [6, 2–4; 7, 10]; оформлення посилань згідно з правилами бібліографічного опису.
 • 6. Мова науково-дослідних робіт − українська.

7. Наукова робота має відповідати вимогам:

 • - важливість поставленої теми дослідження;
 • - виділення нового, що вносить в науку подана на конкурс робота;
 • - основні завдання роботи;
 • - характеристика використаних джерел (архівних, усних, фольклорнопольових, фотоматеріалів тощо);
 • - виклад основного матеріалу дослідження з науковим обґрунтуванням;
 • - висновки;
 • - ілюстративні (джерельні) додатки;
 • - список використаних джерел та літератури.

8. Електронний варіант конкурсної роботи прикріплюється під час заповнення googlе-форми.

9. Друкований варіант конкурсної роботи надсилається разом із заявкою за адресою: Науково-дослідний інститут українознавства, к. 301 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135.

Електронна адреса для запитань: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон для довідок:

 • (044) 236-01-02 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ),
 • (067) 454-90-45 (Газізова Олена Олександрівна),
 • (067) 961-16-62 (Бойко Тетяна Іванівна),
 • (099) 257-75-48 (Бойко Світлана Миколаївна)
Прочитано 60 разів