Версія для друку
Вівторок, 06 жовтня 2020 12:41

До уваги учасників І (зонального) етапу конкурсу "Вчитель року"

Номінації «Математика», «Трудове навчання»,«Українська мова та література»

 Конкурсне випробування «Дистанційний урок»

 •  Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.
 • Дистанційний урок проводиться для членів журі без залучення здобувачів освіти.
 • Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.
 • Тривалість підготовки – не менше 4 годин.
 • Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.
 • До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надсилає журі:
 • 1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання уроку; етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку;
 • 2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та дедлайнів виконання;
 • 3) перелік завдань для опрацювання учнями.
 • Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ.

Конкурсне випробування «Майстер-клас»

 • Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної майстерності з реалізації власної педагогічної ідеї (методів, прийомів, форм роботи).
 • Формат на вибір:
 • 1) проведення майстер-класу для педагогічних працівників в режимі онлайн та співбесіда в режимі онлайн з членами журі;
 • 2) співбесіда в режимі онлайн з членами журі за відеозаписом майстер-класу для педагогічних працівників (відеозапис майстер-класу оцінюється заочно; остаточна оцінка визначається за результатами співбесіди).
 • Вибір методів, прийомів роботи учасник/учасниця конкурсу здійснює самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї, що зазначена в інформаційній картці.
 • Тривалість майстер-класу – до 30 хвилин, тривалість співбесіди в режимі онлайн – до 15 хвилин.
 • Оцінюється: доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання принципів проведення майстер-класу; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей під час співбесіди.

Конкурсне випробування «Тестування»

 • Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої складової професійної компетентності.
 • Формат: комп’ютерне тестування із обов’язковим відеоспостереженням.
 • Тести містять питання з предмета та методики його навчання (75% від загальної кількості питань), психології та загальної педагогіки (25% від загальної кількості питань).

Інформаційна картка *  учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» в номінації «________________________»

Прізвище, ім’я, по батькові  
Посада (відповідно до запису в трудовій книжці)  
Місце роботи (найменування закладу освіти відповідно до статуту)  
Освіта (найменування закладу вищої освіти, рік закінчення навчання)  
Самоосвіта (зазначається за останні 3 роки в порядку зменшення за категоріями: очні, дистанційні курси; конференції, семінари; конкурси тощо)  
Педагогічний стаж  
Кваліфікаційна категорія  
Педагогічне звання (за наявності)  
Науковий ступінь (за наявності)  
Посилання на відеорезюме (для учасників третього туру)  

Педагогічна ідея  (для номінацій «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література»)

Обсяг – до 4 сторінок, шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – одинарний;розмір шрифту – кегль 14.

Необхідно висвітлити суть Вашої педагогічної ідеї; представити технології, методи, прийоми, форми роботи, які Ви застосовуєте для реалізації педагогічної ідеї; продемонструвати ефективність та результативність впровадження педагогічної ідеї.

Самоаналіз управлінської діяльності щодо створення освітнього середовища в закладі освіти

(для номінації «Керівник закладу освіти»)

Обсяг – до 7 сторінок,шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – одинарний; розмір шрифту – кегль 14.

Зміст:

1. Паспорт школи (рік заснування, кількість класів, учнів, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу на початок 2020-2021 н. р., посилання на офіційний сайт закладу).

2. Опис конкретних управлінських рішень та дій (з URL-посиланнями на документи, фото-, відеоматеріали) щодо:

формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого освітнього простору;

створення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

запобігання проявам насильства і дискримінації.

3. Перспективи розвитку освітнього середовища закладу.

* Формат інформаційної картки не змінювати

Прочитано 177 разів