№ Зміст роботи Дата Ресурс 1. Інтерактивна школа сучасного вчителя-словесника Інновації Держстандарту, ЗНО- 2021, нової редакції Українського правопису: пошук, проблеми, рішення ВІВТОРОК 06.03 2021 Поч. о 14.30 908 236 2529 ідентифікатор 9UykOp пароль https://us04web.zoom.us/j/9082362529?pwd=L2V3blNDQzFVK3F5d3UrR1E2aTg0QT09 2 Інтерактивна школа сучасного вчителя-словесника Траєкторія професійного розвитку вчителя-словесника. ВІВТОРОК 13.03.2021 Поч. о 14.30 Поч. о 14.30 908 236 2529 ідентифікатор 9UykOp пароль https://us04web.zoom.us/j/9082362529?pwd=L2V3blNDQzFVK3F5d3UrR1E2aTg0QT09 3 Дискусійна платформа ТНПУ – ТКМЦНОІМ «зМовники» Професійна мобільність учителя-словесника в практико орієнтованому освітньому середовищі НУШ ВІВТОРОК 20.03.2021 Поч. о 14.30 Поч. о 14.30 908 236 2529 ідентифікатор 9UykOp пароль https://us04web.zoom.us/j/9082362529?pwd=L2V3blNDQzFVK3F5d3UrR1E2aTg0QT09 ЗПМ_29_1 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах (8  год) Гапон Леся Олексіївна…
№ Тематика методичних заходів Форма Термін Ресурси Відповідальна/відповідальний 1. Е-оцінювання, самооцінювання   учнів на уроках української мови й літератури Інтерактивна школа українського словесника 12.03.2021 14.30 https://us04web.zoom.us/j/9082362529... 908 236 2529 ідентифікатор 9UykOp пароль Гапон Л.О. 0678780646 2. Аналіз художнього твору на уроках словесності в аспекті компетентнісного підходу Інтерактивна школа українського словесника 22.03.2021 14.30 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О. 0678780646 3 Критеріальні моделі оцінювання та самооцінювання уроків української мови та літератури Трансфер-містечко 25.03.2021 12.00 Платформа Zoom ідентифікатор  908 236 2529  пароль   9UykOp https://us04web.zoom.us/j/9082362529?pwd=L2V3blNDQzFVK3F5d3UrR1E2aTg0QT09 Гапон Л.О. 0678780646 Курси Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (28 годин) ФФМ_16_1   Гапон Леся Олексіївна СЕРЕДА 10…
Методичні заходи № Тематика методичних заходів Форма Термін Ресурси Відповідальний 1 Використання можливостей цифрових додатків для формування діяльнісно-комунікативної компетентності учнів на уроках мови Інтегрована кафедра “Lingua” 22.01.2021 14.30 Платформа "Зум" https://us04web.zoom.us/j/71848385393?pwd=TWRYMnpOTENBZHJpVVgwWEFuWW1tdz09 Meeting ID: 718 4838 5393 Passcode: 1wVgix Турчин О.М. 0671639737 Гапон Л.О. 0678780646 2 Мовні досягнення людини ХХІ століття як еталон цілепокладання Інтерактивна школа українського словесника 29.01.2021 14.30 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О. 0678780646 3 Професіограма творчого вчителя Інтерактивна школа українського словесника 09.02.2021 14.30 Актова зала ТКМЦНОІМ Гапон Л.О. 0678780646 4 Створення інноваційного контенту в інтернет-мережі для оцінювання і само- оцінювання учнів Інтерактивна школа українського словесника 24.02.2021 14.30 Платформа «Зум» https://us04web.zoom.us/j/9082362529?pwd=L2V3blNDQzFVK3F5d3UrR1E2aTg0QT09…
       Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя відбувається в інтегративній системі, яка складається із взаємоузгоджених структурно-змістових елементів, що взаємодіють у діяльнісно-творчому, індивідуально-особистісному та акмеологічному аспектах з метою досягнення таких прогнозованих результатів, як: підвищення мотивації до саморозвитку, самоменеджменту, самопрезентації; створення траєкторій професійного успіху педагогів; поява нових компонентів навиків успішного вирішення професійних проблем, створення інноваційних індивідуальних моделей концепцій методичної творчості педагогів. Важливими компонентами системи є структурно-змістові, інформаційно-організаційні, коригувально-консультаційні, діяльнісно-творчі, науково-методологічні заходи, покликані забезпечити неперервність, випереджувальність, варіативність, мобільність професійно-особистісного зростання вчителя-словесника за індивідуальною освітньою траєкторією. Нормативно-правове підґрунтя викладання мови й літератури в системі базової…
Понеділок, 19 жовтня 2020 09:28

План роботи на 2020-2021 навчальний рік

I.Реалізація державних, регіональних, міських програм та нормативно-правових актів Закони Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин». Вісник Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 30. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21. Закон України «Про повну загальну середню освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31. Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39. Концепції Концепція «Нова українська школа», ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 р. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, ухвалена розпорядженням КМУ…
№  Тема  Дата Початок  Платформа  Відплвідальний 1. Валіза українського філолога на початок 2020-2021 н.р. 18.08.2020 14.00  Zoom Гапон Л.О. 2. Серпнева конференція 30.08.2020 9.00 Трансфер-містечко Литвинюк Г.І. Гапон Л.О. 3. Робота з медіатекстом на уроках УМЛ  14.09.2020 14.30 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj   Гапон Л.О. 4. Всеукраїнські читання присвячені 14- річниці Василя Сімовича 25.09.2020 9.00 - пленарне засідання 11.30 - секційні засідання Zoom Гапон Л.О. 5. День дошкільника День працівників освіти 30.08.2020 01.09.2020   УД «Перемога» УД «Перемога» Литвинюк Г.І. Гапон Л.О. 6. Література рідного краю як засіб патріотичного виховання школярів. 8 жовтня 15.30 Трансфер-містечко Гапон Л.О. 7. Підлокація трансфер-містечка №5 "Лінгводидактична" Самооцінювання і…
П'ятниця, 12 червня 2020 13:01

Звіт за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

У ІІ семестрі 2019- 2020 навчального року робота з українськими словесниками була спрямована на забезпечення високого рівня методичної підготовки вчителів в умовах неперервної і дистанційної освіти З метою реалізації актуальних освітніх вимог у практиці навчання української мови й літератури упродовж січня-лютого 2020 року на високому рівні проведено 8 очних науково-методологічних заходів, у яких взяли участь 113 учителів, забезпечено курсову підготовку 1 групи у складі 24 осіб. Успішним стало введення онлайнового дискурсу педагогічного спілкування. У дистанційному режимі завершено курсову підготовку 4 груп (охоплено 116 осіб), проведено 5 вебінарів, у яких взяли участь 94 філологи. У ролі спікерів, тренерів й модераторів на очних науково-методологічний заходах для…
З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед української молоді, виховання поваги до культури та традицій українського народу, управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу впродовж 2019–2020 н.р. забезпечили проведення міських етапів міжнародних та всеукраїнських мовно-літературних конкурсів та міського етапу Всеукраїнської учнівської предметної олімпіади з української мови й літератури. 28 жовтня 2019 року в ТСШ№7 відбувся ІІ(міський) етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Адміністрація закладу забезпечила належні умови для проведення міського етапу конкурсу. Воргкомітеті працювали 15 педагогів із 13 закладів, у складі журі – 21 учитель…
Сторінка 1 із 3